kesäkokous 12

Raudaskylän Metsästysseuran kesäkokous Lahtivajalla 3.8.2012 klo 19.30              

PÖYTÄKIRJA

kokouksen alussa jaettiin MKJ:n pronssiset kunniamerkit Jorma Vauhkalalle, Tomi Vauhkalalle ja Leo Niemiselle ( ei paikalla )

1§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Rousu ja Jaakko Yliluoma jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

3§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä oli 18 jäsentä.

4§ Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§ Päätettiin metsästysajoista

– kyyhkysen metsästys 10.8.-19.8. välinen aika jatkuen edelleen 20.8. klo 12.00

– kanalinnustus ja jäniksen metsästys valtion aikojen mukaan

– vesilinnustus päättymään iltaisin klo 22.30 ja alkaen aamuisin klo 5.00, päivät asetuksen mukaan.

– joulurauha kaikelta metsästykseltä 23.12. – 25.12.

6§ Päätettiin saaliskiintiöt

– 1 metso ja 3 teertä

– jäniksille ja metsäpyylle ei rajoitusta

– kokokanaan rauhoitettavaksi metsäkauris, koppelo, riekko, peltopyy ja fasaani

7§ Riistanhoitoalueet

– Raudaskallio, Majametsä ja Valtion kolmio, joilla sallitaan hirvenmetsästys ja jäniksenmetsästys 1.11. alkaen

– rauhoitetaan kanalintujen ruokintapaikkojen ympäriltä 200 m automaatista

8§ Vieraskortit

– vesilinnustus 30 €  20.8.- 15.9. välinen aika

– jäniksen metsästyksen päiväkortti 10 € / päivä jolla 2 jäniksen kiintiö/ päivä

– jäniksen metsästyksen kausikortti 100 € , myydään enintään 7 kpl joilla 5 jäniksen kiintiö

– kyyhkysen metsästyksen päiväkortti 10 € / päivä jossa seuranjäsenen mukanaolopakko

– annetaan pienpetojen pyyntiin ilmainen lupa 1.11. alkaen

9§ Jäsenhakemukset

– Nieminen Kasper, vuokrajäseneksi ehdolla että jäsenyyteen tarvittava 40 ha:n pinta-ala täyttyy

– Latvakoski Jouni, vuokrajäseneksi ehdolla että jäsenyyteen tarvittava 40 ha:n pinta-ala täyttyy

10§ Muut asiat:

– annetaan koirakokeiden suorittamiseen koemaastot

– nimettiin koirakokeiden yhdyshenkilöiksi hirvikokeisiin Matti Isokoski, ajokokeisiin Pekka Lassila ja lintukokeisiin Jari Saviluoto

– nimettiin riistakolmiolaskijoiksi kesälaskentaan Sami Leppälä, Jyrki Vauhkala ja Veli-Matti Varonen

Allekirjoitukset