Esko Saari

Koirakoeyhteyshenkilöt sopivat tarkemmin paikasta ja ajankohdasta hirvi-isännän kanssa, Pentti Isokoski ajokoirakokeet p 0440575451 ja Eero Isokoski hirvikoirakokeet p 0445402173.

Tiedossa olevia päiviä jolloin ehkä on kokeita, aluetta ei vielä ole määritelty.

Ajokoirakokeet, 7.10, 27.10 ja 9.12.

Hirviporukkaan tulevat pitävät aloituskokouksen 10.9 klo 12.00. Läsnäolovelvoite.

 

Harjoitusammunnat la 16.9 klo 10. Ammutaan juokseviin tauluihin. Läsnäolovelvoite.

 

Polttopuunteko talkoot Vasaman metsätien varresta, la  23.9 klo 10 kerätään ja pienitään. Tähän osallistumalla täyttyy jäsenen talkootyövelvoite. Omat työvälineet mukaan.

Raudaskylän Metsästysseuran Kesäkokous Vasamajalla su 6.8.2023 klo 12.00

PÖYTÄKIRJA

 1. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

 2. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Jylhä ja Jorma Vauhkala jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

 3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

  Paikalla 10 jäsentä.

 4. Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

 5. Päätettiin metsästysajat:

 • kyyhkysen pyynti 10-17.8 jatkuen edelleen 20.8 klo 12.00

 • vesilinnustus asetuksen mukaisesti

 • kanalinnustus asetuksen mukaisesti

 • jäniksen metsästys valtion metsästysajan mukaan

 • joulurauha kaikelta metsästykseltä 23-25.12

 1. Saaliskiintiöt:

 • 1 uros metso ja 3 uros teertä

 • jäniksille ja metsäpyylle ei rajoitusta

 • fasaanille 2 kpl kiintiö koiran koulutukseen

 • kauris pyyntiin seurakohtainen 6 kpl kiintiö kuitenkin niin, että yksilöpyynnissä 1 kpl / metsästäjä

 • kokonaan rauhoitetaan koppelo, naarasteeri, riekko, peltopyy ja kaurispukki

 1. Riistanhoitoalueet:

Majametsä rajoittuen metsäautoteihin ja Vasamaojaan, Laurilan ja Monosen montut, Tiilitehtaan tien varressa olevat yksityiset montut sekä Huhtasaaren alueelta Leevi Hannulan alue Ojasaarentien Ylivieska puolelta 500 m rautatiehen saakka

 1. Vieraskortit ja myyntiperusteet:

 • kyyhkysen metsästys 10 € / päivä, jossa jäsenen mukanaolo velvoite

 • vesilinnustus 30 € 20.8-31.8 välinen aika

 • kanalinnustus 10 € / päivä, jossa isännän mukanaolopakko ja koskee vain metsäpyytä ja koiras teertä, saalis on pois isännän kiintiöstä

 • jäniksen metsästys 10 € / päivä

 • hirven metsästys seuran ulkopuolisille 30 € / päivä, joka ei oikeuta saaliiseen

 • seuran jäsenen mukanaolo hirvenmetsästyksen ” talkoissa ” käsitellään hirviporukan kokoontumisessa 10.9

 1. Jäsenhakemukset:

 • Mononen Petri, maanomistajajäseneksi Pentti ja Risto Monosen mailla

 • Siipola Matti, vuokrajäseneksi osalla Leevi Hannulan maita ja Mika Lähdemäen maalla 12.74 ha

 • Liimatainen Mira, vuokrajäseneksi osalla Leevi Hannulan maita

 • Siipola Mika, vuokrajäseneksi osalla Leevi Hannulan maita

  Hyväksyttiin jäseniksi

 1. Muut asiat:

 • todettiin että seuralle on tullut 6 kpl hirven pyyntilupia, joilla suositellaan kaadettavan 2 aikuista uroshirveä ja 2 aikuista naarashirveä sekä 4 vasaa

 • todettiin että Huhtasaaren vesilintualueen metsästys jatkuu ennallaan

 • todettiin Leevi Hannulan asettama rauhoitusalue Huhtasaaren alueelta Ojasaaren tien Ylivieskan puolelta 500 m rautatiehen saakka

 • koirakokeisiin yhdyshenkilöt, ajokoirakokeet Pentti Isokoski ja hirvikoirakokeet Eero Isokoski

 • velvoitetaan seuran jäseniä valvomaan seuran aluetta luvattomalta metsästykseltäAllekirjoitukset:

Raudaskallion kalastuspaikalle on saatu tällä viikolla uutta kalaa.

Viimepäivien aikana on saatu lisää pyydettäviä kaloja kalliomontulle.

Raudaskylän Metsästysseuran Vuosikokous Vasamajalla su 22.1.2023 klo 13.00

PÖYTÄKIRJA

paikalla 8 seuran jäsentä

1 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Veikko Nurkkala ja Tomi Vauhkala

4 Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5 Hyväksyttiin toimintakertomus kuluneelta vuodelta ( liite )

6 Hyväksyttiin tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto v. 2022

7 Myönnettiin tili-ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8 Valittiin seuran puheenjohtajaksi Esko Saari

9 Valittiin johtokunnan erovuoroiset jäsenet Heikki Rapo ja Tomi Vauhkala uudelleen

– Antti Kaikkonen ilmoitti eroavansa johtokunnasta muutettuaan pois paikkakunnalta. Hänen tilalleen valittiin loppukaudeksi johtokuntaan Jukka Niskanen

10 Valittiin seuran toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Mikko Jylhä sekä heidän varalleen Markus Marjakangas ja Tarja Isokoski

11 Hyväksyttiin toiminta ja riistanhoitosuunnitelma kuluvalle kaudelle (liite )

12 Hyväksyttiin toimikauden talousarvio ( liite )

13 Vahvistettiin jäsen-ja liittymismaksujen suuruus ( liite )

-maanomistajajäsen 20 €

-vuokrajäsen 30 €

-liittymismaksu vuokrajäseneltä 100 €

-talkoomaksu vuokrajäseneltä 40 € / 2 vuotta

14 Valittiin tarpeelliset jaostot ( liite )

15 Jäsenvalinnat. Hyväksyttiin Niklas Palola vuokrajäseneksi seuran alueella asuvana

16 Todettiin eronneet jäsenet v. 2021 – 2022 4 kpl ( liite )

17 ei kirjattavaa

18 ei kirjattavaa

19 Muut asiat: todettiin seuran vakuutuksista, että pidetään tällä hetkellä entisellään mutta pyydetään kesän (vuoden) aikana tarjoukset useammalta vakuutusyhtiöltä, jonka pohjalta asia myöhemmin päätetään

Allekirjoitukset:Raudaskylän Metsästysseuran Kesäkokous Vasamajalla pe 5.8.2022 klo 19.30

PÖYTÄKIRJA

1 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tomi Vauhkala ja Veikko Nurkkala, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

3 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4 Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi

5 Päätettiin metsästysajat seuraavasti:

– kyyhkysen metsästys 10.8-18.8 välinen aika jatkuen 20.8 klo 12.00

– kanalinnustus myöhemmin julkistettavan asetuksen mukaan

– jäniksen metsästys valtion metsästysajan mukaan

– vesilinnustus määrättiin päättymään iltaisin klo 22.00 ja saa jatkua aamulla klo 5.00

– joulurauha kaikelta metsästykseltä 24.12 – 25.12

6 Päätettiin saaliskiintiöt ja rauhoitettavat lajit:

– kanalintujen osalta kiintiöksi 1 uros metso ja 3 uros teertä

– jäniksille ja metsäpyylle ei rajoitusta

– fasaanille 2 kpl kiintiö kanakoiran koulutusta varten

– metsäkauriille 6 kpl seurakohtainen kiintiö kuitenkin niin että yksilöpyynnissä enintään 1 kauris / metsästäjä

– kokonaan rauhoitetaan koppelo, naaras teeri, riekko, peltopyy ja kauris pukki

7 Päätettiin riistanhoitoalueet:

Majametsä rajoittuen metsäautoteihin ja Vasamaojaan, Laurilan ja Monosen montut, Tiilitehtaan tien varressa olevat yksityiset montut sekä Huhtasaaren alueelta Leevi Hannulan alue Ojasaarentien Ylivieska puolelta 500 m rautatiehen saakka

8 Vieraskortit:

– kyyhkysen metsästykseen 10 € / päivä, jossa seuran jäsenen tai maanomistajan läsnäolo velvoite

– vesilinnustukseen 30 € ajalle 20.8 – 31.8 välinen aika

– jäniksen metsästys 10 € / päivä

– pienpetojen metsästykseen annetaan ilmainen lupa

9 Jäsenhakemukset:

Hyväksyttiin Juha Kalervo Isokoski vuokrajäseneksi omilla mailla n. 13 ha ja Mervi Isokosken mailla n. 6 ha

10 Muut asiat:

– todettiin että hirvenmetsästyksessä ollaan mukana yhteisluvassa ja seurakohtaiset luvat varmistuvat syksyn aikana

– karhulupia on myönnetty 1 kpl, jossa alueena on Ylivieska, Sievi ja Alavieska sekä alueilla olevat valtion maat

– karhunmetsästyksen yhteyshenkilönä toimii Esko Saari ja varalla Esa Isokoski

– kauriin metsästyksen yhteyshenkilöksi valittiin Mikko Jylhä

– annetaan koirakokeisiin maastot ja yhteyshenkilöinä on Eero Isokoski, Matti Isokoski ja Pentti Isokoski

– muistutetaan seuran jäseniä valvomaan omaa metsästys

aluetta luvattomalta metsästykseltä

Allekirjoitukset:

 

Raudaskylän Metsästysseuran Vuosikokous Vasamajalla su 27.01.2022 klo 12.00

1 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Jylhä ja Jorma Vauhkala

4 Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi

5 Hyväksyttiin toimintakertomus kuluneelta vuodelta

6 Esitettiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta

7 Myönnettiin tili-ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8 Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Ville Alahäivälä

9 Valittiin johtokunnan erovuoroiset Esko Saari ja Juha Isokoski uudelleen

10 Valittiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Mikko Jylhä sekä heidän varalleen Markus Marjakangas ja Tarja Isokoski

11 Vahvistettiin toiminta ja riistanhoito suunnitelma kuluvalle toimikaudelle

12 Hyväksyttiin talousarvio lisäyksellä että varataan laserasetta varten 5000 €

13 Hyväksyttiin jäsen- ja liittymismaksut sekä muut korvaukset ( liite )

14 Valittiin tarpeelliset jaostot ( liite )

valittiin hirvi-isännäksi Esko Saari syksyyn saakka ja hänen varalleen Mikko Jylhä

15 Hyväksyttiin seuran uudet jäsenet:

Pylväs Ilkka vuokrajäseneksi

Löytynoja Jukka vuokrajäseneksi seuran alueella asuvana

Marjakangas Erno vuokrajäseneksi

Hotakainen Camilla vuokrajäseneksi

16 Muut asiat:

Johtokunta valtuutetaan valmistelemaan laser aseen hankintaa / vuokrausta seuralle kevään aikana. Hankintaan voidaan käyttää enintään 5000 €

keskusteltiin riistankäsittely kurssin järjestämisestä yhdessä muiden seurojen tai riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Mikko Jylhä ja Saku Juola hoitaa asiaa

17 Ei kirjattavaa

18 Ei kirjattavaa

19 Ei kirjattavaa

Allekirjoitukset:

 

Seuran jäsenille perheineen ja maanvuokraajille pidetään Raudaskylän Opistolla ti 24.1.2023 klo 18.00 alkaen. 

Yhdessä Koskelan Metsästysseuran kanssa.

Tervetuloa.