Pöytäkirjat

RMS pöytäkirjoja

Vuosikokous Vasamajalla pe 29.01.2016 klo 19.00

Kokouksen alussa luovutettiin seuran viiri Paavo Hannulalle hänen täytettyään 70 vuotta  ja muistolahja Matti Isokoskelle hänen täytettyään 50 vuotta

PÖYTÄKIRJA

1§                 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§                 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§                 Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tomi Vauhkala ja Veli-Matti Varonen

4§                 Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§                 Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta vuodelta

6§                 Esitettiin tilikertomus ja toiminnan tarkastajien lausunto kuluneelta vuodelta

7§                 Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8§                 Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Esko Saari

9§                 Valittiin johtokunnan erovuorossa olevat Juha Isokoski ja Leo Nieminen uudelleen

10§              Valittiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Reijo Hilli sekä heidän varalleen Tarja Isokoski ja Markus Marjakangas

11§              Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoito suunnitelma kuluvaa toimikautta varten

12§              Hyväksyttiin toimikauden tulo- ja menoarvio sekä päätettiin toimihenkilöiden palkkiot

13§              Määrättiin yhdistyksen jäsenmaksut:

 • maanomistajajäsen 30€ / vuosi ja vuokrajäsen 30 €/ vuosi, sekä liittymismaksu vuokrajäseneltä 100 €
 • vapautetaan 70 vuotta täyttäneet yhdistyksen jäsenet jäsenmaksusta oltuaan vähintään viisi vuotta yhdistyksen jäsenenä

14§              Valittiin tarpeelliset jaostot

15§              Hyväksyttiin yhdistyksen uudet jäsenet

 • Minna Jalonen seuran alueella asuvana ehdolla, että asumisvelvoite täyttyy
 • Haikola Marko seuran alueella asuvana
 • tässä yhteydessä tuotiin esille myös seurasta eronneet tai poisnukkuneet jäsenet 12 kpl

16§              Keskusteltiin hirvenlihan jatkokäsittelystä ja todettiin, että ei aiheuta jatkotoimenpiteitä

17§              Ei tehty esitystä miten Rhy:n vuosikokouksessa poissaolevia jäseniä edustetaan

18§              Ei ole esityksiä riistanhoitoyhdistykselle

19§              Muut asiat: selvitetään hirvien ruokintaa kuivalla heinällä

 

Allekirjoitukset:

 

Raudaskylän Metsästysseuran kesäkokous Vasamajalla pe 7.8.2015 klo 19.30

PÖYTÄKIRJA

Kokouksen alussa luovutettiin seuran viiri Tuomo Löytynojalle kiitokseksi hänen seuran asioiden edistämiseksi tehdystä työstä ja keväällä olleen 50 vuotispäivän johdosta.

1 §            Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2 §            Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Pentti Isokoski ja Jorma Vauhkala

3 §            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, osallistujia 17 henkilöä.

4 §            Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5 §            Päätettiin metsästysajat:

 • kyyhkynen 10.8 – 16.8 välinen aika, jatkuen edelleen 20.8.klo 12.00
 • kanalinnut ja jänis valtion aikojen mukaan
 • joulurauha kaikelta metsästykseltä 24 – 26.12 välinen aika
 • vesilinnustus loppumaan iltaisin klo 22.30 ja saa alkaa aamuisin klo 05.00

6 §            Metsästettävät lajit, kiintiöt ja rajoitukset

 • kanalinnut 2 teertä, ( suosituksena koiras teeri )
 • metsäpyy ja jänis, ei rajoitusta
 • kokonaan rauhoitetaan metso, koppelo, riekko, peltopyy, fasaani ja metsäkauris

7 §            Riistanhoitoalueet:

 • Valtion kolmio, jänis ja kanalinnut
 • kanalinnustukselta ns.teitten väli, rajoittuen Vasaman ja Latulan metsäautotiet – puusähkölinja – Vasamaoja
 • metsämökkien ja asumusten ympäriltä suositetaan 300 m rauhoitettavaksi
 • riistanhoitoalueilla sallitaan jäniksen metsästys kanalinnun pyynnin jälkeen ja hirvenmetsästys koko kauden

8 §            Vieraskortit:

 • kyyhkysen pyyntiin päiväkortti 10 € / päivä, jossa jäsenen mukanaolovelvoite
 • vesilinnustus 30 € 20.8 – 15.9. välinen aika
 • jäniksen päiväkortti 10 € / päivä, jolla kahden jäniksen kiintiö
 • jänis kausikortti 100 € koko kausi, jolla kymmenen jäniksen kiintiö
 • hirvenmetsästykseen 50 € viikonloppu, ei oikeutta saaliiseen
 • pienpetojen pyyntiin ilmainen kortti kanalinnun pyynnin jälkeen

9 §            Jäsenhakemukset:

 • Vesaluoma Hannu-Matti, seuran alueella asuvana
 • Takaeilola Esa, vuokrajäseneksi Risto Haapakosken 36 ha maalla ja ehtona että hankkii puuttuvat 4 ha lisää maata
 • Marjakangas Elias, seuran alueella asuvana

10 §          Metsästysohjeen käsittely:

 • hyväksyttiin metsästysohjeeseen muutokset hirvenpyynnin osalta ( liite )

11 §           Karhunmetsästysasian käsittely:

 • hyväksyttiin karhunpyynnin yhteislupasopimus
 • seurasta yhdyshenkilöinä Reijo Hilli ja Matti Nikkola
 • jokainen mukaanlähtijä allekirjoittaa osallistumisensa henkilökohtaisesti

12 §          Muut asiat:

 • koirakokeiden yhdyshenkilöinä ovat hirvikokeissa Matti Isokoski, ajokokeissa Pentti Isokoski ja Pekka Lassila sekä lintukokeissa Jari Saviluoto
 • annetaan koemaastoja koirakokeiden pitämiseen
 • velvoitetaan seuran jäsenet valvomaan omaa metsästysaluetta luvattomalta metsästykseltä

allekirjoitukset:

 

Raudaskylän Metsästysseuran Vuosikokous Tiili Oy:n näyttelytiloissa pe 28.01.2011 klo19.00

PÖYTÄKIRJA

1 §                 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

– 7 § ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Veikko Nurkkala

2 §                 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 §                 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Esa Isokoski ja Jorma Vauhkala

4 §                 Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5 §                 Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta vuodelta

6 §                 Esitettiin tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta

7 §                 Veikko Nurkkala vaihtui tämän asiakohdan ajaksi puheenjohtajaksi

Myönnettiin tili-ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8 §                 Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Esko Saari

9 §                 Valittiin johtokuntaan Tuomo Niskasen tilalle Antti Kaikkonen ja Mikko  Rättyä uudelleen

10 §               Valittiin varsinaiseksi tilintarkastajiksi Esa Isokoski ja Reijo Hilli sekä varalle  Tarja Isokoski ja Markus Marjakangas

11 §               Vahvistettiin toiminta ja riistanhoitosuunnitelma  kuluvaa toimikautta varten

12 §               Hyväksyttiin toimikauden tulo- ja menoarvio sekä seuran toimihenkilöille  maksettavat korvaukset ( liite )

13 §               Määrättiin yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksujen suuruus

– maanomistajajäsen 10 €

– vuokrajäsen 20 €

– liittymismaksu vuokrajäseniltä 35 €

14 §               Valittiin tarpeelliset jaostot ( liite ) sekä Vasamajan ja Konttapirtin   vastuuhenkilöksi Jorma Vauhkala

15 §               Käsiteltiin ja hyväksyttiin jäsenhakemukset 3 kpl

– Ylimäki Jaakko vuokrajäseneksi Ylivieskan Tiili Oy:n maalla 40 ha

– Lähdemäki Mika maanomistajajäseneksi omilla mailla 23 ha

– Lähdemäki Santeri vuokrajäseneksi Kauko ja Ulla Nurkkalan mailla 46 ha

16 §               Ei kirjattavaa

17 §               Päätettiin riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä

– Ylivieskaan olisi tarve saapa ilveksen pyyntilupa jokaiselle seuralle

– hirvilupien jako yhteisluvassa tulisi olla tasaisesti sama lupamäärä tuhatta hehtaaria kohden koko alueelle

– perustelut liitteenä

18 §               ei kirjattavaa

19 §               muut asiat: haetaan pronssisia ansiomerkkejä lahtivajan rakentamisessa ansioituneille

Allekirjoitukset

Raudaskylän Metsästysseuran Kesäkokous Vasamajalla pe 5.8.2011 klo 19.30

PÖYTÄKIRJA

1§                  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esa Isokoski ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§                  Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuomo Löytynoja ja Veikko Nurkkala

3§                  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4§                  Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§                  Päätettiin metsästysajat

– kyyhkysen metsästys 10.8 – 14.8 välinen aika jatkuen edelleen 20.8 klo 12.00

– kanalinnustuksen ja jäniksenmetsästyksen aika valtion aikojen mukaan

– vesilinnustus päättymään iltaisin klo 22.30 jatkuen aamulla klo 5.00

– joulurauha 23.12-25.12 välinen aika

6§                  Saaliskiintiöt

– 1 metso ja 3 uros teertä

– jäniksille ja metsäpyylle ei rajoitusta

– kokonaan rauhoitetaan metsäkauris, koppelo, naaras teeri, riekko, peltopyy ja  fasaani

7§                  Riistanhoitoalueet

– Raudaskallio, Majametsä ja Valtion kolmio joissa sallitaan hirvenmetsästys  koko kauden ja jäniksenmetsästys 1.11 alkaen

– kanalintujen ruokintapaikan ympäristö 200 metriä automaatista

8§                  Vieraskortit

– vesilinnustuksen kausikortti 30 €  20.8 – 15.9 välinen aika joka ei oikeuta  metsästykseen rautatie- Riippusillantie, joki ja Juolantie väliselle alueelle

– jäniksenmetsästyksen kausikortti 100 € kausi ja enintään 7 kpl jossa 5 jäniksen kiintiö

– jäniksenmetsästyksen päiväkortti 6 € / päivä, joka saatavissa 1.11 alkaen

– hirvenmetsästyksen viikonloppulupa 50 €, joka sallii ampumisen mutta ei oikeutta saaliiseen

– kanalinnustukseen ei myydä vieraskortteja

– pienpetojen pyyntiin annetaan ilmainen lupa 1.11 alkaen

9§                  Jäsenhakemukset

– Laakso Jari, vuokrajäseneksi seuran alueella asuvana

– Saarela Jari,   vuokrajäseneksi ehdollisena kunnes saa hankittua jäsenyyteen vaadittavan pinta-alan

– Raudasoja Tommi,  vuokrajäseneksi ehdollisena kunnes saa hankittua  jäsenyyteen vaadittavan pinta-alan

10§                Annettiin tilanneselostus Lahtivajahankkeesta

11§                Muut asiat

– annettiin anottuihin koirakokeisiin koemaastot ja tarvittavat yhteyshenkilöt

– valittiin koirakokeiden yhteyshenkilöt

– hirvikokeet  Matti Isokoski

– ajokokeet    Pekka Lassila

– lintukokeet  Jari Saviluoto

– ilveksen pyynnin yhteyshenkilö Leo Nieminen ja varalle Veikko Nurkkala

– riistakolmion kesälaskennan järjestää Jari Saviluoto

– tuotiin esille että Ylivieskan Tiili Oy:n kanssa suullisesti sovitut vesialueen  raivausluvat raukeavat ja uudet sopimukset tehdään kirjallisina

Allekirjoitukset:

Raudaskylän Metsästysseuran vuosikokous Lahtivajalla pe 27.01.2012 klo 19.00

PÖYTÄKIRJA

puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja selosti rakennushankkeen etenemisestä ja seuran merkittävästä saavutuksesta toimitilan saamiseksi

1§                  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski,

asiakohdan 7 ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Esa Isokoski

2§                  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§                  Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuomo Löytynoja ja Tomi Vauhkala

4§                  Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§                  Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta        toimintavuodelta

6§                  Esitettiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta   tilikaudelta, jonka perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen          vahvistamisesta

7§                  Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

– tämän asiakohdan ajan puhetta johti Esa Isokoski

8§                  Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Esko Saari

9§                  Valittiin johtokuntaan Paavo Hannula sekä uutena Veikko Nurkkala

10§                Valittiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Reijo Hilli sekä varalle Tarja Isokoski ja Markus Marjakangas

11§                Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvalle toimikaudelle

12§                Vahvistettiin toimikauden tulo- ja menoarvio sekä toimihenkilöiden palkkiot

( liite )

13§                Määrättiin yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksujen suuruudet

– maanomistajajäsen                                   20 €

– vuokrajäsen                                                30 €

– liittymismaksu vuokrajäsen                    100 €

– riistanhoidon talkoomaksu                       40 € / 2 vuotta

14§                Valittiin jaostot

( liite )

15§                Uusia jäsenhakemuksia ei ole

16§                Päätettiin Lahtivajan talkoovelvoitteen seuraamuksista ja ns. kynnysrahasta

 1. hirviporukkaan kuuluvan osalta puuttuvat tunnit 10 € / tunti ja maksu tarvittaessa 2 vuoden aikana
 1. hirviporukkaan tulevat uudet jäsenet 1000 € ja maksu jaettuna tarvittaessa 5 vuosittaiseen tasaerään, summa sisältää vetolaitemaksun

3. hirviporukkaan tulevan henkilön joka on hoitanut jäsenelle määrätyn  talkoovelvoitteen 8 h / 160 €  hoidettu osuus vähennetään hirviporukkaan                  tulevan 1000 € summasta

 1. hirviporukkaan kuulumattomat seuran vuokrajäsenet 160 € jaettuna tarvittaessa 4 saman suuruiseen tasaerään

17§                Hyväksyttiin Riistanhoitoyhdistykselle tehtävä esitys hirvenkaatolupien  jakoperusteen muuttamiseksi pyyntilupa  / 1000 ha

18§                Ei tehty päätöstä Rhy:n kokouksesta poissa olevien jäsenten edustamisesta

19§                Muut asiat:

– tuotiin esille että koko riistanhoitoyhdistyksen hallitus on nyt erovuorossa  sekä Rhy:n vuosikokouksen ajankohta ja paikka

Allekirjoitukset:

Raudaskylän Metsästysseuran kesäkokous Lahtivajalla 3.8.2012 klo 19.30              

PÖYTÄKIRJA

kokouksen alussa jaettiin MKJ:n pronssiset kunniamerkit Jorma Vauhkalalle, Tomi Vauhkalalle ja Leo Niemiselle ( ei paikalla )

1§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Rousu ja Jaakko Yliluoma jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

3§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä oli 18 jäsentä.

4§ Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§ Päätettiin metsästysajoista

– kyyhkysen metsästys 10.8.-19.8. välinen aika jatkuen edelleen 20.8. klo 12.00

– kanalinnustus ja jäniksen metsästys valtion aikojen mukaan

– vesilinnustus päättymään iltaisin klo 22.30 ja alkaen aamuisin klo 5.00, päivät asetuksen mukaan.

– joulurauha kaikelta metsästykseltä 23.12. – 25.12.

6§ Päätettiin saaliskiintiöt

– 1 metso ja 3 teertä

– jäniksille ja metsäpyylle ei rajoitusta

– kokokanaan rauhoitettavaksi metsäkauris, koppelo, riekko, peltopyy ja fasaani

7§ Riistanhoitoalueet

– Raudaskallio, Majametsä ja Valtion kolmio, joilla sallitaan hirvenmetsästys ja jäniksenmetsästys 1.11. alkaen

– rauhoitetaan kanalintujen ruokintapaikkojen ympäriltä 200 m automaatista

8§ Vieraskortit

– vesilinnustus 30 €  20.8.- 15.9. välinen aika

– jäniksen metsästyksen päiväkortti 10 € / päivä jolla 2 jäniksen kiintiö/ päivä

– jäniksen metsästyksen kausikortti 100 € , myydään enintään 7 kpl joilla 5 jäniksen kiintiö

– kyyhkysen metsästyksen päiväkortti 10 € / päivä jossa seuranjäsenen mukanaolopakko

– annetaan pienpetojen pyyntiin ilmainen lupa 1.11. alkaen

9§ Jäsenhakemukset

– Nieminen Kasper, vuokrajäseneksi ehdolla että jäsenyyteen tarvittava 40 ha:n pinta-ala täyttyy

– Latvakoski Jouni, vuokrajäseneksi ehdolla että jäsenyyteen tarvittava 40 ha:n pinta-ala täyttyy

10§ Muut asiat:

– annetaan koirakokeiden suorittamiseen koemaastot

– nimettiin koirakokeiden yhdyshenkilöiksi hirvikokeisiin Matti Isokoski, ajokokeisiin Pekka Lassila ja lintukokeisiin Jari Saviluoto

– nimettiin riistakolmiolaskijoiksi kesälaskentaan Sami Leppälä, Jyrki Vauhkala ja Veli-Matti Varonen

Allekirjoitukset

Raudaskylän Metsästysseuran Vuosikokous Vasamajalla ke 30.1.2013 klo 19.00

PÖYTÄKIRJA

puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi

1§                  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§                  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§                  Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Rapo ja Jorma Vauhkala

4§                  Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus

5§                  Hyväksyttiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta toimikaudelta sekä vahvistettiin tilinpäätös

6§                  Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

7§                  Valittiin Esko Saari metsästysseuran puheenjohtajaksi

8§                  Valittiin johtokuntaan Juha Isokoski ja Leo Nieminen

9§                  Valittiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Reijo Hilli sekä heidän varalleen Tarja Isokoski ja Markus Marjakangas

10§                Vahvistettiin toiminta ja riistanhoitosuunnitelma kuluvalle toimikaudelle

11§                Hyväksyttiin toimikauden tulo- ja menoarvio

– kalastusluvan hinta 13 € jonka hinnan johtokunta voi tarvittaessa muuttaa

– palkkiot ( katso liite )

12§                Määrättiin yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

– maanomistajajäsen 20 €

– vuokrajäsen 30 €

– liittymismaksu vuokrajäsen 100 €

– riistanhoidon talkoomaksu 40 € vuokrajäseniltä / kahden vuoden ajalta

13§                Valittiin tarpeelliset jaostot

( katso liite )

14§                Hyväksyttiin Jarkko Sipilä vuokrajäseneksi Marko Taittosen ja Pekka Raudasojan mailla joista edellinen jäsen irtisanoutui

15§                Lahtivajan loppuselvitys

– todettiin että Ely-keskukselta on saatu loppumaksu lahtivajan rakentamisesta

– päätettiin että lahtivajan rakentamisen osalta talkootöiden tuntisiirrot tulee tehdä 30.04.2013 mennessä

– päätettiin että seuran vuosikokouksessa 27.01.2012 § 16 tehdyt päätökset talkoovelvoitteen seuraamuksista ja ns. kynnysrahasta pidetään voimassa

 1. hirviporukkaan kuuluvan osalta puuttuvat tunnit 10 € / tunti ja maksu tarvittaessa 2 vuoden aikana
 2. hirviporukkaan tulevat uudet jäsenet 1000 € ja maksu jaettuna tarvittaessa viiteen  vuosittaiseen tasaerään, summa sisältää vetolaitemaksun
 3. hirviporukkaan tulevan henkilön joka on hoitanut jäsenelle määrätyntalkoovelvoitteen 8 h / 160 € hoidettu osuus vähennetään hirviporukkaan      tulevan 1000 € summasta
 4. hirviporukkaan kuulumattomat seuran vuokrajäsenet 160 € jaettunatarvittaessa neljään saman suuruiseen vuosittaiseen tasaerään

16§                Ei kirjattavaa

17§                Esitetään Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokoukselle että ilveslupia   kierrätettäisiin eri metsästysseurojen kesken

18§                Muut asiat:

– ei tehty päätöksiä

Allekirjoitukset:

Raudaskylän Metsästysseuran Kesäkokous Lahtivajalla pe 2.8.2013 klo 19.30

PÖYTÄKIRJA

Seuran puheenjohtaja toivotti jäsenet tervetulleiksi

Kokouksen alussa luovutettiin MKJ:n pronssinen ansiomerkki Leo Niemiselle sekä annettiin koirakirja kenneltoiminnassa mukana olleille

1§                  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§                  Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tomi Vauhkala ja Matti Kumpula jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

3§                  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen osallistujia oli 23 jäsentä.

4§                  Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§                  Päätettiin metsästysajat:

– kyyhky 10.8 – 18.8 jatkuen edelleen 20.8 klo 12.00

– kanalinnustus ja jäniksen metsästys asetusten mukaan

– vesilinnustus päättymään iltaisin klo 22.30 ja saa alkaa aamuisin klo 05.00

– joulurauha kaikelta metsästykseltä 23 – 26. 12

6§                  Päätettiin saaliskiintiöt:

– 1 uros metso ja 3 teertä

– jäniksille ja metsäpyylle ei rajoitusta

– kokonaan rauhoitukseen metsäkauris, koppelo, riekko, peltopyy ja fasaani

7§                  Riistanhoitoalueet

– Majametsä, Raudaskallio ja Valtion kolmio

– riistanhoitoalueilla sallitaan hirven metsästys koko kauden ja jäniksenmetsästys 1.11  jälkeen

– rauhoitettiin kanalinnun ruokinta-automaattien ympäristö 200 m automaatista

8§                  Vieraskortit ja niiden myyntiperusteet:

– vieraskortteja myydään vesilinnustukseen, jäniksen – ja kyyhkysen metsästykseen

– vesilintukortin hinta on 30 €  20.8 – 15.9 välinen aika

– kyyhkysen metsästyksen päiväkortti 10 € jossa jäsenen mukanaolovelvoite

– jäniksen metsästyksen päiväkortti 10 €, jolla 2 jäniksen kiintiö ja myydään kanalinnun pyynnin päätyttyä

– jäniksen metsästyksen kausikortti 100 € , enintään 10 kpl  jolla 10 jäniksen kiintiö

– hirven metsästyksen päiväkortti 50 € joka ei oikeuta  saaliiseen

– annetaan pienpetojen pyyntiin ilmainen lupa 1.11 alkaen

9§                  Jäsenhakemukset

– Marjakangas Leevi, maanomistajajäseneksi Antti Marjakankaan mailla 20 ha

– Kanerva Antti , vuokrajäseneksi Leevi Hannulan mailla 40 ha
10§                Muut asiat:

– annetaan koemaastoja koirakokeiden pitämiseen

– valittiin koirakokeisiin yhdyshenkilöiksi seuraavat

– ajokokeet  Pekka Lassila

– hirvikokeet Matti Isokoski

– lintukokeet Jari Saviluoto

– annetaan vesilintujen ruokintaan viljaa tasapuolisesti

– lisäksi tuotiin esille että niille seuran jäsenille jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan tai velvoitteitaan ei postiteta jäsenmaksulaskua vaan se on hankittava seuran sihteeriltä

– velvoitettiin seuran jäsenet valvomaan seuran aluetta luvattomaltametsästykseltä ja mahdolliset rikkomukset ilmoittamaan seuran sihteerille

 

Allekirjoitukset:

Raudaskylän Metsästysseura Ry:n Vuosikokous Vasamajalla pe 24.1.2014 klo 19.00

PÖYTÄKIRJA

1§                  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§                  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§                  Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jyrki Juola ja Saku Juola

4§                  Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta vuodelta

5§                  Esitettiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta

6§                  Jorma Vauhkala toimi puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

7§                  Valittiin seuran puheenjohtajaksi Esko Saari

8§                  Valittiin johtokuntaan edelleen Antti Kaikkonen ja Mikko Rättyä

9§                  Valittiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Reijo Hilli sekä heidän varalle Tarja Isokoski ja Markus Marjakangas

10§                Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvalle kaudelle

11§                Hyväksyttiin toimikauden tulo- ja menoarvio sekä toimihenkilöiden palkkiot

12§                Määrättiin jäsen- ja liittymismaksujen suuruudet:

–                maanomistajajäsen 20 €

–                vuokrajäsen  30 €

–                liittymismaksu vuokrajäsen  100 €

–                talkoomaksu 40 € / 2 vuotta

13§                Valittiin tarpeelliset jaostot

( tiedot liitteenä )

14§                Jäsenhakemukset:

–                Alasaari Juha, hyväksyttiin jäseneksi ehdolla että seuran sääntöjen määräämä vaatimus pinta-alojen suhteen täyttyy ja joka ratkaisee myös jäsenmuodon

15§                Muutettiin seuran metsästysohjetta kohdasta A lisäämällä maininta, koskien seuran vuokrajäseniä sekä seuran alueella asuvana tulleita, että jäseneksi tulon edellytysten tulee  jatkua 5 vuotta jäsenyyden pysymiseksi

16§                Ei kirjattavaa

17§                Ei kirjattavaa

18§                Muut asiat:

–                todettiin että Vasamajaa varten otettu laina on maksettu kokonaan pois 20.1.2014

–                Vasaman metsäautotien  reunojen perkauksesta saadaan polttopuuksi otettavat puut käyttää   seuran kiinteistöille mikäli maanomistajat eivät korjaa tai halua niitä itse

Allekirjoitukset:

Raudaskylän Metsästysseuran Kesäkokous Vasamajalla to 7.8.2014 klo 19.30

                                            PÖYTÄKIRJA

·kokouksen alussa palkittiin seuran viirillä pitkäaikainen aktiivijäsen Esa Isokoski

·puheenjohtaja toi esille seuran alueelle kaavaillun tuulivoimapuiston vaikutuksia.
1§                  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§                  Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jorma Vauhkala ja Jaakko Isokoski, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

3§                  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4§                  Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§                  Metsästysajat:

·kyyhkynen 10.8-17.8 jatkuen edelleen 20.8 klo 12.00

·vesilinnut, kanalinnut ja jänis valtion aikojen mukaan

·vesilinnustus päättymään iltaisin klo 22.30 ja alkamaan aamuisin klo 05.00

·joulurauha kaikelta metsästyseltä 23-26.12

6§                  Saaliskiintiöt:

·1 uros metso ja 3 teertä

·jäniksille ja metsäpyylle ei rajoitusta

·kokonaan rauhoitukseen koppelo, riekko, peltopyy, fasaani ja metsäkauris

7§                  Riistanhoitoalueet:

·Majametsä, Raudaskallio, Valtion kolmio ja Laurilan montut

·riistanhoitoalueilla sallitaan hirvenmetsästys koko kauden ja jäniksenmetsästys kanalinnustuksen päätyttyä

·kanalintujen ruokinta-automaattien ympäristö 200 metriä automaatista

8§                  Vieraskortit:

·kyyhkysen pyyntiin 10 € /pv jossa jäsenen mukanaolo velvoite

·vesilinnustuksen kausikortti 30 € 20.8-15.9 välinen aika

·jäniksen metsästykseen 10 €/ pv jolla 2 jäniksen kiintiö ja myydään vasta kanalinnustuksen päätyttyä

·jäniksen metsästyksen kausikortti 100 € koko kausi ja 10 jäniksen kiintiö

·hirvenmetsästykseen 50 €/ viikonloppu, ei oikeuta saaliiseen

9§                  Jäsenhakemukset:

·Pennanen Jani vuokrajäseneksi seuran alueella asuvana

·Alahäivälä Jussi vuokrajäseneksi seuran alueella asuvana

·Vilkuna Miika maanomistajajäseneksi Antti Alasaaren mailla 20 ha

·Turunen Jussi vuokrajäseneksi ehdolla että saa osoitettua 40 ha vuokramaita

10§                Muut asiat:

– annetaan koemaastoja koirakokeisiin

·valittiin koirakokeisiin yhdyshenkilöt, ajokokeet Pekka Lassila, hirvikokeet Matti Isokoski ja lintukokeet Jari Saviluoto

·Suomen ajokoirien Pohjanlohkon aluekilpailut 25-26.10

·hirvikokeet pe 31.10

·varataan Vasamaja 29.11 hirvikokeen toimitilaksi

·velvoitetaan seuran jäseniä valvomaan omaa metsästysaluetta luvattomalta metsästykseltä

Allekirjoitukset: