Kesäkokous 2017

Raudaskylän Metsästysseuran Kesäkokous Vasamajalla la 5.8.2017 klo 13.00

PÖYTÄKIRJA

Kokouksen alussa luovutettin seuran viiri Eero Joenväärälle hänen pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta riistanhoitotyöstä pienpetojen pyytäjänä

1§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaisa Sipilä ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§ Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Syrjälä ja Timo Nurkkala

3§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4§ Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§ Päätettiin metsästysajat:
⁃ kyyhkynen 10-13.8 jatkuen edelleen 20.8 klo 12.00
⁃ jänikselle valtion aika
⁃ kanalinnut asetuksen mukaan
⁃ vesilinnustus tulee päättyä iltaisin klo 22.30 ja saa jatkua aamulla klo 5.00
⁃ joulurauha kaikelta metsästykseltä 24-26.12

6§ Päätettiin saaliskiintiöt:
⁃ 1 koiras teeri
⁃ metsäpyylle ei rajoitusta
⁃ jänis ja rusakko 10 kpl jäsenkohtainen kiintiö
⁃ kauris 3 kpl seurakohtainen kiintiö ja 1 kauris / jäsen, joka koskee naarasta ja vasaa, kaurispukki on rauhoitettu
⁃ kauriinpyynnissä tulee varmistaa ennen pyyntiä Juha Isokoskelta kauris saaliin tilanne
⁃ kokonaan rauhoitettuna metso, koppelo, naaras teeri, riekko, fasaani ja peltopyy

7§ Riistanhoitoalueet:
⁃ Valtion kolmio
⁃ kanalinnustukselta ns. teitten väli rajoittuen Vasaman ja Latulan metsätiet, puusähkölinja ja Vasamaoja, jossa sallitaan jäniksenmetsästys kanalinnun pyynnin jälkeen ja hirvenmetsästys

8§ Vieraskortit:
⁃ kyyhkynen 10 € päivä, jossa jäsenen mukanaolovelvoite
⁃ vesilinnustus 30 € ajalle 20.8 – 31.8 välinen aika
⁃ jänis 10 € päivä, jossa yhden jäniksen päiväkohtainen kiintiö
⁃ hirvenmetsästys 30 € päivä, joka ei oikeuta saaliiseen
⁃ pienpetojen pyyntiin annetaan ilmainen lupa 1.11 alkaen

9§ Hyväksyttiin seuran jäseneksi tulo muutos, jossa maanomistajajäseneksi vaaditaan 15 ha maata ja vuokrajäseneksi 30 ha vuokramaata
⁃ päätös tulee voimaan 5.8.2017 alkaen ja kumoaa aikaisemman 20 ha / 40 ha vaatimuksen

10§ Hyväksyttiin uudet jäsenet:
⁃ Niskanen Jukka vuokrajäseneksi Markus Niskasen maalla
⁃ Pesonen Jussi maanomistajajäseneksi Ari Pesosen maalla
⁃ Laakkonen Toni seuran alueella asuvana

11§ Suomen Metsästäjäliitonjäsenyys
⁃ asia siirrettiin tarkempaa selvitystä varten vuosikokouksen käsittelyyn

12§ Muut asiat:
⁃ annetaan koemaastoja koirakokeiden pitämiseen, mm. hirvikoe 25.11
⁃ koirakoe yhteyshenkilöt: hirvikoe Matti Isokoski, ajokokeet Pentti Isokoski ja Pekka Lassila, lintukokeet Jari Saviluoto
⁃ kaurispyynnin yhteyshenkilö Juha Isokoski
⁃ sallitaan teräshaulit vain vesilintualueilla
⁃ velvoitetaan seuran jäseniä valvomaan oman seuran aluetta luvattomalta metsästykseltä
⁃ velvoitetaan jäseniä pitämään alueet siistinä ja huolehtimaan ettei maastoon jätetä mitään sinne kuulumatonta

 

Allekirjoitukset: