2011

Vuoden 2011 seuran kokousten pöytäkirjat

Raudaskylän Metsästysseuran Vuosikokous Tiili Oy:n näyttelytiloissa pe 28.01.2011 klo19.00

PÖYTÄKIRJA

1 §                 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

– 7 § ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Veikko Nurkkala

2 §                 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 §                 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Esa Isokoski ja Jorma Vauhkala

4 §                 Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5 §                 Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta vuodelta

6 §                 Esitettiin tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta

7 §                 Veikko Nurkkala vaihtui tämän asiakohdan ajaksi puheenjohtajaksi

Myönnettiin tili-ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8 §                 Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Esko Saari

9 §                 Valittiin johtokuntaan Tuomo Niskasen tilalle Antti Kaikkonen ja Mikko  Rättyä uudelleen

10 §               Valittiin varsinaiseksi tilintarkastajiksi Esa Isokoski ja Reijo Hilli sekä varalle  Tarja Isokoski ja Markus Marjakangas

11 §               Vahvistettiin toiminta ja riistanhoitosuunnitelma  kuluvaa toimikautta varten

12 §               Hyväksyttiin toimikauden tulo- ja menoarvio sekä seuran toimihenkilöille  maksettavat korvaukset ( liite )

13 §               Määrättiin yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksujen suuruus

– maanomistajajäsen 10 €

– vuokrajäsen 20 €

– liittymismaksu vuokrajäseniltä 35 €

14 §               Valittiin tarpeelliset jaostot ( liite ) sekä Vasamajan ja Konttapirtin   vastuuhenkilöksi Jorma Vauhkala

15 §               Käsiteltiin ja hyväksyttiin jäsenhakemukset 3 kpl

– Ylimäki Jaakko vuokrajäseneksi Ylivieskan Tiili Oy:n maalla 40 ha

– Lähdemäki Mika maanomistajajäseneksi omilla mailla 23 ha

– Lähdemäki Santeri vuokrajäseneksi Kauko ja Ulla Nurkkalan mailla 46 ha

16 §               Ei kirjattavaa

17 §               Päätettiin riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä

– Ylivieskaan olisi tarve saapa ilveksen pyyntilupa jokaiselle seuralle

– hirvilupien jako yhteisluvassa tulisi olla tasaisesti sama lupamäärä tuhatta hehtaaria kohden koko alueelle

– perustelut liitteenä

18 §               ei kirjattavaa

19 §               muut asiat: haetaan pronssisia ansiomerkkejä lahtivajan rakentamisessa ansioituneille

Allekirjoitukset

Raudaskylän Metsästysseuran Kesäkokous Vasamajalla pe 5.8.2011 klo 19.30

PÖYTÄKIRJA

1§                  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esa Isokoski ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§                  Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuomo Löytynoja ja Veikko Nurkkala

3§                  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4§                  Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§                  Päätettiin metsästysajat

– kyyhkysen metsästys 10.8 – 14.8 välinen aika jatkuen edelleen 20.8 klo 12.00

– kanalinnustuksen ja jäniksenmetsästyksen aika valtion aikojen mukaan

– vesilinnustus päättymään iltaisin klo 22.30 jatkuen aamulla klo 5.00

– joulurauha 23.12-25.12 välinen aika

6§                  Saaliskiintiöt

– 1 metso ja 3 uros teertä

– jäniksille ja metsäpyylle ei rajoitusta

– kokonaan rauhoitetaan metsäkauris, koppelo, naaras teeri, riekko, peltopyy ja  fasaani

7§                  Riistanhoitoalueet

– Raudaskallio, Majametsä ja Valtion kolmio joissa sallitaan hirvenmetsästys  koko kauden ja jäniksenmetsästys 1.11 alkaen

– kanalintujen ruokintapaikan ympäristö 200 metriä automaatista

8§                  Vieraskortit

– vesilinnustuksen kausikortti 30 €  20.8 – 15.9 välinen aika joka ei oikeuta  metsästykseen rautatie- Riippusillantie, joki ja Juolantie väliselle alueelle

– jäniksenmetsästyksen kausikortti 100 € kausi ja enintään 7 kpl jossa 5 jäniksen kiintiö

– jäniksenmetsästyksen päiväkortti 6 € / päivä, joka saatavissa 1.11 alkaen

– hirvenmetsästyksen viikonloppulupa 50 €, joka sallii ampumisen mutta ei oikeutta saaliiseen

– kanalinnustukseen ei myydä vieraskortteja

– pienpetojen pyyntiin annetaan ilmainen lupa 1.11 alkaen

9§                  Jäsenhakemukset

– Laakso Jari, vuokrajäseneksi seuran alueella asuvana

– Saarela Jari,   vuokrajäseneksi ehdollisena kunnes saa hankittua jäsenyyteen vaadittavan pinta-alan

– Raudasoja Tommi,  vuokrajäseneksi ehdollisena kunnes saa hankittua  jäsenyyteen vaadittavan pinta-alan

10§                Annettiin tilanneselostus Lahtivajahankkeesta

11§                Muut asiat

– annettiin anottuihin koirakokeisiin koemaastot ja tarvittavat yhteyshenkilöt

– valittiin koirakokeiden yhteyshenkilöt

– hirvikokeet  Matti Isokoski

– ajokokeet    Pekka Lassila

– lintukokeet  Jari Saviluoto

– ilveksen pyynnin yhteyshenkilö Leo Nieminen ja varalle Veikko Nurkkala

– riistakolmion kesälaskennan järjestää Jari Saviluoto

– tuotiin esille että Ylivieskan Tiili Oy:n kanssa suullisesti sovitut vesialueen  raivausluvat raukeavat ja uudet sopimukset tehdään kirjallisina

Allekirjoitukset: