Yleinen

Jäniksenajokoe 5.10.19. Koemaastoina Anttila ja kitulan tienvarsi.

Lisätietoja Pentti Isokoski.

Jäniksenajokoe järjestetään Lauantaina 28.09.2019. Alueena Anttilanperä/neljäntien risteys

Lisätietoja Pentti Isokoski

Aloituskokous su 22.9.2019 klo 13.00 Vasamajalla. Sovitaan hirvi-isäntä ja muut pyyntimenettelyt.

Raudaskylän Metsästysseura Ry:n Kesäkokous Vasamajalla la 3.8.2019 klo 12.00

PÖYTÄKIRJA

1 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuomo Löytynoja ja Timo Nurkkala, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

3 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, paikalla 18 osallistujaa.

4 Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5 Päätettiin metsästysajat:

 • kyyhkysen pyynti 10.8 – 12.8 välinen aika jatkuen 20.8. klo 12.00
 • kanalinnustus myöhemmin julkaistavan asetuksen mukaan

 • jänis asetuksen mukaan

 • vesilinnustuksen pyynti tulee päättyä iltaisin 22.30 ja saa jatkua aamuisin klo 5.00

 • joulurauha kaikelta metsästykseltä 24-25.12

 • joulurauha asiassa jouduttiin äänestämään, koska kokouksessa tehtiin esitys johtokunnan esitystä vastaan eli 26.12 päivä pitäisi poistaa rauhoituksesta.

 • äänet jakaantuivat niin, että johtokunnan esitystä kannatti 6 ja kokouksen esitystä 7.

6 Saaliskiintiöt:

 • 1 koiras teeri ja 1 metso

 • metsäpyylle ja jäniksille ei rajoitusta

 • metsäkauriille 3 kpl seurakohtainen kiintiö kuitenkin niin että enintään 1 kpl / jäsen. Lupa koskee naarasta ja vasaa. Pyyntitilanne tulee varmistaa seuran sihteeriltä

 • kokonaan rauhoitetaan koppelo, naaras teeri, riekko, peltopyy, fasaani ja kauris pukki

7 Riistanhoitoalueet:

 • ns. teitten väli rajoittuen Vasaman ja Latulan metsäteihin, Vasama ojaan ja puusähkölinjaan

 • riistanhoitoalueilla saa metsästää hirveä koko kauden ja jäniksiä kanalinnun pyynnin jälkeen

 • Leevi Hannula on vaatinut metsästyskiellon Ojasaareen, joka rajoittuu Ojasaarentien Ylivieskan puoli 500 m tiestä rautatiehen saakka

8 Vieraskortit:

 • kyyhkynen 10 € / päivä, jolla isännän mukanaolovelvoite

 • vesilinnustus 30 € 20.8 – 31.8 välinen aika

 • jäniksen metsästys 10 € / päivä, jossa yhden jäniksen päiväkohtainen kiintiö

 • hirven metsästys 40 € / päivä, lupa ei oikeuta saaliiseen

 • pienpetojen metsästykseen annetaan ilmainen lupa kanalinnun metsästyksen jälkeen

9 Jäsenhakemukset:

 • hyväksyttiin Teemu Nurkkala vuokrajäseneksi Leevi Isokosken mailla 30 ha

10 Muut asiat:

 • Konttapirtin myynnin jatkon osalta Ville Alahäivälä laittaa facebook ilmoituksen kuvien kanssa

 • puheenjohtaja selvitti Huhtasaaren vesilintualueen pyyntitilannetta

 • todettiin Leevi Hannulan vaatima metsästyskielto alue

 • nimettiin koirakokeiden yhdyshenkilöiksi hirvikokeisiin Matti Isokoski, ajokokeet Pentti Isokoski ja lintukokeisiin Jari Saviluoto

 • annetaan koemaastoja koirakokeisiin

 • velvoitetaan seuran jäseniä valvomaan omaa metsästysaluetta luvattomalta metsästykseltä

 • puheenjohtaja toi esille seuran jäsenrekisterin ylläpidon ja toivoi, että kaikki jäsenet päivittäisivät tietonsa seuran kotisivuilla

 • puheenjohtaja selosti tämän hetken susitilannetta seuran alueella

 • karhun metsästykseen lähtijöiden tulee ilmoittautua Ville Alahäivälälle 19.8 mennessä

Allekirjoitukset

Seuran kesäkokous pidetään la 3.8.2019 klo 12.00 Vasamajalla. Asioina kesäkokousasiat ja jäsenhakemuksia. Tervetuloa.

AMMUNNAT

yrhyYLIVIESKAN RHY

AMMUNNAT 2019

HUHMARIN AMPUMARATA YLIVIESKA

VIRALLISET AMMUNNAT ALKAVAT KLO 9.00

ILMOITTAUTUMISET KLO 9.00 – 11.00, ja 18.9 klo 16.00-18.00

HARJOITUSAMMUNNAT ALKAVAT KLO 17.30 ja su klo 12.00

VIIKKO PÄIVÄ VARATTU VALVOJA SEURA
  LA 8.6 RHY VIRALLISET    
           
  LA 3.8 RHY VIRALLISET    
           
  LA  17.8  RHY VIRALLISET    
  LA 7.9 RHY VIRALLISET    
           
           


OMAN SEURAN HARJOITUSAMMUNTAVUOROT

VIIKKO PÄIVÄ VARATTU 2018
 
HIRVIRATA    VUOROT    
         
 SU  4.8.2018   Raudaskylä  
         
HAULIKKO   VUOROT    
         
 SU  4.8.2018   Raudaskylä
 
       

Pidetään puunteko talkoot vasamankodalle 8.-9.6. Perkataan metsähallituksen mailta tien vierustat.

RMS on sopinut menettelyistä näissä asioissa keskenään seuraavalla tavalla:

Yhteyshenkilöinä ovat Antti Hurmelinna ja Ville Alahäivälä. Heidän kautta tulee tehtävän anto joka jaetaan tiedoksi WhatShop-ryhmän kautta. Antti ylläpitää WhatShop-ryhmää. Ryhmään kuuluville on järjestetty tiedotusta asioista ja koulutusta. Nämä tehtävät eivät ole metsästystä. Metsästäjävakuutus on kuitenkin voimassa jos tehtävänanto on tehty määrätyllä tavalla. Näistä tehtävistä on tiedotusvastuu viranomaisilla (poliisilla) eikä osallistuva henkilö saa tehdä asiaa julkiseksi millään tavalla.

Tervetuloa su 27.1.2019 klo 12.00. Asioina sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat ja Konttapirtin siirto/myynti. Karhunpyyntisäännöt.