kesäkokous 10

Raudaskylän Metsästysseuran  kesäkokous Lahtivajalla pe 6.8.2010 klo 19.30

                      PÖYTÄKIRJA

1§                  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§                  Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Veikko Nurkkala ja Mikko Kanerva

3§                  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4§                  Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§                  Metsästysajat:

– kyyhkynen 10.8 – 15.8 välinen aika jatkuen edelleen 20.8.klo12.00

– kanalinnustus 10.9 – 15.10 välinen aika

– jäniksen metsästys 1.9 – 28.2. välinen aika

– Joulurauha kaikelta metsästykseltä 23.12 – 26.12

– vesilinnustus päättyy iltaisin klo 22.30. ja saa jatkua aamulla klo 5.00

6§                  Saaliskiintiöt ja rauhoitettavat lajit

– 1 metso ja 3 uros teertä

– jänikselle ja metsäpyylle ei rajoitusta

– metsäkauriille 4:n kpl seurakohtainen kiintiö

– anotaan 2 kpl ilveksen pyyntilupia yhdessä yhteislupa porukalle

– metsäkauris pukkia ei saa ampua

– kokonaan rauhoitetaan koppelo, naaras teeri, riekko ja peltopyy

7§                  Riistanhoitoalueet

– Raudaskallio, Majametsä ja Valtion kolmio, joilla sallitaan hirvenmetsästys koko kauden ja jäniksen- ja pienpetojen metsästys 1.11 alkaen

– ruokintapaikan ympäristö rauhoitetaan 200 m ruokinta-automaatista

8§                  Vieraskortit

– vesilinnustus 30 € 20.8 – 30.9 välinen aika, joka ei oikeuta metsästykseen rautatie-joki- Riippusillantie ja Juolantie välisellä alueella

– jäniksen kausikortti 70 €  koko kausi ( enintään 7 kpl ) jolla kiintiö 5 jänistä

– jäniksen päiväkortti 6 € / päivä ja sallittu 16.10 jälkeen

– hirvenpyynnin vieraskortti 50 € / viikonloppu, joka oikeuttaa ampumiseen mutta ei oikeuta saaliiseen

– kanalinnustukseen ei myydä vieraskortteja

– pienpetojen pyyntiin annetaan ilmainen lupa 1.11 alkaen

– vieraskortit ei oikeuta ajokokeissa kokeiden pitämiseen

9§                  Jäsenhakemus

– hyväksyttiin Maijala Jessica vuokrajäseneksi seuran alueella asuvana

10§                Lahtivajahankkeen talkoomaksun määrääminen

– päätettiin talkoomaksun hinnaksi 15 € / tunnilta

– maanomistajajäsenet vapautetaan talkoomaksusta

– konetyötunti katsotaan kolmen miestyötunnin arvoiseksi jäsenten  henkilökohtaisessa talkoovelvoitteessa

11§                Muut asiat

– annetaan koemaastoja koirakokeiden järjestämiseen kuitenkin niin että se ei aiheuta rajoituksia muulle metsästykselle

– valittiin koirakokeiden yhteyshenkilöiksi

– hirvikokeet                       Matti Isokoski

– ajokokeet                          Pekka Lassila

– lintukokeet                       Jari Saviluoto

– kauriinmetsästys               Veikko Nurkkala

– ilveksen pyynti                 Leo Nieminen ja varalle Veikko Nurkkala

– kokeiden pitäminen pitää sopia aina ko. yhteyshenkilön kanssa

-riistakolmiolaskennan koordinoi Jari Saviluoto, Mikko Rättyä ja Matti  Nikkola

– Konttapirtin vuokraksi päätettiin 20 € / vrk

Allekirjoitukset: