talvikokous 15

Raudaskylän Metsästysseura Ry:n Vuosikokous Vasamajalla 30.1.2015 klo 19.00

PÖYTÄKIRJA

1§                  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§                  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§                  Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jorma Vauhkala ja Tomi Vauhkala

4§                  Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta tilikaudelta

5§                  Esitettiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta

6§                  Myönnettiin tili-ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

7§                  Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Esko Saari

8§                  Valittiin johtokunnan erovuoroiset jäsenet Paavo Hannula ja Veikko Nurkkala uudelleen 3 vuotisjaksolle

9§                  Valittiin toiminnantarkastajiksi Reijo Hilli ja Esa Isokoski sekä heidän varalle Tarja Isokoski ja Markus Marjakangas

10§                Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimikautta varten

11§                Hyväksyttiin toimikauden tulo- ja menoarvio

12§                Määrättiin yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksut seuraavasti: maanomistajajäsen 20 €, vuokrajäsen 30 € ja liittymismaksu vuokrajäseneltä 100 €

13§                Valittiin tarpelliset jaostot: ( liite )

14§                Jäsenhakemukset: hyväksyttiin seuran vuokrajäseneksi Matti Ruuttunen omalla noin 5 ha pinta-alalla sekä valtakirjalla Erkki Hannulan maista

15§                Ei kirjattavaa

16§                Ei kirjattavaa

17§                Seuralla ei ole esityksiä toimialueen riistanhoitoyhdistykselle

18§      Muut asiat: Tiedotettiin Ylivieskan Kennelseura ry:n Kanakoirajaoston koemaastoanomuksesta 27.6 ja 17.7.2015. Kokouksen lopuksi käytiin keskustelua alueelle mahdollisesti tulevista tuulivoimaloista

Allekirjoitukset