Yleinen

Saalisilmoituksen voi lähettää seuralle (sihteerille) tämän sivuston palautteena tai varsinaisesti jäsenrekisterissä on oma välilehti saalisilmoitusta varten. Jäsenrekisterin käyttö on jäänyt hyvin vähäiseksi, siellä on muitakin jäseniä palvelevia toimintoja. Pikalinkin linkki ei toimi, käyttäkää muita keinoja.

Jäniksenajokoe Suomen mestaruus järjestetään 07-08.11.2020. Koe maastoina Kitula-Jauholeili

Raudaskylän metsästysseura ry                        Pöytäkirja

Aika: 07.08.2020

Paikka: Vasamaja

Läsnä: 15

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Paikalla olevat jäsenet kirjassa.

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Valittiin puheenjohtajaksi Ville Alahäivälä ja sihteeriksi Mikko Jylhä.

 1. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

Valittiin Jani Pennanen ja  Tuomo Löytynoja

 1. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

 1. Päätetään metsästysajat

Johtokunnan esitys kyyhky 10.8.-16.8. ja jatkuu edelleen 20.8.

Vesilinnun metsästys alkaa klo 5.00 ja päättyy 22:30

Metsäkanalinnun pyynti valtion esityksen mukaisesti.

Tehtiin esitys, että kyyhkyn pyynnissä ei taukoa.

Suoritettiin äänestys kyyhkyn metsästyksestä, johtokunnan esitys 0,  kokouksen esitys  11.

 1. Päätetäään saaliskiintiöt ja rauhoitettavat lajit.

Kolme koirasteertä ja metsäpyylle ja jänikselle ei rajoituksia. metsäkauriille 3 kpl seurakohtainen kiintiö kuitenkin niin, että enintään 1 kpl / jäsen. Lupa koskee naarasta ja vasaa. Pyyntitilanne tulee  varmistaa seuran sihteeriltä

Tuli esitys, että lintukoiran koulutuksessa sallittaisiin yhden fasaanin pyynti, esitykselle ei ollut vastustusta joten se hyväksyttiin.


Kokonaan rauhoitettu naarasteeri,koppelo, fasaani,metso ja peltopyy. Koirankoulutukseen sallitaan yhden fasaanin kiintiö koko kaudella.

 1. Riistanhoitoalueet ja muuta rajoitukset

Riistanhoitoalueina: Majametsä, rajoittuen Vasamanojaan ja metsäteihin. Laurilan montut. Juha Isokosken montut Tiilitehtaan vieressä.

Leevi Hannula on vaatinut metsästyskiellon Ojasaareen, joka rajoittuu Ojasaarentien Ylivieskan puoli 500 m tiestä rautatiehen saakka

Riistanhoitoalueilla sallitaan jäniksen metsästys riistalintujen pyynnin jälkeen ja hirvenpyynti koko kauden.

 1. Vieraskorttien hinnat ja myyntiperusteet

Kyyhky 10€/päivä, jäsenen tai maanomistajan läsnäolovelvoite

Vesilinnustus 30 € 20.8 -31.8 välinen aika

Jänis, 10€/päivä, kolme jäniksen kiintiö.

Hirven metsästys 40€/päivä, lupa ei oikeuta saaliiseen.

Pienpedot  1.11 alkaen ilmainen lupa, josta tulee ilmoittaa osallistujat sihteerille

 1. Jäsenhakemukset

Hyväksyttiin uudet jäsenet:

Jouni Pelkonen seuran alueella asuvana.

Janne Koponen seuran alueella asuvana.

Sanna Sinihalme seuran alueella asuvana.

 1. Muut asiat:

Yhdeksän hirven pyyntikiintiö.

Kaksi karhulupaa yhteislupakiintiössä. Ilmoitus halukkuudesta sihteerille.

Huhtasaaren pyyntitilanne. Maanomistaja vuokrannut alueen ulkopuolisille. Seuran jäsenillä ei alueella metsästysoikeutta.

Koirakoe yhteyshenkilöt: hirvikoe Matti Isokoski, ajokokeet Pentti Isokoski

Seuran jäsenillä velvoite seurata luvatonta metsästystä.

Seuran jäseniä kehotetaan keräämään hylsyt ja roskat.

Toivotaan hirville nuolukiviä.

Toivottiin vesialueiden kunnostamista vesilinnuille.

 

Päätettiin kokous klo 19.47

AMMUNNAT 2020

Laki metsästyslain 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta on tullut voimaan 30.04.2020

Jos ampumakoe on suoritettu 1.1.2017 – 31.7.2018, on suoritus voimassa 31.7.2021 saakka.

yrhyYLIVIESKAN RHY

AMMUNNAT 2020

HUHMARIN AMPUMARATA YLIVIESKA

VIRALLISET AMMUNNAT ALKAVAT KLO 10:00

 • ILMOITTAUTUMISET KLO 10:00- 12:00

JOUSIKOE 1.8.20 ALKAA KLO 9:00

 • ILMOITTATUMISET 9:00- 10:00

VIRALLINEN AMMUNTA KOE 6.10.20 ALKAA KLO 16:00

 • ILMOITTAUTUMISET KLO 16:00- 18:00

ASEIDEN KOHDISTUS EI OLE SALLITTUA VIRALLISISSA AMMUNNOISSA

AMPUMAKOETTA EI VOI SUORITTAA LAINA-ASEELLA

VIIKKO PÄIVÄ VARATTU VALVOJA SEURA
  LA 6.6 RHY VIRALLISET    
  LA 25.7 RHY VIRALLISET    
  LA  1.8  RHY VIRALLISET    
  LA 1.8 RHY VIRALLISET JOUSI
   
  LA 29.8  RHY VIRALLISET    
  LA  26.9  RHY VIRALLISET    
  LA  6.10  RHY VIRALLISET    
           

OMAN SEURAN HARJOITUSAMMUNTAVUOROT

HARJOITUSAMMUNNAT ALKAVAT KLO 11:00

VIIKKO PÄIVÄ VARATTU 2020
 
HIRVIRATA    VUOROT    
LA 08.08.20
  RAUDASKYLÄ Tomi Vaukala
         
         
HAULIKKO   VUOROT    
 LA 08.08.2020    RAUDASKYLÄ Tuomo Löytynoja
         
       

Metsästysseura on myynyt konttapirtin 04.05.2020 ja on nyt yksityisessä omistuksessa.

Koronavirusasian määräysten vuoksi kalastuslupia on mahdollista nyt lunastaa maksamalla seuran tilille mahdollinen vuosimaksu ja kalastuslupa. Seuran pankkitilin numero on FI9555340520039888, Raudaskylän Metsästysseura ry. Merkitkää kalastuspäivä tietoja kohtaan. Ottakaa maksusta tuloste tai ruutukopio jolla voitte osoittaa maksun tapahtuneen ko päivälle. Soittamalla Juha Isokoski saatte lisätietoja maksuista 0405839350.

Lupien hinnat ovat nyt, vuosimaksu 5€ ja päiväkohtainen kalastuslupa  (ennen 15€ )on nyt 18€ jolla saa ottaa 2 kalaa ja enintään kaksi siimaa saa olla yhtäaikaa pyynnissä. Kalastusluvan hintaa jouduttiin nostamaa vähän, koskapa tuontikalojen hinta on noussut useamman kerran edellisen tarkistuskerran jälkeen. Uusi hinta on siis 18€ ja on voimassa 16.5.2002 alkaen.