Vuosikokous 2023

Raudaskylän Metsästysseuran Vuosikokous Vasamajalla su 22.1.2023 klo 13.00

PÖYTÄKIRJA

paikalla 8 seuran jäsentä

1 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Veikko Nurkkala ja Tomi Vauhkala

4 Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5 Hyväksyttiin toimintakertomus kuluneelta vuodelta ( liite )

6 Hyväksyttiin tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto v. 2022

7 Myönnettiin tili-ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8 Valittiin seuran puheenjohtajaksi Esko Saari

9 Valittiin johtokunnan erovuoroiset jäsenet Heikki Rapo ja Tomi Vauhkala uudelleen

– Antti Kaikkonen ilmoitti eroavansa johtokunnasta muutettuaan pois paikkakunnalta. Hänen tilalleen valittiin loppukaudeksi johtokuntaan Jukka Niskanen

10 Valittiin seuran toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Mikko Jylhä sekä heidän varalleen Markus Marjakangas ja Tarja Isokoski

11 Hyväksyttiin toiminta ja riistanhoitosuunnitelma kuluvalle kaudelle (liite )

12 Hyväksyttiin toimikauden talousarvio ( liite )

13 Vahvistettiin jäsen-ja liittymismaksujen suuruus ( liite )

-maanomistajajäsen 20 €

-vuokrajäsen 30 €

-liittymismaksu vuokrajäseneltä 100 €

-talkoomaksu vuokrajäseneltä 40 € / 2 vuotta

14 Valittiin tarpeelliset jaostot ( liite )

15 Jäsenvalinnat. Hyväksyttiin Niklas Palola vuokrajäseneksi seuran alueella asuvana

16 Todettiin eronneet jäsenet v. 2021 – 2022 4 kpl ( liite )

17 ei kirjattavaa

18 ei kirjattavaa

19 Muut asiat: todettiin seuran vakuutuksista, että pidetään tällä hetkellä entisellään mutta pyydetään kesän (vuoden) aikana tarjoukset useammalta vakuutusyhtiöltä, jonka pohjalta asia myöhemmin päätetään

Allekirjoitukset: