Talvikokous ptk 2024

Raudaskylän Metsästysseuran Vuosikokous Vasamajalla su 28.1.2024 klo 13.00

PÖYTÄKIRJA

 

1 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Veikko Nurkkala ja Heikki Rapo

4 Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5 Hyväksyttiin toimintakertomus kuluneelta vuodelta ( liite )

6 Esitettiin tilit ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto

7 Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle sekä muille tilivelvollisille

8 Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Esko Saari

9 Valittiin johtokunnan erovuoroiset Veikko Nurkkala ja Jukka Niskanen jatkamaan sekä uutena Leo Nieminen

10 Valittiin seuran toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Mikko Jylhä sekä heidän varalleen Markus Marjakangas ja Tarja Isokoski

11 Vahvistettiin toiminta ja riistanhoitosuunnitelma (liite )

12 Hyväksyttiin toimikauden tulo ja menoarvio ( liite )

13 Määrättiin yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksujen suuruus ( liite )

14 Valittiin tarpeelliset jaostot ( liite )

15 Hyväksyttiin uudet jäsenet

– Mikko Haapakoski maanomistajajäseneksi

– Kasper Haapakoski maanomistajajäseneksi

16 Ei kirjattavaa

17 Ei kirjattavaa

18 Ei kirjattavaa

19 Ei kirjattavaa

 

Allekirjoitukset