2013

Vuoden 2013 seuran kokousten pöytäkirjat

Raudaskylän Metsästysseuran Vuosikokous Vasamajalla ke 30.1.2013 klo 19.00

PÖYTÄKIRJA

puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi

1§                  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§                  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§                  Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Rapo ja Jorma Vauhkala

4§                  Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus

5§                  Hyväksyttiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta toimikaudelta sekä vahvistettiin tilinpäätös

6§                  Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

7§                  Valittiin Esko Saari metsästysseuran puheenjohtajaksi

8§                  Valittiin johtokuntaan Juha Isokoski ja Leo Nieminen

9§                  Valittiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Reijo Hilli sekä heidän varalleen Tarja Isokoski ja Markus Marjakangas

10§                Vahvistettiin toiminta ja riistanhoitosuunnitelma kuluvalle toimikaudelle

11§                Hyväksyttiin toimikauden tulo- ja menoarvio

– kalastusluvan hinta 13 € jonka hinnan johtokunta voi tarvittaessa muuttaa

– palkkiot ( katso liite )

12§                Määrättiin yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

– maanomistajajäsen 20 €

– vuokrajäsen 30 €

– liittymismaksu vuokrajäsen 100 €

– riistanhoidon talkoomaksu 40 € vuokrajäseniltä / kahden vuoden ajalta

13§                Valittiin tarpeelliset jaostot

( katso liite )

14§                Hyväksyttiin Jarkko Sipilä vuokrajäseneksi Marko Taittosen ja Pekka Raudasojan mailla joista edellinen jäsen irtisanoutui

15§                Lahtivajan loppuselvitys

– todettiin että Ely-keskukselta on saatu loppumaksu lahtivajan rakentamisesta

– päätettiin että lahtivajan rakentamisen osalta talkootöiden tuntisiirrot tulee tehdä 30.04.2013 mennessä

– päätettiin että seuran vuosikokouksessa 27.01.2012 § 16 tehdyt päätökset talkoovelvoitteen seuraamuksista ja ns. kynnysrahasta pidetään voimassa

  1. hirviporukkaan kuuluvan osalta puuttuvat tunnit 10 € / tunti ja maksu tarvittaessa 2 vuoden aikana
  2. hirviporukkaan tulevat uudet jäsenet 1000 € ja maksu jaettuna tarvittaessa viiteen  vuosittaiseen tasaerään, summa sisältää vetolaitemaksun
  3. hirviporukkaan tulevan henkilön joka on hoitanut jäsenelle määrätyntalkoovelvoitteen 8 h / 160 € hoidettu osuus vähennetään hirviporukkaan      tulevan 1000 € summasta
  4. hirviporukkaan kuulumattomat seuran vuokrajäsenet 160 € jaettunatarvittaessa neljään saman suuruiseen vuosittaiseen tasaerään

16§                Ei kirjattavaa

17§                Esitetään Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokoukselle että ilveslupia   kierrätettäisiin eri metsästysseurojen kesken

18§                Muut asiat:

– ei tehty päätöksiä

Allekirjoitukset:

Raudaskylän Metsästysseuran Kesäkokous Lahtivajalla pe 2.8.2013 klo 19.30

PÖYTÄKIRJA

Seuran puheenjohtaja toivotti jäsenet tervetulleiksi

Kokouksen alussa luovutettiin MKJ:n pronssinen ansiomerkki Leo Niemiselle sekä annettiin koirakirja kenneltoiminnassa mukana olleille

1§                  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2§                  Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tomi Vauhkala ja Matti Kumpula jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina

3§                  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen osallistujia oli 23 jäsentä.

4§                  Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5§                  Päätettiin metsästysajat:

– kyyhky 10.8 – 18.8 jatkuen edelleen 20.8 klo 12.00

– kanalinnustus ja jäniksen metsästys asetusten mukaan

– vesilinnustus päättymään iltaisin klo 22.30 ja saa alkaa aamuisin klo 05.00

– joulurauha kaikelta metsästykseltä 23 – 26. 12

6§                  Päätettiin saaliskiintiöt:

– 1 uros metso ja 3 teertä

– jäniksille ja metsäpyylle ei rajoitusta

– kokonaan rauhoitukseen metsäkauris, koppelo, riekko, peltopyy ja fasaani

7§                  Riistanhoitoalueet

– Majametsä, Raudaskallio ja Valtion kolmio

– riistanhoitoalueilla sallitaan hirven metsästys koko kauden ja jäniksenmetsästys 1.11  jälkeen

– rauhoitettiin kanalinnun ruokinta-automaattien ympäristö 200 m automaatista

8§                  Vieraskortit ja niiden myyntiperusteet:

– vieraskortteja myydään vesilinnustukseen, jäniksen – ja kyyhkysen metsästykseen

– vesilintukortin hinta on 30 €  20.8 – 15.9 välinen aika

– kyyhkysen metsästyksen päiväkortti 10 € jossa jäsenen mukanaolovelvoite

– jäniksen metsästyksen päiväkortti 10 €, jolla 2 jäniksen kiintiö ja myydään kanalinnun pyynnin päätyttyä

– jäniksen metsästyksen kausikortti 100 € , enintään 10 kpl  jolla 10 jäniksen kiintiö

– hirven metsästyksen päiväkortti 50 € joka ei oikeuta  saaliiseen

– annetaan pienpetojen pyyntiin ilmainen lupa 1.11 alkaen

9§                  Jäsenhakemukset

– Marjakangas Leevi, maanomistajajäseneksi Antti Marjakankaan mailla 20 ha

– Kanerva Antti , vuokrajäseneksi Leevi Hannulan mailla 40 ha
10§                Muut asiat:

– annetaan koemaastoja koirakokeiden pitämiseen

– valittiin koirakokeisiin yhdyshenkilöiksi seuraavat

– ajokokeet  Pekka Lassila

– hirvikokeet Matti Isokoski

– lintukokeet Jari Saviluoto

– annetaan vesilintujen ruokintaan viljaa tasapuolisesti

– lisäksi tuotiin esille että niille seuran jäsenille jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan tai velvoitteitaan ei postiteta jäsenmaksulaskua vaan se on hankittava seuran sihteeriltä

– velvoitettiin seuran jäsenet valvomaan seuran aluetta luvattomaltametsästykseltä ja mahdolliset rikkomukset ilmoittamaan seuran sihteerille

 

Allekirjoitukset: