Ilveksen pyynnissä on käytössä yhteislupa koko Ylivieskan alueella. Käytännön pyynnin järjestää Pentti Haikola Kantokylältä. Eri kyläkunnilta tulee mukaan varaisäntiä, heidän nimet annetaan tiedoksi lähempänä pyyntiä. Yksi lupa ilveksen ampumiseen on saatu.

Ilveksen pyynti aloitetaan hirvenpyynnin jälkeen. Pyyntiin halukkaat Raudaskylän metsästysseuran jäsenet, ilmoittautukaa seuran ilvesisännälle Ville Alahäivälälle. Muiden seurojen varaisäntiä ovat: