Yleinen

AMMUNNAT 2020

Laki metsästyslain 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta on tullut voimaan 30.04.2020

Jos ampumakoe on suoritettu 1.1.2017 – 31.7.2018, on suoritus voimassa 31.7.2021 saakka.

yrhyYLIVIESKAN RHY

AMMUNNAT 2020

HUHMARIN AMPUMARATA YLIVIESKA

VIRALLISET AMMUNNAT ALKAVAT KLO 10:00

  • ILMOITTAUTUMISET KLO 10:00- 12:00

JOUSIKOE 1.8.20 ALKAA KLO 9:00

  • ILMOITTATUMISET 9:00- 10:00

VIRALLINEN AMMUNTA KOE 6.10.20 ALKAA KLO 16:00

  • ILMOITTAUTUMISET KLO 16:00- 18:00

ASEIDEN KOHDISTUS EI OLE SALLITTUA VIRALLISISSA AMMUNNOISSA

AMPUMAKOETTA EI VOI SUORITTAA LAINA-ASEELLA

VIIKKO PÄIVÄ VARATTU VALVOJA SEURA
  LA 6.6 RHY VIRALLISET    
  LA 25.7 RHY VIRALLISET    
  LA  1.8  RHY VIRALLISET    
  LA 1.8 RHY VIRALLISET JOUSI
   
  LA 29.8  RHY VIRALLISET    
  LA  26.9  RHY VIRALLISET    
  LA  6.10  RHY VIRALLISET    
           

OMAN SEURAN HARJOITUSAMMUNTAVUOROT

HARJOITUSAMMUNNAT ALKAVAT KLO 11:00

VIIKKO PÄIVÄ VARATTU 2020
 
HIRVIRATA    VUOROT    
LA 08.08.20
  RAUDASKYLÄ Tomi Vaukala
         
         
HAULIKKO   VUOROT    
 LA 08.08.2020    RAUDASKYLÄ Tuomo Löytynoja
         
       

Metsästysseura on myynyt konttapirtin 04.05.2020 ja on nyt yksityisessä omistuksessa.

Koronavirusasian määräysten vuoksi kalastuslupia on mahdollista nyt lunastaa maksamalla seuran tilille mahdollinen vuosimaksu ja kalastuslupa. Seuran pankkitilin numero on FI9555340520039888, Raudaskylän Metsästysseura ry. Merkitkää kalastuspäivä tietoja kohtaan. Ottakaa maksusta tuloste tai ruutukopio jolla voitte osoittaa maksun tapahtuneen ko päivälle. Soittamalla Juha Isokoski saatte lisätietoja maksuista 0405839350.

Lupien hinnat ovat nyt, vuosimaksu 5€ ja päiväkohtainen kalastuslupa 15€ jolla saa ottaa 2 kalaa ja enintään kaksi siimaa saa olla yhtäaikaa pyynnissä.

Raudaskylän Metsästysseura Ry:n Vuosikokous Vasamajalla su 26.1.2020 klo 13.00

paikalla 16 seuran jäsentä

PÖYTÄKIRJA

1 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Saari ja sihteeriksi Juha Isokoski

2 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Timo Nurkkala ja Mikko Jylhä, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina tarvittaessa

4 Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys

5 Hyväksyttiin johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimikaudelta ( liite )

6 Esitettiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta

7 Myönnettiin tili-ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8 Valittiin Ville Alahäivälä johtokunnan puheenjohtajaksi

9 Valittiin johtokunnan erovuoroiset Tomi Vauhkala ja Heikki Rapo jatkamaan johtokunnassa sekä Esko Saari johtokuntaan Ville Alahäivälän tilalle loppukaudeksi

10 Valittiin toiminnantarkastajiksi Esa Isokoski ja Jussi Turunen sekä heidän varalleen Markus Marjakangas ja Tarja Isokoski

11 Vahvistettiin toiminta-ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimikautta varten ( liite )

12 Toimikauden tulo-ja menoarvion käsittely

– lahtivajan kynnysrahan osalta johtokunnan esitys oli ,että kynnysrahaa alennetaan vuosille 2020-2022 700 € ja vuosille 2023-2025 500 € ja vuodesta 2026 eteenpäin summa olisi pysyvästi 300 €

– kokouksessa Timo Nurkkala esitti, että kynnysraha alennetaan vuosille 2020-2022 500 € ja sen jälkeen pysyvästi 300 €

– koska oli tehty johtokunnan esityksestä poikkeava esitys, puheenjohtaja totesi että asiasta on äänestettävä ja esitti kädennosto äänestystä

– äänestyksen tulos oli että johtokunnan esitys sai 4 ääntä ja vastaesitys sai 10 ääntä

– äänestykseen ei osallistunut 1 jäävi eikä 1 alaikäinen

– kokouksen päätökseksi tuli että lahtivajan kynnysraha laskee vuosille 2020 – 2022 500 euroon ja vuodesta 2023 pysyvästi 300 euroon ja kynnysraha alenee myös niiden osalta joilla maksu on kesken

– muutoin talousarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa

– talousarvio, hirvitilit, kynnysrahat ja kiinteistövero tiedot liitteenä

13 Hyväksyttiin yhdistyksen jäsen-ja liittymismaksujen suuruus

– maanomistajajäsen 20 €, vuokrajäsen 30 €, liittymismaksu vuokrajäseneltä 100 € ja talkoomaksu vuokrajäseneltä 40 €/ 2 vuotta

14 Valittiin tarpeelliset jaostot ( liite )

15 Uusia jäsenhakemuksia ei ole

16 Ei kirjattavaa

17 Kannustetaan jäseniä osallistumaan henkilökohtaisesti riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen

18 Esitetään ammunnanvalvoja koulutuksen järjestämistä

19 Muut asiat: keskusteltiin seuran perustamisen 60 juhlavuoden järjestämisestä, johon otetaan vastaan ehdotuksia ja ideoita

Allekirjoitukset

Seuran yleinen vuosikokous pidetään Vasamajalla su 26. tammikuuta 2020 alkaen klo 13.00. Asioina sääntömääräiset vuosikokousasiat (tilinpäätös, toimintakertomus, -suunnitelma, talousarvio, pj valinta ja johtokunnan erovuorossa olevien tilalle valitseminen) ja hirvenpyyntiasioita. Tervetuloa

Hirvikoirakokeet 14.12.19, koealueet rms alueella. Lisätietoja Matti Isokoski

Tervetuloa.

Jäniksenajokoe 5.10.19. Koemaastoina Anttila ja kitulan tienvarsi.

Lisätietoja Pentti Isokoski.

Jäniksenajokoe järjestetään Lauantaina 28.09.2019. Alueena Anttilanperä/neljäntien risteys

Lisätietoja Pentti Isokoski

Aloituskokous su 22.9.2019 klo 13.00 Vasamajalla. Sovitaan hirvi-isäntä ja muut pyyntimenettelyt.