Esko Saari

Koronavirusasian määräysten vuoksi kalastuslupia on mahdollista nyt lunastaa maksamalla seuran tilille mahdollinen vuosimaksu ja kalastuslupa. Seuran pankkitilin numero on FI9555340520039888, Raudaskylän Metsästysseura ry. Merkitkää kalastuspäivä tietoja kohtaan. Ottakaa maksusta tuloste tai ruutukopio jolla voitte osoittaa maksun tapahtuneen ko päivälle. Soittamalla Juha Isokoski saatte lisätietoja maksuista 0405839350.

Lupien hinnat ovat nyt, vuosimaksu 5€ ja päiväkohtainen kalastuslupa 15€ jolla saa ottaa 2 kalaa ja enintään kaksi siimaa saa olla yhtäaikaa pyynnissä.

Raudaskylän Metsästysseura Ry:n Vuosikokous Vasamajalla su 26.1.2020 klo 13.00

paikalla 16 seuran jäsentä

PÖYTÄKIRJA

1 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Timo Nurkkala ja Mikko Jylhä, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina tarvittaessa

4 Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5 Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimikaudelta ( liite )

6 Esitettiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta

7 Myönnettiin tili-ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8 Valittiin Ville Alahäivälä johtokunnan puheenjohtajaksi

9 Valittiin johtokunnan erovuoroiset Tomi Vauhkala ja Heikki Rapo jatkamaan johtokunnassa sekä Esko Saari johtokuntaan Ville Alahäivälän tilalle loppukaudeksi

10 Valittiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Jussi Turunen sekä heidän varalleen Markus Marjakangas ja Tarja Isokoski

11 Vahvistettiin toiminta-ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimikautta varten ( liite )

12 Toimikauden tulo-ja menoarvion käsittely

– lahtivajan kynnysrahan osalta johtokunnan esitys oli ,että kynnysrahaa alennetaan vuosille 2020-2022 700 € ja vuosille 2023-2025 500 € ja vuodesta 2026 eteenpäin summa olisi pysyvästi 300 €

– kokouksessa Timo Nurkkala esitti, että kynnysraha alennetaan vuosille 2020-2022 500 € ja sen jälkeen pysyvästi 300 €

– koska oli tehty johtokunnan esityksestä poikkeava esitys, puheenjohtaja totesi että asiasta on äänestettävä ja esitti kädennosto äänestystä

– äänestyksen tulos oli että johtokunnan esitys sai 4 ääntä ja vastaesitys sai 10 ääntä

– äänestykseen ei osallistunut 1 jäävi eikä 1 alaikäinen

– kokouksen päätökseksi tuli että lahtivajan kynnysraha laskee vuosille 2020 – 2022 500 euroon ja vuodesta 2023 pysyvästi 300 euroon ja kynnysraha alenee myös niiden osalta joilla maksu on kesken

– muutoin talousarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa

– talousarvio, hirvitilit, kynnysrahat ja kiinteistövero tiedot liitteenä

13 Hyväksyttiin yhdistyksen jäsen-ja liittymismaksujen suuruus

– maanomistajajäsen 20 €, vuokrajäsen 30 €, liittymismaksu vuokrajäseneltä 100 € ja talkoomaksu vuokrajäseneltä 40 €/ 2 vuotta

14 Valittiin tarpeelliset jaostot ( liite )

15 Uusia jäsenhakemuksia ei ole

16 Ei kirjattavaa

17 Kannustetaan jäseniä osallistumaan henkilökohtaisesti riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen

18 Esitetään ammunnanvalvoja koulutuksen järjestämistä

19 Muut asiat: keskusteltiin seuran perustamisen 60 juhlavuoden järjestämisestä, johon otetaan vastaan ehdotuksia ja ideoita

Allekirjoitukset

Seuran yleinen vuosikokous pidetään Vasamajalla su 26. tammikuuta 2020 alkaen klo 13.00. Asioina sääntömääräiset vuosikokousasiat (tilinpäätös, toimintakertomus, -suunnitelma, talousarvio, pj valinta ja johtokunnan erovuorossa olevien tilalle valitseminen) ja hirvenpyyntiasioita. Tervetuloa

Tervetuloa.

Aloituskokous su 22.9.2019 klo 13.00 Vasamajalla. Sovitaan hirvi-isäntä ja muut pyyntimenettelyt.

Raudaskylän Metsästysseura Ry:n Kesäkokous Vasamajalla la 3.8.2019 klo 12.00

PÖYTÄKIRJA

1 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuomo Löytynoja ja Timo Nurkkala, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

3 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, paikalla 18 osallistujaa.

4 Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5 Päätettiin metsästysajat:

 • kyyhkysen pyynti 10.8 – 12.8 välinen aika jatkuen 20.8. klo 12.00
 • kanalinnustus myöhemmin julkaistavan asetuksen mukaan

 • jänis asetuksen mukaan

 • vesilinnustuksen pyynti tulee päättyä iltaisin 22.30 ja saa jatkua aamuisin klo 5.00

 • joulurauha kaikelta metsästykseltä 24-25.12

 • joulurauha asiassa jouduttiin äänestämään, koska kokouksessa tehtiin esitys johtokunnan esitystä vastaan eli 26.12 päivä pitäisi poistaa rauhoituksesta.

 • äänet jakaantuivat niin, että johtokunnan esitystä kannatti 6 ja kokouksen esitystä 7.

6 Saaliskiintiöt:

 • 1 koiras teeri ja 1 metso

 • metsäpyylle ja jäniksille ei rajoitusta

 • metsäkauriille 3 kpl seurakohtainen kiintiö kuitenkin niin että enintään 1 kpl / jäsen. Lupa koskee naarasta ja vasaa. Pyyntitilanne tulee varmistaa seuran sihteeriltä

 • kokonaan rauhoitetaan koppelo, naaras teeri, riekko, peltopyy, fasaani ja kauris pukki

7 Riistanhoitoalueet:

 • ns. teitten väli rajoittuen Vasaman ja Latulan metsäteihin, Vasama ojaan ja puusähkölinjaan

 • riistanhoitoalueilla saa metsästää hirveä koko kauden ja jäniksiä kanalinnun pyynnin jälkeen

 • Leevi Hannula on vaatinut metsästyskiellon Ojasaareen, joka rajoittuu Ojasaarentien Ylivieskan puoli 500 m tiestä rautatiehen saakka

8 Vieraskortit:

 • kyyhkynen 10 € / päivä, jolla isännän mukanaolovelvoite

 • vesilinnustus 30 € 20.8 – 31.8 välinen aika

 • jäniksen metsästys 10 € / päivä, jossa yhden jäniksen päiväkohtainen kiintiö

 • hirven metsästys 40 € / päivä, lupa ei oikeuta saaliiseen

 • pienpetojen metsästykseen annetaan ilmainen lupa kanalinnun metsästyksen jälkeen

9 Jäsenhakemukset:

 • hyväksyttiin Teemu Nurkkala vuokrajäseneksi Leevi Isokosken mailla 30 ha

10 Muut asiat:

 • Konttapirtin myynnin jatkon osalta Ville Alahäivälä laittaa facebook ilmoituksen kuvien kanssa

 • puheenjohtaja selvitti Huhtasaaren vesilintualueen pyyntitilannetta

 • todettiin Leevi Hannulan vaatima metsästyskielto alue

 • nimettiin koirakokeiden yhdyshenkilöiksi hirvikokeisiin Matti Isokoski, ajokokeet Pentti Isokoski ja lintukokeisiin Jari Saviluoto

 • annetaan koemaastoja koirakokeisiin

 • velvoitetaan seuran jäseniä valvomaan omaa metsästysaluetta luvattomalta metsästykseltä

 • puheenjohtaja toi esille seuran jäsenrekisterin ylläpidon ja toivoi, että kaikki jäsenet päivittäisivät tietonsa seuran kotisivuilla

 • puheenjohtaja selosti tämän hetken susitilannetta seuran alueella

 • karhun metsästykseen lähtijöiden tulee ilmoittautua Ville Alahäivälälle 19.8 mennessä

Allekirjoitukset

Seuran kesäkokous pidetään la 3.8.2019 klo 12.00 Vasamajalla. Asioina kesäkokousasiat ja jäsenhakemuksia. Tervetuloa.

RMS on sopinut menettelyistä näissä asioissa keskenään seuraavalla tavalla:

Yhteyshenkilöinä ovat Antti Hurmelinna ja Ville Alahäivälä. Heidän kautta tulee tehtävän anto joka jaetaan tiedoksi WhatShop-ryhmän kautta. Antti ylläpitää WhatShop-ryhmää. Ryhmään kuuluville on järjestetty tiedotusta asioista ja koulutusta. Nämä tehtävät eivät ole metsästystä. Metsästäjävakuutus on kuitenkin voimassa jos tehtävänanto on tehty määrätyllä tavalla. Näistä tehtävistä on tiedotusvastuu viranomaisilla (poliisilla) eikä osallistuva henkilö saa tehdä asiaa julkiseksi millään tavalla.

Raudaskylän Metsästysseura Ry:n Vuosikokous Vasamajalla su 27.1.2019 klo 12.00

PÖYTÄKIRJA

Seuran puheenjohtaja Esko Saari avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi . Kokouksen alussa jaettiin seuran muistoviirit Jussi Turuselle, Antti Hurmelinnalle ja Tomi Vauhkalalle sekä Leo Niemiselle (ei paikalla).

1§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Veli-Heikki Moilanen ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 15 jäsentä.

3§ Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Pääkkönen ja Antti Hurmelinna

4§ Hyväksyttiin kuluneen vuoden toimintakertomus

5§ Hyväksyttiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta

6§ Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

7§ Valittiin seuran puheenjohtajaksi Esko Saari

8§ Valittiin johtokunnan erovuoroiset Juha Isokoski uudelleen ja Leo Niemisen tilalle Ville Alahäivälä

9§ Valittiin seuran toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Jussi Turunen sekä heidän varalle Markus Marjakangas ja Tarja Isokoski

10§ Vahvistettiin toiminta ja riistanhoitosuunnitelma uudelle toimikaudelle

11§ Hyväksyttiin uuden toimikauden tulo- ja menoarvio sekä toimihenkilöiden palkkiot

12§ Hyväksyttiin yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksujen suruus

13§ Valittiin tarpeelliset jaostot

14§ Hyväksyttiin seuran uudet jäsenet

Mikko Jylhä seuran alueella asuvana ja Pasi Peltokorpi vuokrajäseneksi Heikki Saaren mailla 30 ha

15§ Konttapirtin myynti / siirto

 • Konttapirtin vuokrasopimus päättyy vuoden 2020 lopussa ja siihen mennessä maja pitää siirtää tai purkaa pois
 • johtokunnan esityksen pohjalta vuosikokous päätti majan myynnistä ja antaa johtokunnalle valtuudet myydä maja sekä hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset
 • tarjouksen jättöaika päättyy 31.5.2019 ja ilmoitus julkaistaan netissä ja mahdollisesti paikallisessa sanomalehdessä

16§ Riistanhoitoyhdistyksen kokouksessa jokainen edustaa henkilökohtaisesti

17§ Riistanhoitoyhdistykseltä toivotaan ammunnanvalvoja koulutusta Ylivieskaan

18§ Muut asiat:

 • todettiin seurasta eronneet tai poistuneet jäsenet
 • keskusteltiin SRVA-tilanteesta ja miehityksestä sekä kuultiin ajankohtainen susitilanteen kartoitus
 • esitettiin yhteisluvan uudistetut karhunpyynti säännöt
 • seuran puheenjohtaja selosti omariistan tilanteen sekä seuran jäsenrekisteriin liittymisen
 • vahvistettiin susien pannoitus tilanteeseen kielteinen suhtautuminen
 • seuran johto velvoitettiin käymään selventävät neuvottelut Ylivieskan Tiili Oy:n kanssa Huhtasaaressa olevan savenottoalueen vuokratilanteesta