Talvikokous 16

Vuosikokous Vasamajalla pe 29.01.2016 klo 19.00

Kokouksen alussa luovutettiin seuran viiri Paavo Hannulalle hänen täytettyään 70 vuotta  ja muistolahja Matti Isokoskelle hänen täytettyään 50 vuotta

PÖYTÄKIRJA

1§                 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§                 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§                 Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tomi Vauhkala ja Veli-Matti Varonen

4§                 Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§                 Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta vuodelta

6§                 Esitettiin tilikertomus ja toiminnan tarkastajien lausunto kuluneelta vuodelta

7§                 Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8§                 Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Esko Saari

9§                 Valittiin johtokunnan erovuorossa olevat Juha Isokoski ja Leo Nieminen uudelleen

10§              Valittiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Reijo Hilli sekä heidän varalleen Tarja Isokoski ja Markus Marjakangas

11§              Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoito suunnitelma kuluvaa toimikautta varten

12§              Hyväksyttiin toimikauden tulo- ja menoarvio sekä päätettiin toimihenkilöiden palkkiot

13§              Määrättiin yhdistyksen jäsenmaksut:

  • maanomistajajäsen 30€ / vuosi ja vuokrajäsen 30 €/ vuosi, sekä liittymismaksu vuokrajäseneltä 100 €
  • vapautetaan 70 vuotta täyttäneet yhdistyksen jäsenet jäsenmaksusta oltuaan vähintään viisi vuotta yhdistyksen jäsenenä

14§              Valittiin tarpeelliset jaostot

15§              Hyväksyttiin yhdistyksen uudet jäsenet

  • Minna Jalonen seuran alueella asuvana ehdolla, että asumisvelvoite täyttyy
  • Haikola Marko seuran alueella asuvana
  • tässä yhteydessä tuotiin esille myös seurasta eronneet tai poisnukkuneet jäsenet 12 kpl

16§              Keskusteltiin hirvenlihan jatkokäsittelystä ja todettiin, että ei aiheuta jatkotoimenpiteitä

17§              Ei tehty esitystä miten Rhy:n vuosikokouksessa poissaolevia jäseniä edustetaan

18§              Ei ole esityksiä riistanhoitoyhdistykselle

19§              Muut asiat: selvitetään hirvien ruokintaa kuivalla heinällä

 

Allekirjoitukset: