Pöytäkirjat

RMS pöytäkirjoja

Raudaskylän Metsästysseura Ry:n Vuosikokous Vasamajalla su 27.1.2019 klo 12.00

PÖYTÄKIRJA

Seuran puheenjohtaja Esko Saari avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi . Kokouksen alussa jaettiin seuran muistoviirit Jussi Turuselle, Antti Hurmelinnalle ja Tomi Vauhkalalle sekä Leo Niemiselle (ei paikalla).

1§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Veli-Heikki Moilanen ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 15 jäsentä.

3§ Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Pääkkönen ja Antti Hurmelinna

4§ Hyväksyttiin kuluneen vuoden toimintakertomus

5§ Hyväksyttiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta

6§ Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

7§ Valittiin seuran puheenjohtajaksi Esko Saari

8§ Valittiin johtokunnan erovuoroiset Juha Isokoski uudelleen ja Leo Niemisen tilalle Ville Alahäivälä

9§ Valittiin seuran toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Jussi Turunen sekä heidän varalle Markus Marjakangas ja Tarja Isokoski

10§ Vahvistettiin toiminta ja riistanhoitosuunnitelma uudelle toimikaudelle

11§ Hyväksyttiin uuden toimikauden tulo- ja menoarvio sekä toimihenkilöiden palkkiot

12§ Hyväksyttiin yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksujen suruus

13§ Valittiin tarpeelliset jaostot

14§ Hyväksyttiin seuran uudet jäsenet

Mikko Jylhä seuran alueella asuvana ja Pasi Peltokorpi vuokrajäseneksi Heikki Saaren mailla 30 ha

15§ Konttapirtin myynti / siirto

 • Konttapirtin vuokrasopimus päättyy vuoden 2020 lopussa ja siihen mennessä maja pitää siirtää tai purkaa pois
 • johtokunnan esityksen pohjalta vuosikokous päätti majan myynnistä ja antaa johtokunnalle valtuudet myydä maja sekä hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset
 • tarjouksen jättöaika päättyy 31.5.2019 ja ilmoitus julkaistaan netissä ja mahdollisesti paikallisessa sanomalehdessä

16§ Riistanhoitoyhdistyksen kokouksessa jokainen edustaa henkilökohtaisesti

17§ Riistanhoitoyhdistykseltä toivotaan ammunnanvalvoja koulutusta Ylivieskaan

18§ Muut asiat:

 • todettiin seurasta eronneet tai poistuneet jäsenet
 • keskusteltiin SRVA-tilanteesta ja miehityksestä sekä kuultiin ajankohtainen susitilanteen kartoitus
 • esitettiin yhteisluvan uudistetut karhunpyynti säännöt
 • seuran puheenjohtaja selosti omariistan tilanteen sekä seuran jäsenrekisteriin liittymisen
 • vahvistettiin susien pannoitus tilanteeseen kielteinen suhtautuminen
 • seuran johto velvoitettiin käymään selventävät neuvottelut Ylivieskan Tiili Oy:n kanssa Huhtasaaressa olevan savenottoalueen vuokratilanteesta

Raudaskylän Metsästysseuran kesäkokous Vasamajalla pe 3.8.2018 klo 20.00

PÖYTÄKIRJA

1§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§ Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Esa Isokoski ja Jaakko Isokoski, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

3§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, jäseniä paikalla 15

4§ Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys ja samassa yhteydessä vietettiin hiljainen hetki Esa Jylhän poismenon muistoksi

5§ Päätettiin metsästysajat seuraavasti:

 • kyyhkynen 10.8 -12.8 välinen aika jatkuen 20.8 klo 12.00
 • jänis ja rusakko asetuksen mukainen aika
 • kanalinnustus myöhemmin ilmoitettavan asetuksen mukainen aika
 • vesilinnustus tulee päättyä iltaisin klo 22.30 ja saa alkaa aamuisin klo 5.00
 • joulurauha kaikelta metsästykseltä 24 – 26.12 välinen aika

6§ Saaliskiintiöt ja rajoitukset:

 • 1 koiras teeri ja 1 metso, metsäpyylle ei rajoitusta
 • jänis ja rusakko 10 kpl jäsenkohtainen kiintiö
 • metsäkauris, 3 kpl seurakohtainen kiintiö kuitenkin enintään 1 kpl / jäsen. lupa koskee naarasta ja vasaa
 • kaurispyynnin yhteyshenkilönä toimii Juha Isokoski, jolta tulee varmistaa lupien käyttöaste
 • kokonaan rauhoitettuna on koppelo, naaras teeri, riekko, peltopyy ja fasaani

7§ Riistanhoitoalueet:

 • Valtion kolmio
 • ns. teitten väli rajoittuen Vasaman ja Latulan metsäteihin, puusähkö linjaan ja Vasama ojaan
 • riistanhoito alueilla sallitaan jäniksen metsästys kanalinnustuksen jälkeen ja hirvenmetsästys

8§ Vieraskortit ja myyntiperusteet:

 • kyyhkynen 10 € päivä jossa on jäsenen mukana olo velvoite
 • vesilinnustus 30 € 20.8 – 31.8 välinen aika
 • jänis ja rusakko 10 € päivä jossa yhden kappaleen päiväkohtainen kiintiö
 • hirvenmetsästys 40€ päivä, joka ei oikeuta saaliiseen
 • pienpetojen pyyntiin annetaan ilmainen lupa kanalinnustuksen päätyttyä

9§ Konttapirtin jatkosuunnittelu:

 • puheenjohtaja selvitti taustat majan ja saunan siirrolle koska vuokrasopimus päättyy
 • kokous valtuutti pyytämään ns. avaimet käteen mukaisen tarjoukset molempien rakennusten siirrosta nykyisen Vasamajan viereen

10§ Jäsenhakemuksia ei ole tullut

11§ Muut asiat:

 • puheenjohtaja selvitti kokoukselle henkilötieto- ja jäsen rekisterin ylläpidosta ja mitä tietoja rekisteri sisältää
 • hyväksyttiin rekisterin käyttöönotto
 • peräkärryn katoksen rakennustalkoot pidetään 25 ja 26.8
 • annetaan koemaastoja koirakokeisiin
 • nimettiin koirakokeiden yhteyshenkilöt, hirvikokeet Matti Isokoski, ajokokeet Pentti Isokoski ja Pekka Lassila, lintukokeet Jari Saviluoto, ketunpyyntiin Ari Vähäkangas
 • edellytetään seuran jäseniä valvomaa metsästysaluetta luvattomalta metsästykseltä

Allekirjoitukset:

Raudaskylän Metsästysseuran Kesäkokous Vasamajalla la 5.8.2017 klo 13.00

PÖYTÄKIRJA

Kokouksen alussa luovutettin seuran viiri Eero Joenväärälle hänen pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta riistanhoitotyöstä pienpetojen pyytäjänä

1§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaisa Sipilä ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§ Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Syrjälä ja Timo Nurkkala

3§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4§ Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§ Päätettiin metsästysajat:
⁃ kyyhkynen 10-13.8 jatkuen edelleen 20.8 klo 12.00
⁃ jänikselle valtion aika
⁃ kanalinnut asetuksen mukaan
⁃ vesilinnustus tulee päättyä iltaisin klo 22.30 ja saa jatkua aamulla klo 5.00
⁃ joulurauha kaikelta metsästykseltä 24-26.12

6§ Päätettiin saaliskiintiöt:
⁃ 1 koiras teeri
⁃ metsäpyylle ei rajoitusta
⁃ jänis ja rusakko 10 kpl jäsenkohtainen kiintiö
⁃ kauris 3 kpl seurakohtainen kiintiö ja 1 kauris / jäsen, joka koskee naarasta ja vasaa, kaurispukki on rauhoitettu
⁃ kauriinpyynnissä tulee varmistaa ennen pyyntiä Juha Isokoskelta kauris saaliin tilanne
⁃ kokonaan rauhoitettuna metso, koppelo, naaras teeri, riekko, fasaani ja peltopyy

7§ Riistanhoitoalueet:
⁃ Valtion kolmio
⁃ kanalinnustukselta ns. teitten väli rajoittuen Vasaman ja Latulan metsätiet, puusähkölinja ja Vasamaoja, jossa sallitaan jäniksenmetsästys kanalinnun pyynnin jälkeen ja hirvenmetsästys

8§ Vieraskortit:
⁃ kyyhkynen 10 € päivä, jossa jäsenen mukanaolovelvoite
⁃ vesilinnustus 30 € ajalle 20.8 – 31.8 välinen aika
⁃ jänis 10 € päivä, jossa yhden jäniksen päiväkohtainen kiintiö
⁃ hirvenmetsästys 30 € päivä, joka ei oikeuta saaliiseen
⁃ pienpetojen pyyntiin annetaan ilmainen lupa 1.11 alkaen

9§ Hyväksyttiin seuran jäseneksi tulo muutos, jossa maanomistajajäseneksi vaaditaan 15 ha maata ja vuokrajäseneksi 30 ha vuokramaata
⁃ päätös tulee voimaan 5.8.2017 alkaen ja kumoaa aikaisemman 20 ha / 40 ha vaatimuksen

10§ Hyväksyttiin uudet jäsenet:
⁃ Niskanen Jukka vuokrajäseneksi Markus Niskasen maalla
⁃ Pesonen Jussi maanomistajajäseneksi Ari Pesosen maalla
⁃ Laakkonen Toni seuran alueella asuvana

11§ Suomen Metsästäjäliitonjäsenyys
⁃ asia siirrettiin tarkempaa selvitystä varten vuosikokouksen käsittelyyn

12§ Muut asiat:
⁃ annetaan koemaastoja koirakokeiden pitämiseen, mm. hirvikoe 25.11
⁃ koirakoe yhteyshenkilöt: hirvikoe Matti Isokoski, ajokokeet Pentti Isokoski ja Pekka Lassila, lintukokeet Jari Saviluoto
⁃ kaurispyynnin yhteyshenkilö Juha Isokoski
⁃ sallitaan teräshaulit vain vesilintualueilla
⁃ velvoitetaan seuran jäseniä valvomaan oman seuran aluetta luvattomalta metsästykseltä
⁃ velvoitetaan jäseniä pitämään alueet siistinä ja huolehtimaan ettei maastoon jätetä mitään sinne kuulumatonta

 

Allekirjoitukset:

 

 

 

Raudaskylän Metsästysseuran Vuosikokous Vasamajalla su 22.1.2017 klo 13.00

PÖYTÄKIRJA

Seuran puheenjohtaja Esko Saari avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi . Kokouksen aluksi hän selvitti ilveksen- ja hirvenmetsästyksen tilannetiedot sekä kertoi alueelle suunniteltujen tuulipuistojen mahdollisista rakentumisista.

Kokouksessa oli paikalla 26 seuran jäsentä

1§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaisa Sipilä ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§ Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Martti Raudasoja ja Heikki Rapo jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

4§ Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§ Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta vuodelta

6§ Hyväksyttiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta

7§ Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8§ Yhdistysen johtokunnan puheenjohtajan vaali:

Keskustelun kuluessa tuli esitykset ehdokkaista Esko Saari, Kaisa Sipilä ja Ville Alahäivälä

Koska oli tullut kolme henkilöesitystä puheenjohtaja totesi että asiassa suoritetaan suljettu lippuäänestys

Suoritetussa äänestyksessä oli 24 äänioikeutettua ja annetut äänet jakaantuivat seuraavasti. Kaisa Sipilä 15, Esko Saari 7, Ville Alahäivälä 1 ja 1 ääni tyhjää

Vaalissa seuran puheenjohtajaksi kuluvalle toimikaudelle valittiin Kaisa Sipilä

9§ Yhdistyksen johtokunnan vaali:

Tomi Vauhkala valittiin johtokunnasta erovuorossa olevan Mikko Rättyän tilalle

Johtokunnan toinen erovuoroinen Antti Kaikkonen esitettiin jatkamaan ja toinen esitys oli Heikki Rapo.

Koska oli tehty kaksi esitystä, puheenjohtaja totesi että asiassa suoritetaan

suljettu lippuäänestys.

Suoritetussa äänestyksessä oli 24 äänioikeutettua ja annetut äänet jakaantuivat seuraavasti. Heikki Rapo sai 16 ääntä ja Antti Kaikkonen 7 yhden äänestäessä tyhjää.

Vaalissa johtokuntaan valittiin Heikki Rapo.

Kyseisen vaalin toisena ääntenlaskijana toimi Esa Isokoski Heikki Rapon ollessa esteellinen.

10§ Valitiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Rejo Hilli sekä varalle Tarja Isokoski ja Markus Marjakangas

11§ Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvalle toimikaudelle

12§ Hyväksyttiin toimikauden tulo- ja menoarvio sekä toimihenkilöiden palkkiot

( liite )

13§ Määrättiin yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut ( liite )

14§ Valittiin tarpeelliset jaostot ( liite )

15§ Ei uusia jäsenhakemuksia

16§ Ei esityksiä

17§ Ei esitystä

18§ Ei esityksiä

19§ Ei kirjattavaa

allekirjoitukset

Raudaskylän Metsästysseura Ry:n kesäkokous Vasamajalla ma 8.8.2016 klo 19.30

PÖYTÄKIRJA

1§             Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§             Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Jylhä ja Markus Marjakangas, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

3§             Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, osallistujia 20 henkilöä

4§             Hyväksyttin kokoukselle työjärjestys

5§             Päätettiin metsästysajat:
kyyhkysen pyynti 10 – 14.8 välinen aika jatkuen edelleen 20.8 klo 12.00
vesilinnustus päättymään iltaisin klo 22.30 ja saa alkaa aamulla ko 05.00
joulurauha kaikelta metsästyksetä 24 – 26.12 välinen aika
jänis 1.11.2016 alkaen ja päättyy 28.2.2017 , ajattaa saa 20.8.lähtien
kanalinnustus tulevan asetuksen mukaan

6§             Päätettiin kiintiöt ja rajoitukset:
jänis ja rusakko 10 kpl jäsenkohtainen kiintiö
kanalinnuille 1 kpl koiras teeri, kaikki muut kanalinnut rauhoitetaan ml. peltopyy ja fasaani
1 kpl seurakohtainen kauriskiintiö, jolla saa kaataa joko yhden aikuisen naaras kauriin tai vasan, enen pyyntiä jäsenten on kysyttävä lupa yhteyshenkilöltä ( Juha Isokoski )

7§             Riistanhoitoalueet:
Valtion kolmio
kanalinnustukselta ns. teitten väli, rajoittuen Vasaman ja Latulan metsäteihin- puusähkö linjaan ja Vasamaojaan
riistanhoito alueilla on sallittu jäniksen pyynti ja hirven metsästys

8§             Vieraskortit:
kyyhkynen 10 € päivä, jossa jäsenen mukanaolo velvoite
vesilinnustus 30 € 20.8 – 15.9 välinen aika
jänis 10 € päivä ja yhden jäniksen päiväkohtainen kiintiö
hirven metsästys 30 € päivä joka ei oikeuta saaliiseen
pienpetojen pyyntiin annetaan ilmainen lupa 1.11.alkaen

9§             Jäsenhakemus:
Pääkkönen Seppo hyväksyttiin jäseneksi seuran aluella asuvana

10§           Muut asiat
koemaastoja annetaan maastoanomusten mukaan
yhdyshenkilöt hirvikokeissa Matti Isokoski, ajokokeissa Pentti Isokoski ja Pekka Lassila, lintukokeissa Jari Saviluoto
karhun pyynnin yhteyshenkilöinä toimivat Ville Alahäivälä ja Matti Nikkola
kaurispyynnissä Juha Isokoski
teräshauleja saa käyttää vain vesilinnustuksessa
jäseniä muistutetaan valvomaan omaa metsästysaluetta luvattomalta metsästykseltä

Allekrjoitukset:

Vuosikokous Vasamajalla pe 29.01.2016 klo 19.00

Kokouksen alussa luovutettiin seuran viiri Paavo Hannulalle hänen täytettyään 70 vuotta  ja muistolahja Matti Isokoskelle hänen täytettyään 50 vuotta

PÖYTÄKIRJA

1§                 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§                 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§                 Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tomi Vauhkala ja Veli-Matti Varonen

4§                 Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§                 Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta vuodelta

6§                 Esitettiin tilikertomus ja toiminnan tarkastajien lausunto kuluneelta vuodelta

7§                 Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8§                 Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Esko Saari

9§                 Valittiin johtokunnan erovuorossa olevat Juha Isokoski ja Leo Nieminen uudelleen

10§              Valittiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Reijo Hilli sekä heidän varalleen Tarja Isokoski ja Markus Marjakangas

11§              Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoito suunnitelma kuluvaa toimikautta varten

12§              Hyväksyttiin toimikauden tulo- ja menoarvio sekä päätettiin toimihenkilöiden palkkiot

13§              Määrättiin yhdistyksen jäsenmaksut:

 • maanomistajajäsen 30€ / vuosi ja vuokrajäsen 30 €/ vuosi, sekä liittymismaksu vuokrajäseneltä 100 €
 • vapautetaan 70 vuotta täyttäneet yhdistyksen jäsenet jäsenmaksusta oltuaan vähintään viisi vuotta yhdistyksen jäsenenä

14§              Valittiin tarpeelliset jaostot

15§              Hyväksyttiin yhdistyksen uudet jäsenet

 • Minna Jalonen seuran alueella asuvana ehdolla, että asumisvelvoite täyttyy
 • Haikola Marko seuran alueella asuvana
 • tässä yhteydessä tuotiin esille myös seurasta eronneet tai poisnukkuneet jäsenet 12 kpl

16§              Keskusteltiin hirvenlihan jatkokäsittelystä ja todettiin, että ei aiheuta jatkotoimenpiteitä

17§              Ei tehty esitystä miten Rhy:n vuosikokouksessa poissaolevia jäseniä edustetaan

18§              Ei ole esityksiä riistanhoitoyhdistykselle

19§              Muut asiat: selvitetään hirvien ruokintaa kuivalla heinällä

 

Allekirjoitukset:

 

Raudaskylän Metsästysseuran kesäkokous Vasamajalla pe 7.8.2015 klo 19.30

PÖYTÄKIRJA

Kokouksen alussa luovutettiin seuran viiri Tuomo Löytynojalle kiitokseksi hänen seuran asioiden edistämiseksi tehdystä työstä ja keväällä olleen 50 vuotispäivän johdosta.

1 §            Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2 §            Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Pentti Isokoski ja Jorma Vauhkala

3 §            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, osallistujia 17 henkilöä.

4 §            Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5 §            Päätettiin metsästysajat:

 • kyyhkynen 10.8 – 16.8 välinen aika, jatkuen edelleen 20.8.klo 12.00
 • kanalinnut ja jänis valtion aikojen mukaan
 • joulurauha kaikelta metsästykseltä 24 – 26.12 välinen aika
 • vesilinnustus loppumaan iltaisin klo 22.30 ja saa alkaa aamuisin klo 05.00

6 §            Metsästettävät lajit, kiintiöt ja rajoitukset

 • kanalinnut 2 teertä, ( suosituksena koiras teeri )
 • metsäpyy ja jänis, ei rajoitusta
 • kokonaan rauhoitetaan metso, koppelo, riekko, peltopyy, fasaani ja metsäkauris

7 §            Riistanhoitoalueet:

 • Valtion kolmio, jänis ja kanalinnut
 • kanalinnustukselta ns.teitten väli, rajoittuen Vasaman ja Latulan metsäautotiet – puusähkölinja – Vasamaoja
 • metsämökkien ja asumusten ympäriltä suositetaan 300 m rauhoitettavaksi
 • riistanhoitoalueilla sallitaan jäniksen metsästys kanalinnun pyynnin jälkeen ja hirvenmetsästys koko kauden

8 §            Vieraskortit:

 • kyyhkysen pyyntiin päiväkortti 10 € / päivä, jossa jäsenen mukanaolovelvoite
 • vesilinnustus 30 € 20.8 – 15.9. välinen aika
 • jäniksen päiväkortti 10 € / päivä, jolla kahden jäniksen kiintiö
 • jänis kausikortti 100 € koko kausi, jolla kymmenen jäniksen kiintiö
 • hirvenmetsästykseen 50 € viikonloppu, ei oikeutta saaliiseen
 • pienpetojen pyyntiin ilmainen kortti kanalinnun pyynnin jälkeen

9 §            Jäsenhakemukset:

 • Vesaluoma Hannu-Matti, seuran alueella asuvana
 • Takaeilola Esa, vuokrajäseneksi Risto Haapakosken 36 ha maalla ja ehtona että hankkii puuttuvat 4 ha lisää maata
 • Marjakangas Elias, seuran alueella asuvana

10 §          Metsästysohjeen käsittely:

 • hyväksyttiin metsästysohjeeseen muutokset hirvenpyynnin osalta ( liite )

11 §           Karhunmetsästysasian käsittely:

 • hyväksyttiin karhunpyynnin yhteislupasopimus
 • seurasta yhdyshenkilöinä Reijo Hilli ja Matti Nikkola
 • jokainen mukaanlähtijä allekirjoittaa osallistumisensa henkilökohtaisesti

12 §          Muut asiat:

 • koirakokeiden yhdyshenkilöinä ovat hirvikokeissa Matti Isokoski, ajokokeissa Pentti Isokoski ja Pekka Lassila sekä lintukokeissa Jari Saviluoto
 • annetaan koemaastoja koirakokeiden pitämiseen
 • velvoitetaan seuran jäsenet valvomaan omaa metsästysaluetta luvattomalta metsästykseltä

allekirjoitukset:

 

Raudaskylän Metsästysseuran Vuosikokous Tiili Oy:n näyttelytiloissa pe 28.01.2011 klo19.00

PÖYTÄKIRJA

1 §                 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

– 7 § ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Veikko Nurkkala

2 §                 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 §                 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Esa Isokoski ja Jorma Vauhkala

4 §                 Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5 §                 Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta vuodelta

6 §                 Esitettiin tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta

7 §                 Veikko Nurkkala vaihtui tämän asiakohdan ajaksi puheenjohtajaksi

Myönnettiin tili-ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8 §                 Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Esko Saari

9 §                 Valittiin johtokuntaan Tuomo Niskasen tilalle Antti Kaikkonen ja Mikko  Rättyä uudelleen

10 §               Valittiin varsinaiseksi tilintarkastajiksi Esa Isokoski ja Reijo Hilli sekä varalle  Tarja Isokoski ja Markus Marjakangas

11 §               Vahvistettiin toiminta ja riistanhoitosuunnitelma  kuluvaa toimikautta varten

12 §               Hyväksyttiin toimikauden tulo- ja menoarvio sekä seuran toimihenkilöille  maksettavat korvaukset ( liite )

13 §               Määrättiin yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksujen suuruus

– maanomistajajäsen 10 €

– vuokrajäsen 20 €

– liittymismaksu vuokrajäseniltä 35 €

14 §               Valittiin tarpeelliset jaostot ( liite ) sekä Vasamajan ja Konttapirtin   vastuuhenkilöksi Jorma Vauhkala

15 §               Käsiteltiin ja hyväksyttiin jäsenhakemukset 3 kpl

– Ylimäki Jaakko vuokrajäseneksi Ylivieskan Tiili Oy:n maalla 40 ha

– Lähdemäki Mika maanomistajajäseneksi omilla mailla 23 ha

– Lähdemäki Santeri vuokrajäseneksi Kauko ja Ulla Nurkkalan mailla 46 ha

16 §               Ei kirjattavaa

17 §               Päätettiin riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä

– Ylivieskaan olisi tarve saapa ilveksen pyyntilupa jokaiselle seuralle

– hirvilupien jako yhteisluvassa tulisi olla tasaisesti sama lupamäärä tuhatta hehtaaria kohden koko alueelle

– perustelut liitteenä

18 §               ei kirjattavaa

19 §               muut asiat: haetaan pronssisia ansiomerkkejä lahtivajan rakentamisessa

ansioituneille

Allekirjoitukset

Raudaskylän Metsästysseuran Kesäkokous Vasamajalla pe 5.8.2011 klo 19.30

PÖYTÄKIRJA

1§                  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esa Isokoski ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§                  Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuomo Löytynoja ja Veikko Nurkkala

3§                  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4§                  Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§                  Päätettiin metsästysajat

– kyyhkysen metsästys 10.8 – 14.8 välinen aika jatkuen edelleen 20.8 klo 12.00

– kanalinnustuksen ja jäniksenmetsästyksen aika valtion aikojen mukaan

– vesilinnustus päättymään iltaisin klo 22.30 jatkuen aamulla klo 5.00

– joulurauha 23.12-25.12 välinen aika

6§                  Saaliskiintiöt

– 1 metso ja 3 uros teertä

– jäniksille ja metsäpyylle ei rajoitusta

– kokonaan rauhoitetaan metsäkauris, koppelo, naaras teeri, riekko, peltopyy ja  fasaani

7§                  Riistanhoitoalueet

– Raudaskallio, Majametsä ja Valtion kolmio joissa sallitaan hirvenmetsästys  koko kauden ja jäniksenmetsästys 1.11 alkaen

– kanalintujen ruokintapaikan ympäristö 200 metriä automaatista

8§                  Vieraskortit

– vesilinnustuksen kausikortti 30 €  20.8 – 15.9 välinen aika joka ei oikeuta  metsästykseen rautatie- Riippusillantie, joki ja Juolantie väliselle alueelle

– jäniksenmetsästyksen kausikortti 100 € kausi ja enintään 7 kpl jossa 5 jäniksen kiintiö

