Raudaskylän Metsästysseuran kesäkokous Vasamajalla pe 6.8.2021 klo 19.30

PÖYTÄKIRJA

1 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ville Alahäivälä ja sihteeriksi Juha Isokoski

2 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Timo Nurkkala ja Veikko Nurkkala

3 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4 Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5 Päätettiin metsästysajat: kyyhkynen, vesilinnut ja jänikset, valtion aikojen mukaan kuitenkin niin, että kyyhkystä saa metsästää 20.8 päivänä klo 12 alkaen. Vesilinnustus tulee päättyä iltaisin klo 22.00 ja saa jatkua aamuisin klo 5.00.

Kanalinnustuksessa noudatetaan myöhemmin ilmoitettavan asetuksen mukaista aikaa. Joulurauha kaikelta metsästykseltä 24-25.12 välinen aika

6 Päätettiin saaliskiintiöt: kolme koiras teertä, metsäpyylle ja jäniksille ei rajoitusta, yksi fasaani kanakoirien kouluttajille

Metsäkauriille kuuden kappaleen seurakohtainen kiintiö enintään yksi / jäsen

Kokonaan rauhoitetaan metso, koppelo, naarasteeri, riekko, peltopyy ja kauris pukki

7 Päätettiin riistanhoitoalueet:

Majametsä, rajoittuen metsäautoteihin ja Vasamaojaan, Laurilan savikolot, Tiili tehtaan tien varressa olevat yksityiset montut sekä Huhtasaaren alueelta Leevi Hannulan alue Ojasaaren tien Ylivieskan puolelta 500 m rautatiehen saakka

8 Päätettiin vieraskorttien myymisestä:

kyyhkysen pyyntiin 10 €/ päivä, jossa jäsenen tai maanomistajan mukanaolo velvoite, vesilinnustus 30 € ajalle 20.8-31.8 välinen aika

jäniksen metsästykseen 10 € / päivä

pienpetolupaa annetaan seuran ulkopuolisille kanalinnun metsästyksen jälkeen

hirvenmetsästykseen 40 € / päivä, joka ei oikeuta saaliiseen

9 Jäsenhakemukset: Päätettiin hyväksyä seuran uusiksi jäseniksi Typpö Harri ja Jasmin Maijala, kumpikin seuran alueella asuvina

10 Muut asiat: annetaan koirakoe maastoja anomusten mukaan

nimettiin koirakokeisiin yhdyshenkilöiksi hirvikokeisiin Matti Isokoski ja ajokokeisiin Pentti Isokoski

valittiin Ville Alahäivälä seuran karhun pyynti johtajaksi ja varajohtajaksi Esko Saari

kaurisvastaavaksi nimettiin Mikko Jylhä