Vuosikokous pöytäkirja 2022

Raudaskylän Metsästysseuran Vuosikokous Vasamajalla su 27.01.2022 klo 12.00

1 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Jylhä ja Jorma Vauhkala

4 Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi

5 Hyväksyttiin toimintakertomus kuluneelta vuodelta

6 Esitettiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta

7 Myönnettiin tili-ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8 Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Ville Alahäivälä

9 Valittiin johtokunnan erovuoroiset Esko Saari ja Juha Isokoski uudelleen

10 Valittiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Mikko Jylhä sekä heidän varalleen Markus Marjakangas ja Tarja Isokoski

11 Vahvistettiin toiminta ja riistanhoito suunnitelma kuluvalle toimikaudelle

12 Hyväksyttiin talousarvio lisäyksellä että varataan laserasetta varten 5000 €

13 Hyväksyttiin jäsen- ja liittymismaksut sekä muut korvaukset ( liite )

14 Valittiin tarpeelliset jaostot ( liite )

valittiin hirvi-isännäksi Esko Saari syksyyn saakka ja hänen varalleen Mikko Jylhä

15 Hyväksyttiin seuran uudet jäsenet:

Pylväs Ilkka vuokrajäseneksi

Löytynoja Jukka vuokrajäseneksi seuran alueella asuvana

Marjakangas Erno vuokrajäseneksi

Hotakainen Camilla vuokrajäseneksi

16 Muut asiat:

Johtokunta valtuutetaan valmistelemaan laser aseen hankintaa / vuokrausta seuralle kevään aikana. Hankintaan voidaan käyttää enintään 5000 €

keskusteltiin riistankäsittely kurssin järjestämisestä yhdessä muiden seurojen tai riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Mikko Jylhä ja Saku Juola hoitaa asiaa

17 Ei kirjattavaa

18 Ei kirjattavaa

19 Ei kirjattavaa

Allekirjoitukset: