Talvikokous 17

 

Raudaskylän Metsästysseuran Vuosikokous Vasamajalla su 22.1.2017 klo 13.00

PÖYTÄKIRJA

Seuran puheenjohtaja Esko Saari avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi . Kokouksen aluksi hän selvitti ilveksen- ja hirvenmetsästyksen tilannetiedot sekä kertoi alueelle suunniteltujen tuulipuistojen mahdollisista rakentumisista.

Kokouksessa oli paikalla 26 seuran jäsentä

1§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaisa Sipilä ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§ Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Martti Raudasoja ja Heikki Rapo jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

4§ Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§ Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta vuodelta

6§ Hyväksyttiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta

7§ Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8§ Yhdistysen johtokunnan puheenjohtajan vaali:

Keskustelun kuluessa tuli esitykset ehdokkaista Esko Saari, Kaisa Sipilä ja Ville Alahäivälä

Koska oli tullut kolme henkilöesitystä puheenjohtaja totesi että asiassa suoritetaan suljettu lippuäänestys

Suoritetussa äänestyksessä oli 24 äänioikeutettua ja annetut äänet jakaantuivat seuraavasti. Kaisa Sipilä 15, Esko Saari 7, Ville Alahäivälä 1 ja 1 ääni tyhjää

Vaalissa seuran puheenjohtajaksi kuluvalle toimikaudelle valittiin Kaisa Sipilä

9§ Yhdistyksen johtokunnan vaali:

Tomi Vauhkala valittiin johtokunnasta erovuorossa olevan Mikko Rättyän tilalle

Johtokunnan toinen erovuoroinen Antti Kaikkonen esitettiin jatkamaan ja toinen esitys oli Heikki Rapo.

Koska oli tehty kaksi esitystä, puheenjohtaja totesi että asiassa suoritetaan

suljettu lippuäänestys.

Suoritetussa äänestyksessä oli 24 äänioikeutettua ja annetut äänet jakaantuivat seuraavasti. Heikki Rapo sai 16 ääntä ja Antti Kaikkonen 7 yhden äänestäessä tyhjää.

Vaalissa johtokuntaan valittiin Heikki Rapo.

Kyseisen vaalin toisena ääntenlaskijana toimi Esa Isokoski Heikki Rapon ollessa esteellinen.

10§ Valitiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Rejo Hilli sekä varalle Tarja Isokoski ja Markus Marjakangas

11§ Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvalle toimikaudelle

12§ Hyväksyttiin toimikauden tulo- ja menoarvio sekä toimihenkilöiden palkkiot

( liite )

13§ Määrättiin yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut ( liite )

14§ Valittiin tarpeelliset jaostot ( liite )

15§ Ei uusia jäsenhakemuksia

16§ Ei esityksiä

17§ Ei esitystä

18§ Ei esityksiä

19§ Ei kirjattavaa

allekirjoitukset