– jäniksenmetsästyksen päiväkortti 6 € / päivä, joka saatavissa 1.11 alkaen

– hirvenmetsästyksen viikonloppulupa 50 €, joka sallii ampumisen mutta ei oikeutta saaliiseen

– kanalinnustukseen ei myydä vieraskortteja

– pienpetojen pyyntiin annetaan ilmainen lupa 1.11 alkaen

9§                  Jäsenhakemukset

– Laakso Jari, vuokrajäseneksi seuran alueella asuvana

– Saarela Jari,   vuokrajäseneksi ehdollisena kunnes saa hankittua jäsenyyteen vaadittavan pinta-alan

– Raudasoja Tommi,  vuokrajäseneksi ehdollisena kunnes saa hankittua  jäsenyyteen vaadittavan pinta-alan

10§                Annettiin tilanneselostus Lahtivajahankkeesta

11§                Muut asiat

– annettiin anottuihin koirakokeisiin koemaastot ja tarvittavat yhteyshenkilöt

– valittiin koirakokeiden yhteyshenkilöt

– hirvikokeet  Matti Isokoski

– ajokokeet    Pekka Lassila

– lintukokeet  Jari Saviluoto

– ilveksen pyynnin yhteyshenkilö Leo Nieminen ja varalle Veikko Nurkkala

– riistakolmion kesälaskennan järjestää Jari Saviluoto

– tuotiin esille että Ylivieskan Tiili Oy:n kanssa suullisesti sovitut vesialueen  raivausluvat raukeavat ja uudet sopimukset tehdään kirjallisina

Allekirjoitukset:

Raudaskylän Metsästysseuran vuosikokous Lahtivajalla pe 27.01.2012 klo 19.00

PÖYTÄKIRJA

puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja selosti rakennushankkeen etenemisestä ja seuran merkittävästä saavutuksesta toimitilan saamiseksi

1§                  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski,

asiakohdan 7 ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Esa Isokoski

2§                  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§                  Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuomo Löytynoja ja Tomi Vauhkala

4§                  Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§                  Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta        toimintavuodelta

6§                  Esitettiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta   tilikaudelta, jonka perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen          vahvistamisesta

7§                  Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

– tämän asiakohdan ajan puhetta johti Esa Isokoski

8§                  Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Esko Saari

9§                  Valittiin johtokuntaan Paavo Hannula sekä uutena Veikko Nurkkala

10§                Valittiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Reijo Hilli sekä varalle Tarja Isokoski ja Markus Marjakangas

11§                Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvalle toimikaudelle

12§                Vahvistettiin toimikauden tulo- ja menoarvio sekä toimihenkilöiden palkkiot

( liite )

13§                Määrättiin yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksujen suuruudet

– maanomistajajäsen                                   20 €

– vuokrajäsen                                                30 €

– liittymismaksu vuokrajäsen                    100 €

– riistanhoidon talkoomaksu                       40 € / 2 vuotta

14§                Valittiin jaostot

( liite )

15§                Uusia jäsenhakemuksia ei ole

16§                Päätettiin Lahtivajan talkoovelvoitteen seuraamuksista ja ns. kynnysrahasta

 1. hirviporukkaan kuuluvan osalta puuttuvat tunnit 10 € / tunti ja maksu tarvittaessa 2 vuoden aikana
 1. hirviporukkaan tulevat uudet jäsenet 1000 € ja maksu jaettuna tarvittaessa 5 vuosittaiseen tasaerään, summa sisältää vetolaitemaksun

3. hirviporukkaan tulevan henkilön joka on hoitanut jäsenelle määrätyn  talkoovelvoitteen 8 h / 160 €  hoidettu osuus vähennetään hirviporukkaan                  tulevan 1000 € summasta

 1. hirviporukkaan kuulumattomat seuran vuokrajäsenet 160 € jaettuna tarvittaessa 4 saman suuruiseen tasaerään

17§                Hyväksyttiin Riistanhoitoyhdistykselle tehtävä esitys hirvenkaatolupien  jakoperusteen muuttamiseksi pyyntilupa  / 1000 ha

18§                Ei tehty päätöstä Rhy:n kokouksesta poissa olevien jäsenten edustamisesta

19§                Muut asiat:

– tuotiin esille että koko riistanhoitoyhdistyksen hallitus on nyt erovuorossa  sekä Rhy:n vuosikokouksen ajankohta ja paikka

Allekirjoitukset: