Kesäkokous 2021

Raudaskylän Metsästysseuran kesäkokous Vasamajalla pe 6.8.2021 klo 19.30

PÖYTÄKIRJA

1 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ville Alahäivälä ja sihteeriksi Juha Isokoski

2 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Timo Nurkkala ja Veikko Nurkkala

3 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4 Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5 Päätettiin Read more

Lue lisää