2017

Raudaskylän Metsästysseuran Kesäkokous Vasamajalla la 5.8.2017 klo 13.00

PÖYTÄKIRJA

Kokouksen alussa luovutettin seuran viiri Eero Joenväärälle hänen pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta riistanhoitotyöstä pienpetojen pyytäjänä

1§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaisa Sipilä ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§ Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Syrjälä ja Timo Nurkkala

3§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4§ Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§ Päätettiin metsästysajat:
⁃ kyyhkynen 10-13.8 jatkuen edelleen 20.8 klo 12.00
⁃ jänikselle valtion aika
⁃ kanalinnut asetuksen mukaan
⁃ vesilinnustus tulee päättyä iltaisin klo 22.30 ja saa jatkua aamulla klo 5.00
⁃ joulurauha kaikelta metsästykseltä 24-26.12

6§ Päätettiin saaliskiintiöt:
⁃ 1 koiras teeri
⁃ metsäpyylle ei rajoitusta
⁃ jänis ja rusakko 10 kpl jäsenkohtainen kiintiö
⁃ kauris 3 kpl seurakohtainen kiintiö ja 1 kauris / jäsen, joka koskee naarasta ja vasaa, kaurispukki on rauhoitettu
⁃ kauriinpyynnissä tulee varmistaa ennen pyyntiä Juha Isokoskelta kauris saaliin tilanne
⁃ kokonaan rauhoitettuna metso, koppelo, naaras teeri, riekko, fasaani ja peltopyy

7§ Riistanhoitoalueet:
⁃ Valtion kolmio
⁃ kanalinnustukselta ns. teitten väli rajoittuen Vasaman ja Latulan metsätiet, puusähkölinja ja Vasamaoja, jossa sallitaan jäniksenmetsästys kanalinnun pyynnin jälkeen ja hirvenmetsästys

8§ Vieraskortit:
⁃ kyyhkynen 10 € päivä, jossa jäsenen mukanaolovelvoite
⁃ vesilinnustus 30 € ajalle 20.8 – 31.8 välinen aika
⁃ jänis 10 € päivä, jossa yhden jäniksen päiväkohtainen kiintiö
⁃ hirvenmetsästys 30 € päivä, joka ei oikeuta saaliiseen
⁃ pienpetojen pyyntiin annetaan ilmainen lupa 1.11 alkaen

9§ Hyväksyttiin seuran jäseneksi tulo muutos, jossa maanomistajajäseneksi vaaditaan 15 ha maata ja vuokrajäseneksi 30 ha vuokramaata
⁃ päätös tulee voimaan 5.8.2017 alkaen ja kumoaa aikaisemman 20 ha / 40 ha vaatimuksen

10§ Hyväksyttiin uudet jäsenet:
⁃ Niskanen Jukka vuokrajäseneksi Markus Niskasen maalla
⁃ Pesonen Jussi maanomistajajäseneksi Ari Pesosen maalla
⁃ Laakkonen Toni seuran alueella asuvana

11§ Suomen Metsästäjäliitonjäsenyys
⁃ asia siirrettiin tarkempaa selvitystä varten vuosikokouksen käsittelyyn

12§ Muut asiat:
⁃ annetaan koemaastoja koirakokeiden pitämiseen, mm. hirvikoe 25.11
⁃ koirakoe yhteyshenkilöt: hirvikoe Matti Isokoski, ajokokeet Pentti Isokoski ja Pekka Lassila, lintukokeet Jari Saviluoto
⁃ kaurispyynnin yhteyshenkilö Juha Isokoski
⁃ sallitaan teräshaulit vain vesilintualueilla
⁃ velvoitetaan seuran jäseniä valvomaan oman seuran aluetta luvattomalta metsästykseltä
⁃ velvoitetaan jäseniä pitämään alueet siistinä ja huolehtimaan ettei maastoon jätetä mitään sinne kuulumatonta

 

Allekirjoitukset:

 

 

 

Raudaskylän Metsästysseuran Vuosikokous Vasamajalla su 22.1.2017 klo 13.00

PÖYTÄKIRJA

Seuran puheenjohtaja Esko Saari avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi . Kokouksen aluksi hän selvitti ilveksen- ja hirvenmetsästyksen tilannetiedot sekä kertoi alueelle suunniteltujen tuulipuistojen mahdollisista rakentumisista.

Kokouksessa oli paikalla 26 seuran jäsentä

1§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaisa Sipilä ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§ Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Martti Raudasoja ja Heikki Rapo jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

4§ Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§ Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta vuodelta

6§ Hyväksyttiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta

7§ Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8§ Yhdistysen johtokunnan puheenjohtajan vaali:

Keskustelun kuluessa tuli esitykset ehdokkaista Esko Saari, Kaisa Sipilä ja Ville Alahäivälä

Koska oli tullut kolme henkilöesitystä puheenjohtaja totesi että asiassa suoritetaan suljettu lippuäänestys

Suoritetussa äänestyksessä oli 24 äänioikeutettua ja annetut äänet jakaantuivat seuraavasti. Kaisa Sipilä 15, Esko Saari 7, Ville Alahäivälä 1 ja 1 ääni tyhjää

Vaalissa seuran puheenjohtajaksi kuluvalle toimikaudelle valittiin Kaisa Sipilä

9§ Yhdistyksen johtokunnan vaali:

Tomi Vauhkala valittiin johtokunnasta erovuorossa olevan Mikko Rättyän tilalle

Johtokunnan toinen erovuoroinen Antti Kaikkonen esitettiin jatkamaan ja toinen esitys oli Heikki Rapo.

Koska oli tehty kaksi esitystä, puheenjohtaja totesi että asiassa suoritetaan

suljettu lippuäänestys.

Suoritetussa äänestyksessä oli 24 äänioikeutettua ja annetut äänet jakaantuivat seuraavasti. Heikki Rapo sai 16 ääntä ja Antti Kaikkonen 7 yhden äänestäessä tyhjää.

Vaalissa johtokuntaan valittiin Heikki Rapo.

Kyseisen vaalin toisena ääntenlaskijana toimi Esa Isokoski Heikki Rapon ollessa esteellinen.

10§ Valitiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Rejo Hilli sekä varalle Tarja Isokoski ja Markus Marjakangas

11§ Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvalle toimikaudelle

12§ Hyväksyttiin toimikauden tulo- ja menoarvio sekä toimihenkilöiden palkkiot

( liite )

13§ Määrättiin yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut ( liite )

14§ Valittiin tarpeelliset jaostot ( liite )

15§ Ei uusia jäsenhakemuksia

16§ Ei esityksiä

17§ Ei esitystä

18§ Ei esityksiä

19§ Ei kirjattavaa

allekirjoitukset