Vuosikokous 2019 ptk

Raudaskylän Metsästysseura Ry:n Vuosikokous Vasamajalla su 27.1.2019 klo 12.00

PÖYTÄKIRJA

Seuran puheenjohtaja Esko Saari avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi . Kokouksen alussa jaettiin seuran muistoviirit Jussi Turuselle, Antti Hurmelinnalle ja Tomi Vauhkalalle sekä Leo Niemiselle (ei paikalla).

1§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Veli-Heikki Moilanen ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 15 jäsentä.

3§ Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Pääkkönen ja Antti Hurmelinna

4§ Hyväksyttiin kuluneen vuoden toimintakertomus

5§ Hyväksyttiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta

6§ Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

7§ Valittiin seuran puheenjohtajaksi Esko Saari

8§ Valittiin johtokunnan erovuoroiset Juha Isokoski uudelleen ja Leo Niemisen tilalle Ville Alahäivälä

9§ Valittiin seuran toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Jussi Turunen sekä heidän varalle Markus Marjakangas ja Tarja Isokoski

10§ Vahvistettiin toiminta ja riistanhoitosuunnitelma uudelle toimikaudelle

11§ Hyväksyttiin uuden toimikauden tulo- ja menoarvio sekä toimihenkilöiden palkkiot

12§ Hyväksyttiin yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksujen suruus

13§ Valittiin tarpeelliset jaostot

14§ Hyväksyttiin seuran uudet jäsenet

Mikko Jylhä seuran alueella asuvana ja Pasi Peltokorpi vuokrajäseneksi Heikki Saaren mailla 30 ha

15§ Konttapirtin myynti / siirto

  • Konttapirtin vuokrasopimus päättyy vuoden 2020 lopussa ja siihen mennessä maja pitää siirtää tai purkaa pois
  • johtokunnan esityksen pohjalta vuosikokous päätti majan myynnistä ja antaa johtokunnalle valtuudet myydä maja sekä hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset
  • tarjouksen jättöaika päättyy 31.5.2019 ja ilmoitus julkaistaan netissä ja mahdollisesti paikallisessa sanomalehdessä

16§ Riistanhoitoyhdistyksen kokouksessa jokainen edustaa henkilökohtaisesti

17§ Riistanhoitoyhdistykseltä toivotaan ammunnanvalvoja koulutusta Ylivieskaan

18§ Muut asiat:

  • todettiin seurasta eronneet tai poistuneet jäsenet
  • keskusteltiin SRVA-tilanteesta ja miehityksestä sekä kuultiin ajankohtainen susitilanteen kartoitus
  • esitettiin yhteisluvan uudistetut karhunpyynti säännöt
  • seuran puheenjohtaja selosti omariistan tilanteen sekä seuran jäsenrekisteriin liittymisen
  • vahvistettiin susien pannoitus tilanteeseen kielteinen suhtautuminen
  • seuran johto velvoitettiin käymään selventävät neuvottelut Ylivieskan Tiili Oy:n kanssa Huhtasaaressa olevan savenottoalueen vuokratilanteesta