Raudaskylän Metsästysseuran kesäkokous Vasamajalla pe 7.8.2015 klo 19.30

PÖYTÄKIRJA

Kokouksen alussa luovutettiin seuran viiri Tuomo Löytynojalle kiitokseksi hänen seuran asioiden edistämiseksi tehdystä työstä ja keväällä olleen 50 vuotispäivän johdosta.

1 §            Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2 §            Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Pentti Isokoski ja Jorma Vauhkala

3 §            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, osallistujia 17 henkilöä.

4 §            Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5 §            Päätettiin metsästysajat:

 • kyyhkynen 10.8 – 16.8 välinen aika, jatkuen edelleen 20.8.klo 12.00
 • kanalinnut ja jänis valtion aikojen mukaan
 • joulurauha kaikelta metsästykseltä 24 – 26.12 välinen aika
 • vesilinnustus loppumaan iltaisin klo 22.30 ja saa alkaa aamuisin klo 05.00

6 §            Metsästettävät lajit, kiintiöt ja rajoitukset

 • kanalinnut 2 teertä, ( suosituksena koiras teeri )
 • metsäpyy ja jänis, ei rajoitusta
 • kokonaan rauhoitetaan metso, koppelo, riekko, peltopyy, fasaani ja metsäkauris

7 §            Riistanhoitoalueet:

 • Valtion kolmio, jänis ja kanalinnut
 • kanalinnustukselta ns.teitten väli, rajoittuen Vasaman ja Latulan metsäautotiet – puusähkölinja – Vasamaoja
 • metsämökkien ja asumusten ympäriltä suositetaan 300 m rauhoitettavaksi
 • riistanhoitoalueilla sallitaan jäniksen metsästys kanalinnun pyynnin jälkeen ja hirvenmetsästys koko kauden

8 §            Vieraskortit:

 • kyyhkysen pyyntiin päiväkortti 10 € / päivä, jossa jäsenen mukanaolovelvoite
 • vesilinnustus 30 € 20.8 – 15.9. välinen aika
 • jäniksen päiväkortti 10 € / päivä, jolla kahden jäniksen kiintiö
 • jänis kausikortti 100 € koko kausi, jolla kymmenen jäniksen kiintiö
 • hirvenmetsästykseen 50 € viikonloppu, ei oikeutta saaliiseen
 • pienpetojen pyyntiin ilmainen kortti kanalinnun pyynnin jälkeen

9 §            Jäsenhakemukset:

 • Vesaluoma Hannu-Matti, seuran alueella asuvana
 • Takaeilola Esa, vuokrajäseneksi Risto Haapakosken 36 ha maalla ja ehtona että hankkii puuttuvat 4 ha lisää maata
 • Marjakangas Elias, seuran alueella asuvana

10 §          Metsästysohjeen käsittely:

 • hyväksyttiin metsästysohjeeseen muutokset hirvenpyynnin osalta ( liite )

11 §           Karhunmetsästysasian käsittely:

 • hyväksyttiin karhunpyynnin yhteislupasopimus
 • seurasta yhdyshenkilöinä Reijo Hilli ja Matti Nikkola
 • jokainen mukaanlähtijä allekirjoittaa osallistumisensa henkilökohtaisesti

12 §          Muut asiat:

 • koirakokeiden yhdyshenkilöinä ovat hirvikokeissa Matti Isokoski, ajokokeissa Pentti Isokoski ja Pekka Lassila sekä lintukokeissa Jari Saviluoto
 • annetaan koemaastoja koirakokeiden pitämiseen
 • velvoitetaan seuran jäsenet valvomaan omaa metsästysaluetta luvattomalta metsästykseltä

allekirjoitukset: