kesäkokous 11

Raudaskylän Metsästysseuran Kesäkokous Vasamajalla pe 5.8.2011 klo 19.30

PÖYTÄKIRJA

1§                  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esa Isokoski ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§                  Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuomo Löytynoja ja Veikko Nurkkala

3§                  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4§                  Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§                  Päätettiin metsästysajat

– kyyhkysen metsästys 10.8 – 14.8 välinen aika jatkuen edelleen 20.8 klo 12.00

– kanalinnustuksen ja jäniksenmetsästyksen aika valtion aikojen mukaan

– vesilinnustus päättymään iltaisin klo 22.30 jatkuen aamulla klo 5.00

– joulurauha 23.12-25.12 välinen aika

6§                  Saaliskiintiöt

– 1 metso ja 3 uros teertä

– jäniksille ja metsäpyylle ei rajoitusta

– kokonaan rauhoitetaan metsäkauris, koppelo, naaras teeri, riekko, peltopyy ja  fasaani

7§                  Riistanhoitoalueet

– Raudaskallio, Majametsä ja Valtion kolmio joissa sallitaan hirvenmetsästys  koko kauden ja jäniksenmetsästys 1.11 alkaen

– kanalintujen ruokintapaikan ympäristö 200 metriä automaatista

8§                  Vieraskortit

– vesilinnustuksen kausikortti 30 €  20.8 – 15.9 välinen aika joka ei oikeuta  metsästykseen rautatie- Riippusillantie, joki ja Juolantie väliselle alueelle

– jäniksenmetsästyksen kausikortti 100 € kausi ja enintään 7 kpl jossa 5 jäniksen kiintiö

– jäniksenmetsästyksen päiväkortti 6 € / päivä, joka saatavissa 1.11 alkaen

– hirvenmetsästyksen viikonloppulupa 50 €, joka sallii ampumisen mutta ei oikeutta saaliiseen

– kanalinnustukseen ei myydä vieraskortteja

– pienpetojen pyyntiin annetaan ilmainen lupa 1.11 alkaen

9§                  Jäsenhakemukset

– Laakso Jari, vuokrajäseneksi seuran alueella asuvana

– Saarela Jari,   vuokrajäseneksi ehdollisena kunnes saa hankittua jäsenyyteen vaadittavan pinta-alan

– Raudasoja Tommi,  vuokrajäseneksi ehdollisena kunnes saa hankittua  jäsenyyteen vaadittavan pinta-alan

10§                Annettiin tilanneselostus Lahtivajahankkeesta

11§                Muut asiat

– annettiin anottuihin koirakokeisiin koemaastot ja tarvittavat yhteyshenkilöt

– valittiin koirakokeiden yhteyshenkilöt

– hirvikokeet  Matti Isokoski

– ajokokeet    Pekka Lassila

– lintukokeet  Jari Saviluoto

– ilveksen pyynnin yhteyshenkilö Leo Nieminen ja varalle Veikko Nurkkala

– riistakolmion kesälaskennan järjestää Jari Saviluoto

– tuotiin esille että Ylivieskan Tiili Oy:n kanssa suullisesti sovitut vesialueen  raivausluvat raukeavat ja uudet sopimukset tehdään kirjallisina

Allekirjoitukset: