2012

Vuoden 2012 seuran kokousten pöytäkirjat

Raudaskylän Metsästysseuran vuosikokous Lahtivajalla pe 27.01.2012 klo 19.00

PÖYTÄKIRJA

puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja selosti rakennushankkeen etenemisestä ja seuran merkittävästä saavutuksesta toimitilan saamiseksi

1§                  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski,

asiakohdan 7 ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Esa Isokoski

2§                  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§                  Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuomo Löytynoja ja Tomi Vauhkala

4§                  Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§                  Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta        toimintavuodelta

6§                  Esitettiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta   tilikaudelta, jonka perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen          vahvistamisesta

7§                  Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

– tämän asiakohdan ajan puhetta johti Esa Isokoski

8§                  Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Esko Saari

9§                  Valittiin johtokuntaan Paavo Hannula sekä uutena Veikko Nurkkala

10§                Valittiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Reijo Hilli sekä varalle Tarja Isokoski ja Markus Marjakangas

11§                Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvalle toimikaudelle

12§                Vahvistettiin toimikauden tulo- ja menoarvio sekä toimihenkilöiden palkkiot

( liite )

13§                Määrättiin yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksujen suuruudet

– maanomistajajäsen                                   20 €

– vuokrajäsen                                                30 €

– liittymismaksu vuokrajäsen                    100 €

– riistanhoidon talkoomaksu                       40 € / 2 vuotta

14§                Valittiin jaostot

( liite )

15§                Uusia jäsenhakemuksia ei ole

16§                Päätettiin Lahtivajan talkoovelvoitteen seuraamuksista ja ns. kynnysrahasta

  1. hirviporukkaan kuuluvan osalta puuttuvat tunnit 10 € / tunti ja maksu tarvittaessa 2 vuoden aikana
  1. hirviporukkaan tulevat uudet jäsenet 1000 € ja maksu jaettuna tarvittaessa 5 vuosittaiseen tasaerään, summa sisältää vetolaitemaksun

3. hirviporukkaan tulevan henkilön joka on hoitanut jäsenelle määrätyn  talkoovelvoitteen 8 h / 160 €  hoidettu osuus vähennetään hirviporukkaan                  tulevan 1000 € summasta

  1. hirviporukkaan kuulumattomat seuran vuokrajäsenet 160 € jaettuna tarvittaessa 4 saman suuruiseen tasaerään

17§                Hyväksyttiin Riistanhoitoyhdistykselle tehtävä esitys hirvenkaatolupien  jakoperusteen muuttamiseksi pyyntilupa  / 1000 ha

18§                Ei tehty päätöstä Rhy:n kokouksesta poissa olevien jäsenten edustamisesta

19§                Muut asiat:

– tuotiin esille että koko riistanhoitoyhdistyksen hallitus on nyt erovuorossa  sekä Rhy:n vuosikokouksen ajankohta ja paikka

Allekirjoitukset:

Raudaskylän Metsästysseuran kesäkokous Lahtivajalla 3.8.2012 klo 19.30              

PÖYTÄKIRJA

kokouksen alussa jaettiin MKJ:n pronssiset kunniamerkit Jorma Vauhkalalle, Tomi Vauhkalalle ja Leo Niemiselle ( ei paikalla )

1§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§ Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Rousu ja Jaakko Yliluoma jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

3§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä oli 18 jäsentä.

4§ Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§ Päätettiin metsästysajoista

– kyyhkysen metsästys 10.8.-19.8. välinen aika jatkuen edelleen 20.8. klo 12.00

– kanalinnustus ja jäniksen metsästys valtion aikojen mukaan

– vesilinnustus päättymään iltaisin klo 22.30 ja alkaen aamuisin klo 5.00, päivät asetuksen mukaan.

– joulurauha kaikelta metsästykseltä 23.12. – 25.12.

6§ Päätettiin saaliskiintiöt

– 1 metso ja 3 teertä

– jäniksille ja metsäpyylle ei rajoitusta

– kokokanaan rauhoitettavaksi metsäkauris, koppelo, riekko, peltopyy ja fasaani

7§ Riistanhoitoalueet

– Raudaskallio, Majametsä ja Valtion kolmio, joilla sallitaan hirvenmetsästys ja jäniksenmetsästys 1.11. alkaen

– rauhoitetaan kanalintujen ruokintapaikkojen ympäriltä 200 m automaatista

8§ Vieraskortit

– vesilinnustus 30 €  20.8.- 15.9. välinen aika

– jäniksen metsästyksen päiväkortti 10 € / päivä jolla 2 jäniksen kiintiö/ päivä

– jäniksen metsästyksen kausikortti 100 € , myydään enintään 7 kpl joilla 5 jäniksen kiintiö

– kyyhkysen metsästyksen päiväkortti 10 € / päivä jossa seuranjäsenen mukanaolopakko

– annetaan pienpetojen pyyntiin ilmainen lupa 1.11. alkaen

9§ Jäsenhakemukset

– Nieminen Kasper, vuokrajäseneksi ehdolla että jäsenyyteen tarvittava 40 ha:n pinta-ala täyttyy

– Latvakoski Jouni, vuokrajäseneksi ehdolla että jäsenyyteen tarvittava 40 ha:n pinta-ala täyttyy

10§ Muut asiat:

– annetaan koirakokeiden suorittamiseen koemaastot

– nimettiin koirakokeiden yhdyshenkilöiksi hirvikokeisiin Matti Isokoski, ajokokeisiin Pekka Lassila ja lintukokeisiin Jari Saviluoto

– nimettiin riistakolmiolaskijoiksi kesälaskentaan Sami Leppälä, Jyrki Vauhkala ja Veli-Matti Varonen

Allekirjoitukset