kesäkokous 13

Raudaskylän Metsästysseuran Kesäkokous Lahtivajalla pe 2.8.2013 klo 19.30

PÖYTÄKIRJA

Seuran puheenjohtaja toivotti jäsenet tervetulleiksi

Kokouksen alussa luovutettiin MKJ:n pronssinen ansiomerkki Leo Niemiselle sekä annettiin koirakirja kenneltoiminnassa mukana olleille

1§                  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§                  Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tomi Vauhkala ja Matti Kumpula jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

3§                  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen osallistujia oli 23 jäsentä.

4§                  Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§                  Päätettiin metsästysajat:

– kyyhky 10.8 – 18.8 jatkuen edelleen 20.8 klo 12.00

– kanalinnustus ja jäniksen metsästys asetusten mukaan

– vesilinnustus päättymään iltaisin klo 22.30 ja saa alkaa aamuisin klo 05.00

– joulurauha kaikelta metsästykseltä 23 – 26. 12

6§                  Päätettiin saaliskiintiöt:

– 1 uros metso ja 3 teertä

– jäniksille ja metsäpyylle ei rajoitusta

– kokonaan rauhoitukseen metsäkauris, koppelo, riekko, peltopyy ja fasaani

7§                  Riistanhoitoalueet

– Majametsä, Raudaskallio ja Valtion kolmio

– riistanhoitoalueilla sallitaan hirven metsästys koko kauden ja jäniksenmetsästys 1.11  jälkeen

– rauhoitettiin kanalinnun ruokinta-automaattien ympäristö 200 m automaatista

8§                  Vieraskortit ja niiden myyntiperusteet:

– vieraskortteja myydään vesilinnustukseen, jäniksen – ja kyyhkysen metsästykseen

– vesilintukortin hinta on 30 €  20.8 – 15.9 välinen aika

– kyyhkysen metsästyksen päiväkortti 10 € jossa jäsenen mukanaolovelvoite

– jäniksen metsästyksen päiväkortti 10 €, jolla 2 jäniksen kiintiö ja myydään kanalinnun pyynnin päätyttyä

– jäniksen metsästyksen kausikortti 100 € , enintään 10 kpl  jolla 10 jäniksen kiintiö

– hirven metsästyksen päiväkortti 50 € joka ei oikeuta  saaliiseen

– annetaan pienpetojen pyyntiin ilmainen lupa 1.11 alkaen

9§                  Jäsenhakemukset

– Marjakangas Leevi, maanomistajajäseneksi Antti Marjakankaan mailla 20 ha

– Kanerva Antti , vuokrajäseneksi Leevi Hannulan mailla 40 ha
10§                Muut asiat:

– annetaan koemaastoja koirakokeiden pitämiseen

– valittiin koirakokeisiin yhdyshenkilöiksi seuraavat

– ajokokeet  Pekka Lassila

– hirvikokeet Matti Isokoski

– lintukokeet Jari Saviluoto

– annetaan vesilintujen ruokintaan viljaa tasapuolisesti

– lisäksi tuotiin esille että niille seuran jäsenille jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan tai velvoitteitaan ei postiteta jäsenmaksulaskua vaan se on hankittava seuran sihteeriltä

– velvoitettiin seuran jäsenet valvomaan seuran aluetta luvattomaltametsästykseltä ja mahdolliset rikkomukset ilmoittamaan seuran sihteerille

 

Allekirjoitukset: