talvikokous 11

Raudaskylän Metsästysseuran Vuosikokous Tiili Oy:n näyttelytiloissa pe 28.01.2011 klo19.00

PÖYTÄKIRJA

1 §                 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

– 7 § ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Veikko Nurkkala

2 §                 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 §                 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Esa Isokoski ja Jorma Vauhkala

4 §                 Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5 §                 Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta vuodelta

6 §                 Esitettiin tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta

7 §                 Veikko Nurkkala vaihtui tämän asiakohdan ajaksi puheenjohtajaksi

Myönnettiin tili-ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8 §                 Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Esko Saari

9 §                 Valittiin johtokuntaan Tuomo Niskasen tilalle Antti Kaikkonen ja Mikko  Rättyä uudelleen

10 §               Valittiin varsinaiseksi tilintarkastajiksi Esa Isokoski ja Reijo Hilli sekä varalle  Tarja Isokoski ja Markus Marjakangas

11 §               Vahvistettiin toiminta ja riistanhoitosuunnitelma  kuluvaa toimikautta varten

12 §               Hyväksyttiin toimikauden tulo- ja menoarvio sekä seuran toimihenkilöille  maksettavat korvaukset ( liite )

13 §               Määrättiin yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksujen suuruus

– maanomistajajäsen 10 €

– vuokrajäsen 20 €

– liittymismaksu vuokrajäseniltä 35 €

14 §               Valittiin tarpeelliset jaostot ( liite ) sekä Vasamajan ja Konttapirtin   vastuuhenkilöksi Jorma Vauhkala

15 §               Käsiteltiin ja hyväksyttiin jäsenhakemukset 3 kpl

– Ylimäki Jaakko vuokrajäseneksi Ylivieskan Tiili Oy:n maalla 40 ha

– Lähdemäki Mika maanomistajajäseneksi omilla mailla 23 ha

– Lähdemäki Santeri vuokrajäseneksi Kauko ja Ulla Nurkkalan mailla 46 ha

16 §               Ei kirjattavaa

17 §               Päätettiin riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä

– Ylivieskaan olisi tarve saapa ilveksen pyyntilupa jokaiselle seuralle

– hirvilupien jako yhteisluvassa tulisi olla tasaisesti sama lupamäärä tuhatta hehtaaria kohden koko alueelle

– perustelut liitteenä

18 §               ei kirjattavaa

19 §               muut asiat: haetaan pronssisia ansiomerkkejä lahtivajan rakentamisessa ansioituneille

Allekirjoitukset