Esko Saari

Viimepäivien aikana on saatu lisää pyydettäviä kaloja kalliomontulle.

Raudaskylän Metsästysseuran Vuosikokous Vasamajalla su 22.1.2023 klo 13.00

PÖYTÄKIRJA

paikalla 8 seuran jäsentä

1 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Veikko Nurkkala ja Tomi Vauhkala

4 Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5 Hyväksyttiin toimintakertomus kuluneelta vuodelta ( liite )

6 Hyväksyttiin tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto v. 2022

7 Myönnettiin tili-ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8 Valittiin seuran puheenjohtajaksi Esko Saari

9 Valittiin johtokunnan erovuoroiset jäsenet Heikki Rapo ja Tomi Vauhkala uudelleen

– Antti Kaikkonen ilmoitti eroavansa johtokunnasta muutettuaan pois paikkakunnalta. Hänen tilalleen valittiin loppukaudeksi johtokuntaan Jukka Niskanen

10 Valittiin seuran toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Mikko Jylhä sekä heidän varalleen Markus Marjakangas ja Tarja Isokoski

11 Hyväksyttiin toiminta ja riistanhoitosuunnitelma kuluvalle kaudelle (liite )

12 Hyväksyttiin toimikauden talousarvio ( liite )

13 Vahvistettiin jäsen-ja liittymismaksujen suuruus ( liite )

-maanomistajajäsen 20 €

-vuokrajäsen 30 €

-liittymismaksu vuokrajäseneltä 100 €

-talkoomaksu vuokrajäseneltä 40 € / 2 vuotta

14 Valittiin tarpeelliset jaostot ( liite )

15 Jäsenvalinnat. Hyväksyttiin Niklas Palola vuokrajäseneksi seuran alueella asuvana

16 Todettiin eronneet jäsenet v. 2021 – 2022 4 kpl ( liite )

17 ei kirjattavaa

18 ei kirjattavaa

19 Muut asiat: todettiin seuran vakuutuksista, että pidetään tällä hetkellä entisellään mutta pyydetään kesän (vuoden) aikana tarjoukset useammalta vakuutusyhtiöltä, jonka pohjalta asia myöhemmin päätetään

Allekirjoitukset:



Raudaskylän Metsästysseuran Kesäkokous Vasamajalla pe 5.8.2022 klo 19.30

PÖYTÄKIRJA

1 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tomi Vauhkala ja Veikko Nurkkala, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

3 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4 Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi

5 Päätettiin metsästysajat seuraavasti:

– kyyhkysen metsästys 10.8-18.8 välinen aika jatkuen 20.8 klo 12.00

– kanalinnustus myöhemmin julkistettavan asetuksen mukaan

– jäniksen metsästys valtion metsästysajan mukaan

– vesilinnustus määrättiin päättymään iltaisin klo 22.00 ja saa jatkua aamulla klo 5.00

– joulurauha kaikelta metsästykseltä 24.12 – 25.12

6 Päätettiin saaliskiintiöt ja rauhoitettavat lajit:

– kanalintujen osalta kiintiöksi 1 uros metso ja 3 uros teertä

– jäniksille ja metsäpyylle ei rajoitusta

– fasaanille 2 kpl kiintiö kanakoiran koulutusta varten

– metsäkauriille 6 kpl seurakohtainen kiintiö kuitenkin niin että yksilöpyynnissä enintään 1 kauris / metsästäjä

– kokonaan rauhoitetaan koppelo, naaras teeri, riekko, peltopyy ja kauris pukki

7 Päätettiin riistanhoitoalueet:

Majametsä rajoittuen metsäautoteihin ja Vasamaojaan, Laurilan ja Monosen montut, Tiilitehtaan tien varressa olevat yksityiset montut sekä Huhtasaaren alueelta Leevi Hannulan alue Ojasaarentien Ylivieska puolelta 500 m rautatiehen saakka

8 Vieraskortit:

– kyyhkysen metsästykseen 10 € / päivä, jossa seuran jäsenen tai maanomistajan läsnäolo velvoite

– vesilinnustukseen 30 € ajalle 20.8 – 31.8 välinen aika

– jäniksen metsästys 10 € / päivä

– pienpetojen metsästykseen annetaan ilmainen lupa

9 Jäsenhakemukset:

Hyväksyttiin Juha Kalervo Isokoski vuokrajäseneksi omilla mailla n. 13 ha ja Mervi Isokosken mailla n. 6 ha

10 Muut asiat:

– todettiin että hirvenmetsästyksessä ollaan mukana yhteisluvassa ja seurakohtaiset luvat varmistuvat syksyn aikana

– karhulupia on myönnetty 1 kpl, jossa alueena on Ylivieska, Sievi ja Alavieska sekä alueilla olevat valtion maat

– karhunmetsästyksen yhteyshenkilönä toimii Esko Saari ja varalla Esa Isokoski

– kauriin metsästyksen yhteyshenkilöksi valittiin Mikko Jylhä

– annetaan koirakokeisiin maastot ja yhteyshenkilöinä on Eero Isokoski, Matti Isokoski ja Pentti Isokoski

– muistutetaan seuran jäseniä valvomaan omaa metsästys

aluetta luvattomalta metsästykseltä

Allekirjoitukset:

 

Raudaskylän Metsästysseuran Vuosikokous Vasamajalla su 27.01.2022 klo 12.00

1 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Jylhä ja Jorma Vauhkala

4 Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi

5 Hyväksyttiin toimintakertomus kuluneelta vuodelta

6 Esitettiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta

7 Myönnettiin tili-ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8 Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Ville Alahäivälä

9 Valittiin johtokunnan erovuoroiset Esko Saari ja Juha Isokoski uudelleen

10 Valittiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Mikko Jylhä sekä heidän varalleen Markus Marjakangas ja Tarja Isokoski

11 Vahvistettiin toiminta ja riistanhoito suunnitelma kuluvalle toimikaudelle

12 Hyväksyttiin talousarvio lisäyksellä että varataan laserasetta varten 5000 €

13 Hyväksyttiin jäsen- ja liittymismaksut sekä muut korvaukset ( liite )

14 Valittiin tarpeelliset jaostot ( liite )

valittiin hirvi-isännäksi Esko Saari syksyyn saakka ja hänen varalleen Mikko Jylhä

15 Hyväksyttiin seuran uudet jäsenet:

Pylväs Ilkka vuokrajäseneksi

Löytynoja Jukka vuokrajäseneksi seuran alueella asuvana

Marjakangas Erno vuokrajäseneksi

Hotakainen Camilla vuokrajäseneksi

16 Muut asiat:

Johtokunta valtuutetaan valmistelemaan laser aseen hankintaa / vuokrausta seuralle kevään aikana. Hankintaan voidaan käyttää enintään 5000 €

keskusteltiin riistankäsittely kurssin järjestämisestä yhdessä muiden seurojen tai riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Mikko Jylhä ja Saku Juola hoitaa asiaa

17 Ei kirjattavaa

18 Ei kirjattavaa

19 Ei kirjattavaa

Allekirjoitukset:

 

Seuran jäsenille perheineen ja maanvuokraajille pidetään Raudaskylän Opistolla ti 24.1.2023 klo 18.00 alkaen. 

Yhdessä Koskelan Metsästysseuran kanssa.

Tervetuloa.

Raudaskylän Metsästysseuran vuosikokous pidetään su 22.1.2023 Vasamajalla klo 13.00. Asioina vuosikokouksen asiat. Tervetuloa.

Alueellamme pidetään ajokokeita seuraavasti:

26.11.2022. Keskipohjanmaan ajokoirayhdistyksen ajokoe.

3.12.2022. Ylivieskan Kennelseuran mestaruuskoe.

10.12.2022. Venäjän ajokoirien SM mestaruuskoe.

Maastoina kaikissa Pässilä, Pyssyniemen alueet. Alueella liikkuvia pyydetään huomioimaan ajokokeet.

Lisätietoja Pentti Isokoski. p 0440575451.

Raudaskylän Metsästysseuran Kesäkokous Vasamajalla pe 5.8.2022 klo 19.30

PÖYTÄKIRJA

1 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tomi Vauhkala ja Veikko Nurkkala, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

3 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4 Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi

5 Päätettiin metsästysajat seuraavasti:

– kyyhkysen metsästys 10.8-18.8 välinen aika jatkuen 20.8 klo 12.00

– kanalinnustus myöhemmin julkistettavan asetuksen mukaan

– jäniksen metsästys valtion metsästysajan mukaan

– vesilinnustus määrättiin päättymään iltaisin klo 22.00 ja saa jatkua aamulla klo 5.00

– joulurauha kaikelta metsästykseltä 24.12 – 25.12

6 Päätettiin saaliskiintiöt ja rauhoitettavat lajit:

– kanalintujen osalta kiintiöksi 1 uros metso ja 3 uros teertä

– jäniksille ja metsäpyylle ei rajoitusta

– fasaanille 2 kpl kiintiö kanakoiran koulutusta varten

– metsäkauriille 6 kpl seurakohtainen kiintiö kuitenkin niin että yksilöpyynnissä enintään 1 kauris / metsästäjä

– kokonaan rauhoitetaan koppelo, naaras teeri, riekko, peltopyy ja kauris pukki

7 Päätettiin riistanhoitoalueet:

Majametsä rajoittuen metsäautoteihin ja Vasamaojaan, Laurilan ja Monosen montut, Tiilitehtaan tien varressa olevat yksityiset montut sekä Huhtasaaren alueelta Leevi Hannulan alue Ojasaarentien Ylivieska puolelta 500 m rautatiehen saakka

8 Vieraskortit:

– kyyhkysen metsästykseen 10 € / päivä, jossa seuran jäsenen tai maanomistajan läsnäolo velvoite

– vesilinnustukseen 30 € ajalle 20.8 – 31.8 välinen aika

– jäniksen metsästys 10 € / päivä

– pienpetojen metsästykseen annetaan ilmainen lupa

9 Jäsenhakemukset:

Hyväksyttiin Juha Kalervo Isokoski vuokrajäseneksi omilla mailla n. 13 ha ja Mervi Isokosken mailla n. 6 ha

10 Muut asiat:

– todettiin että hirvenmetsästyksessä ollaan mukana yhteisluvassa ja seurakohtaiset luvat varmistuvat syksyn aikana

– karhulupia on myönnetty 1 kpl, jossa alueena on Ylivieska, Sievi ja Alavieska sekä alueilla olevat valtion maat

– karhunmetsästyksen yhteyshenkilönä toimii Esko Saari ja varalla Esa Isokoski

– kauriin metsästyksen yhteyshenkilöksi valittiin Mikko Jylhä

– annetaan koirakokeisiin maastot ja yhteyshenkilöinä on Eero Isokoski, Matti Isokoski ja Pentti Isokoski

– muistutetaan seuran jäseniä valvomaan omaa metsästys

aluetta luvattomalta metsästykseltä



Seuran jäsenillä on monella Ultrapoint koirapanta ja hirvimiehillä seuranta aps puhelimeen. Nyt on tapahtumassa muutoksia koiraohjelmiin, Ultrapoint ja Tracker ovat samaa yhtiötä, mutta ohjelmat on vielä erikseen. Ultrapoint next ohjelmasovellus on uudehko joka jää käyttöön. Seuralla on jatuksena esillä hankkia jäseniä varten seuralisenssi, jonka hinta on vähän pienempi kuin yksittäin hankittuna. Seuran ei ole järkevää hankkia lisenssejä varastoon, vaan hankitaan tarpeen mukaan. Sovelluksen tietojen siirto on mahdollista tehdä ohjelmallisesti kun molemmat sovellukset ovat toiminnassa. Vanha jää pois 15.6.2022, eli sitä ennen pitää tehdä yhteystietojen siirto Nextiin, toimii vanhalla lisenssillä sen voimassa oloajan. Seuran jäsen joka haluaa (hinta esim 20 kpl, 51€/kpl) uuden lisenssin ilmoittaisi halukkuudesta seuralle, niin tehdään yhteishankinta, mahdollisimman pian. Mikko Jylhälle (0405036521), Juhalla tai Eskolle ilmoitukset.

Verkkosivuilta (Ultrapoint ja Tracker) löytyy tarkempia tietoja muutoksista.