Pidetään puunteko talkoot vasamankodalle 8.-9.6. Perkataan metsähallituksen mailta tien vierustat.