2014

Vuoden 2014 seuran kokousten pöytäkirjat

Raudaskylän Metsästysseura Ry:n Vuosikokous Vasamajalla pe 24.1.2014 klo 19.00

PÖYTÄKIRJA

1§                  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§                  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§                  Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jyrki Juola ja Saku Juola

4§                  Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta vuodelta

5§                  Esitettiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta

6§                  Jorma Vauhkala toimi puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

7§                  Valittiin seuran puheenjohtajaksi Esko Saari

8§                  Valittiin johtokuntaan edelleen Antti Kaikkonen ja Mikko Rättyä

9§                  Valittiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Reijo Hilli sekä heidän varalle Tarja Isokoski ja Markus Marjakangas

10§                Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvalle kaudelle

11§                Hyväksyttiin toimikauden tulo- ja menoarvio sekä toimihenkilöiden palkkiot

12§                Määrättiin jäsen- ja liittymismaksujen suuruudet:

–                maanomistajajäsen 20 €

–                vuokrajäsen  30 €

–                liittymismaksu vuokrajäsen  100 €

–                talkoomaksu 40 € / 2 vuotta

13§                Valittiin tarpeelliset jaostot

( tiedot liitteenä )

14§                Jäsenhakemukset:

–                Alasaari Juha, hyväksyttiin jäseneksi ehdolla että seuran sääntöjen määräämä vaatimus pinta-alojen suhteen täyttyy ja joka ratkaisee myös jäsenmuodon

15§                Muutettiin seuran metsästysohjetta kohdasta A lisäämällä maininta, koskien seuran vuokrajäseniä sekä seuran alueella asuvana tulleita, että jäseneksi tulon edellytysten tulee  jatkua 5 vuotta jäsenyyden pysymiseksi

16§                Ei kirjattavaa

17§                Ei kirjattavaa

18§                Muut asiat:

–                todettiin että Vasamajaa varten otettu laina on maksettu kokonaan pois 20.1.2014

–                Vasaman metsäautotien  reunojen perkauksesta saadaan polttopuuksi otettavat puut käyttää   seuran kiinteistöille mikäli maanomistajat eivät korjaa tai halua niitä itse

Allekirjoitukset:

Raudaskylän Metsästysseuran Kesäkokous Vasamajalla to 7.8.2014 klo 19.30

                                            PÖYTÄKIRJA

·kokouksen alussa palkittiin seuran viirillä pitkäaikainen aktiivijäsen Esa Isokoski

·puheenjohtaja toi esille seuran alueelle kaavaillun tuulivoimapuiston vaikutuksia.
1§                  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§                  Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jorma Vauhkala ja Jaakko Isokoski, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

3§                  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4§                  Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§                  Metsästysajat:

·kyyhkynen 10.8-17.8 jatkuen edelleen 20.8 klo 12.00

·vesilinnut, kanalinnut ja jänis valtion aikojen mukaan

·vesilinnustus päättymään iltaisin klo 22.30 ja alkamaan aamuisin klo 05.00

·joulurauha kaikelta metsästyseltä 23-26.12

6§                  Saaliskiintiöt:

·1 uros metso ja 3 teertä

·jäniksille ja metsäpyylle ei rajoitusta

·kokonaan rauhoitukseen koppelo, riekko, peltopyy, fasaani ja metsäkauris

7§                  Riistanhoitoalueet:

·Majametsä, Raudaskallio, Valtion kolmio ja Laurilan montut

·riistanhoitoalueilla sallitaan hirvenmetsästys koko kauden ja jäniksenmetsästys kanalinnustuksen päätyttyä

·kanalintujen ruokinta-automaattien ympäristö 200 metriä automaatista

8§                  Vieraskortit:

·kyyhkysen pyyntiin 10 € /pv jossa jäsenen mukanaolo velvoite

·vesilinnustuksen kausikortti 30 € 20.8-15.9 välinen aika

·jäniksen metsästykseen 10 €/ pv jolla 2 jäniksen kiintiö ja myydään vasta kanalinnustuksen päätyttyä

·jäniksen metsästyksen kausikortti 100 € koko kausi ja 10 jäniksen kiintiö

·hirvenmetsästykseen 50 €/ viikonloppu, ei oikeuta saaliiseen

9§                  Jäsenhakemukset:

·Pennanen Jani vuokrajäseneksi seuran alueella asuvana

·Alahäivälä Jussi vuokrajäseneksi seuran alueella asuvana

·Vilkuna Miika maanomistajajäseneksi Antti Alasaaren mailla 20 ha

·Turunen Jussi vuokrajäseneksi ehdolla että saa osoitettua 40 ha vuokramaita

10§                Muut asiat:

– annetaan koemaastoja koirakokeisiin

·valittiin koirakokeisiin yhdyshenkilöt, ajokokeet Pekka Lassila, hirvikokeet Matti Isokoski ja lintukokeet Jari Saviluoto

·Suomen ajokoirien Pohjanlohkon aluekilpailut 25-26.10

·hirvikokeet pe 31.10

·varataan Vasamaja 29.11 hirvikokeen toimitilaksi

·velvoitetaan seuran jäseniä valvomaan omaa metsästysaluetta luvattomalta metsästykseltä

Allekirjoitukset: