Viimepäivien aikana on saatu lisää pyydettäviä kaloja kalliomontulle.