Kesäkokous pöytäkirja 2023

Raudaskylän Metsästysseuran Kesäkokous Vasamajalla su 6.8.2023 klo 12.00

PÖYTÄKIRJA

 1. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

 2. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Jylhä ja Jorma Vauhkala jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

 3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

  Paikalla 10 jäsentä.

 4. Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

 5. Päätettiin metsästysajat:

 • kyyhkysen pyynti 10-17.8 jatkuen edelleen 20.8 klo 12.00

 • vesilinnustus asetuksen mukaisesti

 • kanalinnustus asetuksen mukaisesti

 • jäniksen metsästys valtion metsästysajan mukaan

 • joulurauha kaikelta metsästykseltä 23-25.12

 1. Saaliskiintiöt:

 • 1 uros metso ja 3 uros teertä

 • jäniksille ja metsäpyylle ei rajoitusta

 • fasaanille 2 kpl kiintiö koiran koulutukseen

 • kauris pyyntiin seurakohtainen 6 kpl kiintiö kuitenkin niin, että yksilöpyynnissä 1 kpl / metsästäjä

 • kokonaan rauhoitetaan koppelo, naarasteeri, riekko, peltopyy ja kaurispukki

 1. Riistanhoitoalueet:

Majametsä rajoittuen metsäautoteihin ja Vasamaojaan, Laurilan ja Monosen montut, Tiilitehtaan tien varressa olevat yksityiset montut sekä Huhtasaaren alueelta Leevi Hannulan alue Ojasaarentien Ylivieska puolelta 500 m rautatiehen saakka

 1. Vieraskortit ja myyntiperusteet:

 • kyyhkysen metsästys 10 € / päivä, jossa jäsenen mukanaolo velvoite

 • vesilinnustus 30 € 20.8-31.8 välinen aika

 • kanalinnustus 10 € / päivä, jossa isännän mukanaolopakko ja koskee vain metsäpyytä ja koiras teertä, saalis on pois isännän kiintiöstä

 • jäniksen metsästys 10 € / päivä

 • hirven metsästys seuran ulkopuolisille 30 € / päivä, joka ei oikeuta saaliiseen

 • seuran jäsenen mukanaolo hirvenmetsästyksen ” talkoissa ” käsitellään hirviporukan kokoontumisessa 10.9

 1. Jäsenhakemukset:

 • Mononen Petri, maanomistajajäseneksi Pentti ja Risto Monosen mailla

 • Siipola Matti, vuokrajäseneksi osalla Leevi Hannulan maita ja Mika Lähdemäen maalla 12.74 ha

 • Liimatainen Mira, vuokrajäseneksi osalla Leevi Hannulan maita

 • Siipola Mika, vuokrajäseneksi osalla Leevi Hannulan maita

  Hyväksyttiin jäseniksi

 1. Muut asiat:

 • todettiin että seuralle on tullut 6 kpl hirven pyyntilupia, joilla suositellaan kaadettavan 2 aikuista uroshirveä ja 2 aikuista naarashirveä sekä 4 vasaa

 • todettiin että Huhtasaaren vesilintualueen metsästys jatkuu ennallaan

 • todettiin Leevi Hannulan asettama rauhoitusalue Huhtasaaren alueelta Ojasaaren tien Ylivieskan puolelta 500 m rautatiehen saakka

 • koirakokeisiin yhdyshenkilöt, ajokoirakokeet Pentti Isokoski ja hirvikoirakokeet Eero Isokoski

 • velvoitetaan seuran jäseniä valvomaan seuran aluetta luvattomalta metsästykseltäAllekirjoitukset: