2018

Pöytäkirjat v 2018

Raudaskylän Metsästysseuran kesäkokous Vasamajalla pe 3.8.2018 klo 20.00

PÖYTÄKIRJA

1§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§ Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Esa Isokoski ja Jaakko Isokoski, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

3§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, jäseniä paikalla 15

4§ Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys ja samassa yhteydessä vietettiin hiljainen hetki Esa Jylhän poismenon muistoksi

5§ Päätettiin metsästysajat seuraavasti:

 • kyyhkynen 10.8 -12.8 välinen aika jatkuen 20.8 klo 12.00
 • jänis ja rusakko asetuksen mukainen aika
 • kanalinnustus myöhemmin ilmoitettavan asetuksen mukainen aika
 • vesilinnustus tulee päättyä iltaisin klo 22.30 ja saa alkaa aamuisin klo 5.00
 • joulurauha kaikelta metsästykseltä 24 – 26.12 välinen aika

6§ Saaliskiintiöt ja rajoitukset:

 • 1 koiras teeri ja 1 metso, metsäpyylle ei rajoitusta
 • jänis ja rusakko 10 kpl jäsenkohtainen kiintiö
 • metsäkauris, 3 kpl seurakohtainen kiintiö kuitenkin enintään 1 kpl / jäsen. lupa koskee naarasta ja vasaa
 • kaurispyynnin yhteyshenkilönä toimii Juha Isokoski, jolta tulee varmistaa lupien käyttöaste
 • kokonaan rauhoitettuna on koppelo, naaras teeri, riekko, peltopyy ja fasaani

7§ Riistanhoitoalueet:

 • Valtion kolmio
 • ns. teitten väli rajoittuen Vasaman ja Latulan metsäteihin, puusähkö linjaan ja Vasama ojaan
 • riistanhoito alueilla sallitaan jäniksen metsästys kanalinnustuksen jälkeen ja hirvenmetsästys

8§ Vieraskortit ja myyntiperusteet:

 • kyyhkynen 10 € päivä jossa on jäsenen mukana olo velvoite
 • vesilinnustus 30 € 20.8 – 31.8 välinen aika
 • jänis ja rusakko 10 € päivä jossa yhden kappaleen päiväkohtainen kiintiö
 • hirvenmetsästys 40€ päivä, joka ei oikeuta saaliiseen
 • pienpetojen pyyntiin annetaan ilmainen lupa kanalinnustuksen päätyttyä

9§ Konttapirtin jatkosuunnittelu:

 • puheenjohtaja selvitti taustat majan ja saunan siirrolle koska vuokrasopimus päättyy
 • kokous valtuutti pyytämään ns. avaimet käteen mukaisen tarjoukset molempien rakennusten siirrosta nykyisen Vasamajan viereen

10§ Jäsenhakemuksia ei ole tullut

11§ Muut asiat:

 • puheenjohtaja selvitti kokoukselle henkilötieto- ja jäsen rekisterin ylläpidosta ja mitä tietoja rekisteri sisältää
 • hyväksyttiin rekisterin käyttöönotto
 • peräkärryn katoksen rakennustalkoot pidetään 25 ja 26.8
 • annetaan koemaastoja koirakokeisiin
 • nimettiin koirakokeiden yhteyshenkilöt, hirvikokeet Matti Isokoski, ajokokeet Pentti Isokoski ja Pekka Lassila, lintukokeet Jari Saviluoto, ketunpyyntiin Ari Vähäkangas
 • edellytetään seuran jäseniä valvomaa metsästysaluetta luvattomalta metsästykseltä

Allekirjoitukset:

Raudaskylän Metsästysseuran vuosikokous Vasamajalla la 27.1.2018 klo 12.00

kokouksen alussa luovutettiin seuran viiri Kalevi Leppikankaalle

kokouksessa oli paikalla 26 seuran jäsentä

PÖYTÄKIRJA

1§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaisa Sipilä ja sihteeriksi Juha Isokoski

asiakohdan 7 ajaksi valittiin puheenjohtajaksi Veli-Heikki Moilanen

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§ Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Pääkkönen ja Markus Marjakangas, he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

4§ Hyväksytiin kokoukselle työjärjestys

5§ Hyväksyttiin toimintakertomus kuluneelta vuodelta

6§ Esitettiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta jotka hyväksyttin

7§ Veli-Heikki Moilanen vaihtui puheenjohtajaksi

myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8§ Puheenjohtajan vaali

kokouksessa nousi esille kaksi nimeä puheenjohtajaksi, Kaisa Sipilä ja Esko Saari koska oli tehty kaksi henkilöesitystä, niin puheenjohtaja totesi,

että suoritetaan suljettu lippuäänestys suoritetussa äänestyksessä annettiin 26 ääntä ja ne jakaantuivat seuraavasti

Esko Saari 18 ääntä ja Kaisa Sipilä 8 ääntä

puheenjohtaja totesi Esko Saaren tulleen valituksi seuran puheenohtajaksi

9§ Valittiin johtokunnasta erovuorossa oleva Veikko Nurkkala uudelleen ja Paavo Hannulan tilalle Antti Kaikkonen

10§ Valttiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Jussi Turunen sekä varalle Markus Marjakangas ja Tarja Isokoski

11§ Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimikautta varten

( liite )

12§ Hyväksyttiin toimikauden tulo- ja menoarvio

( liite )

13§ Määrättiin yhdistyksen liittymismaksuksi vuokrajäseniltä 100 € ja jäsenmaksut maanomistajajäseniltä 20 € ja vuokrajäseniltä 30 €

14§ Valittiin tarpeelliset jaostot

( liite )

15§ Jäsenhakemukset:

hyväksyttiin Joni Isokoski ja Juho Isokoski maanomistajajäseniksi Juha Isokosken mailla

16§ Metsästäjäliiton jäsenyyttä ei päätetty hakea

17§ Ei kirjattavaa

18§ Ei tehty esityksiä riistanhoitoyhdistykselle

19§ Muut asiat: todettiin seurasta eronneet ja edesmenneet jäsenet 7 kpl

( liite )

Allekirjoitukset: