Rauhoitusalueet

Seuralla tulee olla metsästykseltä rauhoitettuja alueita, Metsähallituksen alueella on pohjoisosan kolmio Tykiön yläpuolella.

Kesäkokouksessa 7.8.2015 muutettiin rauhoitusalueita, kanalinnun pyynniltä rauhoitettiin ns teiden välinen alue, rajoittuen Latulan metsäautotie- Vasamanoja-Vasaman metsäautotie ja puusähkölinja. Majametsän alueella on asumusten ympäristö rauhoitettu 300m säteellä ja samoin kylän pinnassa olevien asumusten ympäristö. metsäautoteihin.

Määrätään vuosittain kesäkokouksessa. Oheisissa karttakuvissa on seuran rajat piirretty punaisella viivalla ja rauhoitusalueet sinisellä viivalla.

Linkki Valtion kolmion riistanhoitoalueen karttakuvaan tästä.

Linkki teiden välin kanalintujen rauhoitusalueen kuvaan tästä.

Asutuksen läheisyydessä ei sallita metsästystä 300 m etäisyydellä, tästä linkki kuvaan jossa esimerkkeinä muutamia kohteita ja seuran alue (eteläalue on vielä pois).

Karttakuvien julkaisu lisenssilinkki alla.

http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi

Karttakuvat sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 08/2015 aineistoa.