Kesäkokous 16 ptk

Raudaskylän Metsästysseura Ry:n kesäkokous Vasamajalla ma 8.8.2016 klo 19.30

PÖYTÄKIRJA

1§             Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§             Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Jylhä ja Markus Marjakangas, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

3§             Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, osallistujia 20 henkilöä

4§             Hyväksyttin kokoukselle työjärjestys

5§             Päätettiin metsästysajat:
kyyhkysen pyynti 10 – 14.8 välinen aika jatkuen edelleen 20.8 klo 12.00
vesilinnustus päättymään iltaisin klo 22.30 ja saa alkaa aamulla ko 05.00
joulurauha kaikelta metsästyksetä 24 – 26.12 välinen aika
jänis 1.11.2016 alkaen ja päättyy 28.2.2017 , ajattaa saa 20.8.lähtien
kanalinnustus tulevan asetuksen mukaan

6§             Päätettiin kiintiöt ja rajoitukset:
jänis ja rusakko 10 kpl jäsenkohtainen kiintiö
kanalinnuille 1 kpl koiras teeri, kaikki muut kanalinnut rauhoitetaan ml. peltopyy ja fasaani
1 kpl seurakohtainen kauriskiintiö, jolla saa kaataa joko yhden aikuisen naaras kauriin tai vasan, enen pyyntiä jäsenten on kysyttävä lupa yhteyshenkilöltä ( Juha Isokoski )

7§             Riistanhoitoalueet:
Valtion kolmio
kanalinnustukselta ns. teitten väli, rajoittuen Vasaman ja Latulan metsäteihin- puusähkö linjaan ja Vasamaojaan
riistanhoito alueilla on sallittu jäniksen pyynti ja hirven metsästys

8§             Vieraskortit:
kyyhkynen 10 € päivä, jossa jäsenen mukanaolo velvoite
vesilinnustus 30 € 20.8 – 15.9 välinen aika
jänis 10 € päivä ja yhden jäniksen päiväkohtainen kiintiö
hirven metsästys 30 € päivä joka ei oikeuta saaliiseen
pienpetojen pyyntiin annetaan ilmainen lupa 1.11.alkaen

9§             Jäsenhakemus:
Pääkkönen Seppo hyväksyttiin jäseneksi seuran aluella asuvana

10§           Muut asiat
koemaastoja annetaan maastoanomusten mukaan
yhdyshenkilöt hirvikokeissa Matti Isokoski, ajokokeissa Pentti Isokoski ja Pekka Lassila, lintukokeissa Jari Saviluoto
karhun pyynnin yhteyshenkilöinä toimivat Ville Alahäivälä ja Matti Nikkola
kaurispyynnissä Juha Isokoski
teräshauleja saa käyttää vain vesilinnustuksessa
jäseniä muistutetaan valvomaan omaa metsästysaluetta luvattomalta metsästykseltä

Allekrjoitukset: