Yleinen

Kutsutaan halukkaat seuramme jäsenet keskusteluun ja päättämään miten järjestämme käytännössä SRVA asioiden hoitamisen seuramme alueella. Tilaisuus pidetään la 26.1.2019 klo 14.00 Vasamajalla. Mukaan voi tulla myös henkilöitä jotka eivät osallistuneet 8.1.2019 Teikon tuvan tilaisuuteen.

Tammikuun 8 pv 2019 klo 18.00 järjestetään koulutusta SRVA-toiminnasta. Seuran jäsenet jotka haluavat olla mukana toiminnassa voivat osallistua tilaisuuteen Teikon tuvalla. Ilmoittakaa Antti Hurmelinnalle asiasta.

Hirvipeijaiset jäsenille perheineen ja maanvuokraajille pidetään Raudaskylän Opistolla pe 22.11.2019 klo 18.00-20.00, yhdessä Koskelan Metsästysseuran kanssa.

Tervetuloa.

Ilveksen pyynnissä on käytössä yhteislupa koko Ylivieskan alueella. Käytännön pyynnin järjestää Pentti Haikola Kantokylältä p 0503594172. Eri kyläkunnilta tulee mukaan varaisäntiä, heidän nimet annetaan tiedoksi lähempänä pyyntiä. Yksi lupa ilveksen ampumiseen on saatu. Pyyntiaika 1.12.2018 – 28.2.2019.

Ilveksen pyynti aloitetaan hirvenpyynnin jälkeen, tammikuussa. Pyyntiin halukkaat Raudaskylän metsästysseuran jäsenet, ilmoittautukaa seuran ilvesisännälle Ville Alahäivälälle.

Muiden seurojen varaisäntiä ovat:

Karhunkämmenen Erä, Pekka Lauhikari, p 0503437878

Koskelan ms, Veli-Matti Hirvi, p 0445027944

Metsäperän ms, Vesa Junno, p 0405528834

Ojakylän ms, Veli-Matti Vierimaa, p 0407077971

Raudaskylän ms, Ville Alahäivälä, p 0445446467

Vähä-Pylvään ms, Antti Raudaskoski, 0449222927

Ilveksenpyynti päättyi 6.1.2019, saaliiksi saatiin Matti Jaakolan ampumana uros-ilves seuramme alueella Rapuskassa Puusähkölinjan pohjoispuolelta, painoa oli 18,6 kg.

Seuran metsästysalue on mahdollista saada puhelimen näyttöön, joko Ultrapoint koiraohjelmaan erillisen ohjeen mukaan, tai nyt myös omariistan karttaan. Toimii ainakin Android mobiilisovelluksen versio 1.9.0 tai uudempi. Alavalikossa on kartta-nappi. Sieltä edelleen lisää alue ja alueen tunnus pitää antaa se on nyt 4FRE3KW6KL. Sain ainakin itselläni näkyviin , kartan nimenä näkyy RMS vain 2018.

Kokeilkaa ja kommentoikaa!

Vasamajalla pidetään rakennustalkoot la 25.8.2018. Rakennetaan pitkälle perävaunulle katos. Aloitetaan klo 10.00. Omia työkaluja voi tuoda mukanaan, lähinnä hirsirakentamiseen sopivia ja peltikaton kiinnitykseen. Tarjoiluakin on. Tervetuloa pieneen rupeamaan.

Seuramme maastoja on varattu koirakokeita varten seuraavasti, tarkennuksia saa yhdyshenkilöiltä.

Ajokoirakokeita, Pentti isokoski p 0445427470

30.9 järj Ylivieska, 19.10 ? Kannus, 27.10? Kannus, 28.10? Kannus

2.11 järj Ylivieska, 15.12 järj Ylivieska

Hirvikoirakokeita, Matti Isokoski p 044283630

14.9, 6.10, 7.10

13.11, 24.11, 26.11

Kanalintukokeita, Jari Saviluoto p 0445081452

?

Ketunajokoe, Ari Vähäkangas p 0500685249

8-9.12.2018

Hei. Seuran kesäkokous pidetään pe 3.8.2018 klo 20.00 Vasamajalla. Asioina sääntöjen mukaiset kesäkokousasiat, sekä tietoa mm jäsenrekisteristä. Tervetuloa kokoukseen.

AMMUNNAT

yrhyYLIVIESKAN RHY

AMMUNNAT 2018

HUHMARIN AMPUMARATA YLIVIESKA

VIRALLISET AMMUNNAT ALKAVAT KLO 9.00

ILMOITTAUTUMISET KLO 9.00 – 11.00, ja 18.9 klo 16.00-18.00

HARJOITUSAMMUNNAT ALKAVAT KLO 17.30 ja su klo 12.00

VIIKKO PÄIVÄ VARATTU VALVOJA SEURA
LA 2.6 RHY VIRALLISET  Markku Perkkiö  Ojakylä
KE 6.6 Metsästäjä koulutus   RHY
LA 16.6 RHY VIRALLISET Olavi Hintsala Koskela
   
LA  4.8  RHY VIRALLISET  Taisto Kangas  Vähä-pylväs
LA 11.8 RHY VIRALLISET Seppo Syrjälä
Raudaskylä
LA 1.9 RHY VIRALLISET Janne Haikola Kantokylä
TI 18.9 RHY VIRALLISET Olavi Vapola RHY


OMAN SEURAN HARJOITUSAMMUNTAVUOROT

VIIKKO PÄIVÄ VARATTU 2018
HIRVIRATA  VUOROT
 
 SU  5.8.2018 Raudaskylä  Seppo Syrjälä, Matti Isokoski
 
HAULIKKO   VUOROT    
   
 SU  5.8.2018   Raudaskylä
Tuomo Löytynoja
     

Raudaskylän Metsästysseuran vuosikokous Vasamajalla la 27.1.2018 klo 12.00

kokouksen alussa luovutettiin seuran viiri Kalevi Leppikankaalle

kokouksessa oli paikalla 26 seuran jäsentä

PÖYTÄKIRJA

1§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaisa Sipilä ja sihteeriksi Juha Isokoski

asiakohdan 7 ajaksi valittiin puheenjohtajaksi Veli-Heikki Moilanen

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§ Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Pääkkönen ja Markus Marjakangas, he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

4§ Hyväksytiin kokoukselle työjärjestys

5§ Hyväksyttiin toimintakertomus kuluneelta vuodelta

6§ Esitettiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta jotka hyväksyttin

7§ Veli-Heikki Moilanen vaihtui puheenjohtajaksi

myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8§ Puheenjohtajan vaali

kokouksessa nousi esille kaksi nimeä puheenjohtajaksi, Kaisa Sipilä ja Esko Saari koska oli tehty kaksi henkilöesitystä, niin puheenjohtaja totesi,

että suoritetaan suljettu lippuäänestys suoritetussa äänestyksessä annettiin 26 ääntä ja ne jakaantuivat seuraavasti

Esko Saari 18 ääntä ja Kaisa Sipilä 8 ääntä

puheenjohtaja totesi Esko Saaren tulleen valituksi seuran puheenohtajaksi

9§ Valittiin johtokunnasta erovuorossa oleva Veikko Nurkkala uudelleen ja Paavo Hannulan tilalle Antti Kaikkonen

10§ Valttiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Jussi Turunen sekä varalle Markus Marjakangas ja Tarja Isokoski

11§ Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimikautta varten

( liite )

12§ Hyväksyttiin toimikauden tulo- ja menoarvio

( liite )

13§ Määrättiin yhdistyksen liittymismaksuksi vuokrajäseniltä 100 € ja jäsenmaksut maanomistajajäseniltä 20 € ja vuokrajäseniltä 30 €

14§ Valittiin tarpeelliset jaostot

( liite )

15§ Jäsenhakemukset:

hyväksyttiin Joni Isokoski ja Juho Isokoski maanomistajajäseniksi Juha Isokosken mailla

16§ Metsästäjäliiton jäsenyyttä ei päätetty hakea

17§ Ei kirjattavaa

18§ Ei tehty esityksiä riistanhoitoyhdistykselle

19§ Muut asiat: todettiin seurasta eronneet ja edesmenneet jäsenet 7 kpl

( liite )

Allekirjoitukset: