talvikokous 14

Raudaskylän Metsästysseura Ry:n Vuosikokous Vasamajalla pe 24.1.2014 klo 19.00

PÖYTÄKIRJA

1§                  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§                  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§                  Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jyrki Juola ja Saku Juola

4§                  Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta vuodelta

5§                  Esitettiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta

6§                  Jorma Vauhkala toimi puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

7§                  Valittiin seuran puheenjohtajaksi Esko Saari

8§                  Valittiin johtokuntaan edelleen Antti Kaikkonen ja Mikko Rättyä

9§                  Valittiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Reijo Hilli sekä heidän varalle Tarja Isokoski ja Markus Marjakangas

10§                Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvalle kaudelle

11§                Hyväksyttiin toimikauden tulo- ja menoarvio sekä toimihenkilöiden palkkiot

12§                Määrättiin jäsen- ja liittymismaksujen suuruudet:

–                maanomistajajäsen 20 €

–                vuokrajäsen  30 €

–                liittymismaksu vuokrajäsen  100 €

–                talkoomaksu 40 € / 2 vuotta

13§                Valittiin tarpeelliset jaostot

( tiedot liitteenä )

14§                Jäsenhakemukset:

–                Alasaari Juha, hyväksyttiin jäseneksi ehdolla että seuran sääntöjen määräämä vaatimus pinta-alojen suhteen täyttyy ja joka ratkaisee myös jäsenmuodon

15§                Muutettiin seuran metsästysohjetta kohdasta A lisäämällä maininta, koskien seuran vuokrajäseniä sekä seuran alueella asuvana tulleita, että jäseneksi tulon edellytysten tulee  jatkua 5 vuotta jäsenyyden pysymiseksi

16§                Ei kirjattavaa

17§                Ei kirjattavaa

18§                Muut asiat:

–                todettiin että Vasamajaa varten otettu laina on maksettu kokonaan pois 20.1.2014

–                Vasaman metsäautotien  reunojen perkauksesta saadaan polttopuuksi otettavat puut käyttää   seuran kiinteistöille mikäli maanomistajat eivät korjaa tai halua niitä itse

Allekirjoitukset: