talvikokous 13

Raudaskylän Metsästysseuran Vuosikokous Vasamajalla ke 30.1.2013 klo 19.00

PÖYTÄKIRJA

puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi

1§                  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§                  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§                  Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Rapo ja Jorma Vauhkala

4§                  Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus

5§                  Hyväksyttiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta toimikaudelta sekä vahvistettiin tilinpäätös

6§                  Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

7§                  Valittiin Esko Saari metsästysseuran puheenjohtajaksi

8§                  Valittiin johtokuntaan Juha Isokoski ja Leo Nieminen

9§                  Valittiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Reijo Hilli sekä heidän varalleen Tarja Isokoski ja Markus Marjakangas

10§                Vahvistettiin toiminta ja riistanhoitosuunnitelma kuluvalle toimikaudelle

11§                Hyväksyttiin toimikauden tulo- ja menoarvio

– kalastusluvan hinta 13 € jonka hinnan johtokunta voi tarvittaessa muuttaa

– palkkiot ( katso liite )

12§                Määrättiin yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

– maanomistajajäsen 20 €

– vuokrajäsen 30 €

– liittymismaksu vuokrajäsen 100 €

– riistanhoidon talkoomaksu 40 € vuokrajäseniltä / kahden vuoden ajalta

13§                Valittiin tarpeelliset jaostot

( katso liite )

14§                Hyväksyttiin Jarkko Sipilä vuokrajäseneksi Marko Taittosen ja Pekka Raudasojan mailla joista edellinen jäsen irtisanoutui

15§                Lahtivajan loppuselvitys

– todettiin että Ely-keskukselta on saatu loppumaksu lahtivajan rakentamisesta

– päätettiin että lahtivajan rakentamisen osalta talkootöiden tuntisiirrot tulee tehdä 30.04.2013 mennessä

– päätettiin että seuran vuosikokouksessa 27.01.2012 § 16 tehdyt päätökset talkoovelvoitteen seuraamuksista ja ns. kynnysrahasta pidetään voimassa

  1. hirviporukkaan kuuluvan osalta puuttuvat tunnit 10 € / tunti ja maksu tarvittaessa 2 vuoden aikana
  2. hirviporukkaan tulevat uudet jäsenet 1000 € ja maksu jaettuna tarvittaessa viiteen  vuosittaiseen tasaerään, summa sisältää vetolaitemaksun
  3. hirviporukkaan tulevan henkilön joka on hoitanut jäsenelle määrätyntalkoovelvoitteen 8 h / 160 € hoidettu osuus vähennetään hirviporukkaan      tulevan 1000 € summasta
  4. hirviporukkaan kuulumattomat seuran vuokrajäsenet 160 € jaettunatarvittaessa neljään saman suuruiseen vuosittaiseen tasaerään

16§                Ei kirjattavaa

17§                Esitetään Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokoukselle että ilveslupia   kierrätettäisiin eri metsästysseurojen kesken

18§                Muut asiat:

– ei tehty päätöksiä

Allekirjoitukset: